Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Informatyk jest to osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadająca wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Informatyk jest to osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadająca wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod."— Zapis prezentacji:

1

2  Informatyk jest to osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadająca wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji. Zwykle jest to osoba o wysokim stopniu świadomości technologii oraz zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znająca języki programowania i potrafiąca stosować wiedzę teoretyczna w praktyce. Najważniejszy jest proces kształcenia oraz metody nabywania wiedzy.

3

4 Liceum ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie

5  Licealista wybieraj ą cy si ę na informatyk ę ma przed sob ą do wyboru informatyk ę na politechnikach, uniwersytetach, akademiach pedagogicznych, w szko ł ach niepa ń stwowych lub pa ń stwowych wy ż szych szko ł ach zawodowych.  Informatyka na politechnice jest nasycona wiedz ą praktyczn ą i zawsze zwi ą zana z wydzia ł em (bywa prowadzona na bardzo ró ż nych wydzia ł ach). S ą tu wi ę c elementy elektroniczne, elementy automatyki i robotyki czy telekomunikacji. Profil i liczba godzin takich przedmiotów, jak fizyka, matematyka czy elektronika, mog ą si ę bardzo ró ż ni ć w zale ż no ś ci od specjalno ś ci kierunku.  Informatycy z politechniki, prócz przedmiotów informatycznych, maj ą tak ż e w programie elementy telekomunikacji i automatyki i s ą przygotowywani do podj ę cia pracy w firmach projektuj ą cych komputery oraz urz ą dzenia peryferyjne, jak równie ż w firmach projektuj ą cych oprogramowanie i systemy informacyjne, czy wreszcie w firmach produkuj ą cych komputerowe systemy sterowania i wspomagania decyzji. Doskonale znaj ą urz ą dzenia komputerowe od strony konstrukcyjnej.

6  Kierunki rozwoju tak rozumianej informatyki to przede wszystkim problem niezawodności oprogramowania, systemów komputerowych (inżynieria oprogramowania). Rozwój polega na doskonaleniu obecnie dostępnych produktów.  Kolejny główny kierunek rozwoju informatyki to zagadnienia związane z sieciami, z mobilnością fizyczną systemów oprogramowania (z sieciami, których składniki poruszają się fizycznie). Z tym związane są problemy przekazywania danych, bezpieczeństwa, szyfrowania, kryptografii. To ważna dziedzina, w którą inwestuje się coraz większe zasoby ludzkie, finansowe i sprzętowe.  I wreszcie wielki kierunek, a zarazem potrzeba rozwoju informatyki - bogactwo danych i zarządzania nimi. Z tymi problemami już dziś nie bardzo można sobie poradzić, a będzie jeszcze gorzej. Systemy informatyczne zbierają ogromne ilości danych i prawdziwą sztuką jest wydobyć z nich i przetworzyć nie statystyki liczbowe, ale prawdziwie użyteczną wiedzę.

7  Informatyk może pracować w domu  Może decydować od kiedy do kiedy będzie pracować  Możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy  Duży wybór specjalizacji  Możliwość komunikowania się podczas pracy z innymi informatykami przez internet  Dostęp do wielu informacji w sieci

8  Możliwość zachorowania podczas zbyt długiej pracy z komputerem na choroby: - wzroku, kręgosłupa, główy  Niszczenie się wzroku  Niebezpieczeństwo sieci tj. wirusy i hakerzy  Możliwość popadnięcia w uzależnienie od komputerów

9 Mateusz Kierzek


Pobierz ppt " Informatyk jest to osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nowych technologii, posiadająca wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod."

Podobne prezentacje


Reklamy Google