Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej"— Zapis prezentacji:

1 Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej

2 Rozumienie pojęcia wartości wypracowywane zostało w ramach aksjologii, czyli nauki o wartościach. Aksjologia powstała na przełomie XIX i XX wieku jako nowa, samodzielna dyscyplina filozoficzna zajmująca się zagadnieniem wartości ARTYKUŁ DLA ZAINTERESOWANYCH ZAGADNIENIEM WARTOŚCIOWANIA W UJĘCIU TEORETYCZNYM:

3 „Wartości i wartościowanie to ostatni segment przynależny analizie tekstów kultury. W tym miejscu nauczyciel przede wszystkim musi mieć świadomość, ku czemu dąży proces lekturowy: ma to być doświadczenie estetyczne związane z kontaktem dziecka z dziełem i arcydziełem literackim, mające pomóc mu w budowaniu świata wartości, co stworzy szansę lepszego rozumienia rzeczywistości go otaczającej, a także siebie samego.”

4 PLATOŃSKA: prawda, dobro, piękno
Wizja aksjologiczna w nowej podstawie programowej zogniskowana jest wokół czterech triad: PLATOŃSKA: prawda, dobro, piękno JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKA: wiara, nadzieja, miłość NARODOWA: Bóg, honor, ojczyzna NOWOŻYTNA: wolność, równość, braterstwo

5 Analiza i interpretacja tekstów kultury (wartości i wartościowanie)
SZKOŁA PODSTAWOWA: • uczeń odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwo wpisane w tekst kultury (np. przyjaźń –wrogość)

6 GIMNAZJUM • uczeń posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości; określa postawy z nimi związane (np. patriotyzm –nacjonalizm, piękno – brzydota), a także dostrzega ich obecność w życiu, literaturze, sztuce • omawia podstawowe pojęcia egzystencjalne (np. wiara, nadzieja, samotność, inność, starość, przyjaźń) • dostrzega zróżnicowanie postaw (społecznych, obyczajowych, kulturowych ,religijnych, etycznych ) i na tej podstawie buduje swoją tożsamość

7 SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
• uczeń dostrzega związek między językiem, a systemem wartości (język – narzędziem wartościowania) • zauważa w tekstach kultury wartości obyczajowe i narodowe • dostrzega konflikty wartości (np. równość i wolność)

8 „[…] aksjologia towarzyszy całemu segmentowi dotyczącemu analizy tekstów kultury, pokazując właściwy kierunek procesu lekturowego –doświadczenie estetyczne, mające pomóc dziecku w budowaniu świata wartości, lepszym rozumieniu samego siebie, a także rzeczywistości go otaczającej.”


Pobierz ppt "Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google