Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Państwo wielu narodów. W 1385 r. Polska i Litwa miały wspólnego wroga – Krzyżaków. Postanowiły się połączyć aby z nimi walczyć. Połączenie to nastąpiło.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Państwo wielu narodów. W 1385 r. Polska i Litwa miały wspólnego wroga – Krzyżaków. Postanowiły się połączyć aby z nimi walczyć. Połączenie to nastąpiło."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Państwo wielu narodów. W 1385 r. Polska i Litwa miały wspólnego wroga – Krzyżaków. Postanowiły się połączyć aby z nimi walczyć. Połączenie to nastąpiło na mocy unii personalnej. Królowa Polski Jadwiga poślubiła Księcia Litewskiego Jagiełłę. Akt unii podpisano w 1385 r. w Krewie. Jagiełło przyjął z rąk Polski chrzest i imię Władysław. Od tej pory Litwa stała się krajem chrześcijańskim, a Polska znalazła się pod rządami władców z dynastii Jagiellonów. Tak powstało Państwo polsko – litewskie. += Królowa Polski Jadwiga Książe Litewski Jagiełło Państwo polsko-litewskie https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwo+polskohttps://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwo+polsko+

2 Wielkie Księstwo Litewskie Królestwo Polskie https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwo+polsko+litewskie&bi w=1280&bih=855&tbm=isch&imgilhttps://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwo+polsko+litewskie&bi w=1280&bih=855&tbm=isch&imgil=

3 W XVI wieku podjęto działania zmierzające do podpisania kolejnego porozumienia, które jeszcze bardziej związałoby Polskę i Litwę. Było to za panowania Zygmunta Augusta, który nie miał męskiego potomka i bał się, ze po jego śmierci unia Polski i Litwy się rozpadnie. Dlatego doprowadził do zawarcia unii lubelskiej w 1569 r., na mocy której Polska i Litwa utworzyły jedno państwo Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Po zawarciu unii lubelskiej wspólne dla Polski i Litwy były : władca, sejm, polityka zagraniczna i moneta. Oddzielne w obu krajach pozostawały: urzędy, sądownictwo, wojsko i skarb http://learningapps.org/852173 http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w Herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów Pogoń Litewska Biały orzeł Zygmunt AugustAkt unii lubelskiej

4 Niemcy protestanci Litwini katolicy Rusini prawosławie Kozacy bardzo waleczni Tatarzy wyznawcy islamu Polacy katolicy Żydzi wyznawcy judaizmu Rzeczpospolita Obojga Narodów była jednym z największych państw Europy i zamieszkiwało ją około 8 milionów osób. https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwo+polsko+litewskie

5 Ćwiczenie. Połącz każdą nazwę grupy narodowościowej z właściwym opisem. Żydzi Tatarzy Niemcy Rusini Kozacy Polacy i Litwini Posługiwali się językiem jidysz. Modlili się w synagogach Modlili się w meczetach. Wyznawali islam. Mieszkali głównie w miastach Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. W większości byli protestantami. Wyznawali prawosławie. Ich potomkami są współcześni Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie. W większości byli chłopami zamieszkującymi teren Ukrainy. Wyznawali prawosławie. Słynęli z waleczności. Wyznawali głównie katolicyzm.

6 Na przełomie XV i XI wieku część wiernych zaczęła się z niechęcią odnosić do Kościoła katolickiego. Sprzeciw budził styl życia duchownych ( gromadzili majątki i zaniedbywali wiernych). Sprzeciwił się temu niemiecki zakonnik Marcin Luter i w 1517 roku przybił do drzwi katedry w Wittenberdze program poprawy sytuacji w Kościele. Ruch ten nazwano reformacją. Doprowadziła ona do rozłamu w kościele katolickim i powstały liczne wyznania protestanckie: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm. Protestanci i katolicy w Europie prowadzili ze sobą w XVI w. krwawe wojny religijne, które przynosiły ogromne zniszczenia i śmierć wielu ludzi. Powszechną karą było spalenie na stosie. W Polsce w tym czasie panował pokój między wyznawcami różnych religii ponieważ został on zagwarantowany w akcie konfederacji warszawskiej, podpisanym w 1573 r. Dokument ten wprowadził tolerancję religijną polegającą na zachowaniu szacunku wobec zwolenników innych wyznań. Dzięki podpisaniu tej konfederacji Polska uniknęła wojen religijnych i była nazywana państwem bez stosów. Marcin Luter http://www.google.pl/imgres?imgurl=h ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ommons/thumb/f/f8/Martin_Luther,_1 529

7


Pobierz ppt "Temat: Państwo wielu narodów. W 1385 r. Polska i Litwa miały wspólnego wroga – Krzyżaków. Postanowiły się połączyć aby z nimi walczyć. Połączenie to nastąpiło."

Podobne prezentacje


Reklamy Google