Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chrzest Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chrzest Polski."— Zapis prezentacji:

1 Chrzest Polski

2 Chrzcielnica w Ostrowie Lednickim
Chrzcielnica w Poznaniu

3 Mieszko I Książę z dynastii Piastów,panował w Polsce w latach około Pierwszy historyczny władca naszego kraju. Przyjęcie przez niego chrztu w 966 roku uznaje się za symboliczny początek państwa polskiego. Pod rządami Mieszka I Polska stała się silnym krajem o obszarze zbliżonym do dzisiejszej Rzeczypospolitej. Jego żoną była Dobrawa, a później Oda.

4 Dobrawa Wywodziła się z dynastii Przemyślidów. Księżna Polska w latach Pochodziła z Czech. Jej ślub z Mieszkiem I umożliwił wprowadzenie chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Zapoczątkowało to rozwój kultury państwa Piastów i wzmocniło jego pozycję w Europie.

5 Jordan Jordan był pierwszym biskupem Polski. Niektórzy historycy sądzą, że początkowo był kapłanem towarzyszącym Dobrawie, przybyłej do Polski w 966 roku małżonce Mieszka I. W 966 roku dał chrzest Mieszkowi.

6 Bolesław Chrobry Bolesław I Chrobry (Wielki) – pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów. Był synem Mieszka I, księcia Polski i Dobrawy, czeskiej księżniczki. Objął rządy w 992 roku, wypędzając krótko potem swoją macochę Odę i przyrodnich braci.

7 Drzewo genealogiczne Mieszka

8 Polska za czasów Mieszka I

9 Przyczyny Chrztu Polskiego
dążenie Mieszka I do zawarcia sojuszu z Czechami, Chęć wzmocnienia pozycji Polski w Europie

10 Przyjęcie chrztu W 966 r. za pośrednictwem Czechów Mieszko I przyjął chrzest. Nasz kraj stał się wówczas państwem chrześcijańskim. Dzięki temu polski książę mógł łatwiej nawiązać przyjazne kontakty z zachodnimi sąsiadami. Wzrosło również znaczenie Mieszka w oczach poddanych. Kościół głosił bowiem,że władza księcia pochodzi od Boga.

11 Skutki Chrztu Polskiego
Rozwój kulturalny państwa, wzrost znaczenia polskiego władcy.

12 Chrzest dziś Obrzęd chrztu świętego polega dziś na polaniu głowy dziecka wodą i wypowiedzeniu słów ,,Ja ciebie chrzczę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego ,, jest rytuałem symbolizującym ponowne narodziny człowieka, jego włączenie do grona wspólnoty chrześcijańskiej oraz oczyszczenie z grzechu pierworodnego. W większości kościołów chrześcijańskich chrzest udzielany jest niemowlętom. Rytuał połączony jest wówczas z nadaniem dziecku imienia.

13 1000 rocznica Chrztu Polski
Mieszko i Dąbrówka na monecie o nominale 100 złotych, bitej w okresie PRL z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

14 ,,My jesteśmy stąd, skąd się Polska zaczęła, od Mieszka I i Bolesława Chrobrego jesteśmy,, .
św. Jan Paweł II

15 W tym roku obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Polski

16 Chrześcijaństwo w Polsce
Pierwszą istotną datą w historii Rzeczpospolitej było przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I – księcia Polan w roku Od tamtej pory Kościół wspierał niezawisłość i jedność państwa polskiego, co też stało się szczególnie ważne w tragicznym dla polskiego społeczeństwa okresie zaborów), a także II wojny światowej i komunistycznej dominacji. Oprócz kościoła powszechnego (katolickiego) działa także: Odłam chrześcijaństwa, zaliczany do sekt, czyli Związek Wyznania Świadków Jehowy skupia blisko 130 wyznawców. Polska religijność cechuje się silnym przywiązaniem do tradycji i obrzędów chrześcijańskich (np. procesje liturgiczne, odpusty parafialne, pielgrzymki do świętych miejsc). Szczególną role w życiu polskich chrześcijan pełni kult Matki Bożej, czego dowodem są liczne sanktuaria maryjne rozsiane po całym kraju. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II postać ta stała się dla polskiego społeczeństwa autorytetem .

17 Dziękuję wszystkim za uwagę. :)
Opracowała: Roksana Twardowska


Pobierz ppt "Chrzest Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google