Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Dr Tomasz Dorożyński Dr Wojciech Urbaniak Katedra Wymiany Międzynarodowej UŁ Łódź, 7 czerwca 2011 r.

2 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" W badaniu uczestniczyło 188 przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim. Stanowiło to 9% ich populacji generalnej. Zlokalizowane były w 28 miejscowościach. Badaniem objęto podmioty ze wszystkich ważniejszych miast województwa. W próbie znajduje się 60% przedsiębiorstw prowadzących działalność w Łodzi. Proporcja ta odpowiada udziałowi podmiotów ze stolicy województwa w populacji generalnej.

3 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Prawie trzy czwarte wywiadów przeprowadzono z członkami kadry kierowniczej – dyrektorami, prezesami lub ich zastępcami. Część respondentów pracowała na niższych stanowiskach kierowniczych.

4 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" WyszczególnienieSekcje PKDLiczba przedsiębiorstw bezwzględnaw % Sektor przemysłowy, w tym: 9651,06 przetwórstwo przemysłowe D8645,74 budownictwo*F105,32 Sektor usługowy, w tym:9248,94 handelG5328,19 transport i gospodarka magazynowa* I73,72 pozostałe usługi*H, K - O3217,02 Razem 9651,06

5 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Przedsiębiorstwa w całości z kapitałem zagranicznym dominują w każdej grupie zatrudnienia, szczególnie wśród zatrudniających powyżej 249 pracowników. Podobnie jest we wszystkich uwzględnionych w badaniu sekcjach gospodarki, z wyjątkiem budownictwa

6 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" L.p.KrajLiczba przedsiębiorstw bezwzględnaw % 1Niemcy4222,34 2Włochy189,57 3Holandia168,51 4Francja136,91 5Szwajcaria136,91

7 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Więcej niż połowa podmiotów działa już przez ponad 10 lat. Firmy te posiadają więc stosunkowo długie doświadczenia funkcjonowania w warunkach polskiej gospodarki rynkowej. Należy sądzić, że przez ten okres nabyły umiejętność elastycznego dostosowywania się do zmiennych warunków. Tworzy to dobre rokowania co do dalszej ich obecności w regionie i Polsce.

8 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wśród badanych przedsiębiorstw zdecydowana większość to nowe podmioty tworzone od podstaw. Przeważają zarówno w sektorze przemysłowym jak i usługowym. Stanowią większość w sekcjach gospodarki reprezentowanych w badaniu. Należy sądzić, że jest to zjawisko pozytywne, świadczące o zaufaniu do kraju i regionu goszczącego.

9 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Rynek województwa łódzkiego jest ważnym kierunkiem zbytu tylko dla niewielu badanych przedsiębiorstw. Istniejące zróżnicowanie w udziałach przedsiębiorstw w zakresie znaczenia regionu w sprzedaży w istotnym stopniu, wynika z ich struktury ze względu na sekcje działalności.

10 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" W 2009 roku eksportowało 72% badanych przedsiębiorstw. Dla ponad połowy eksport stanowił co najmniej 50% sprzedaży, a dla jednej piątej więcej niż 90%. Wskazuje to na dość duży stopień ich uzależnienia od rynków zagranicznych. Sprzedaż firm handlowych ukierunkowana jest zdecydowanie na kraj. Generalnie przedsiębiorstwa usługowe eksportują mniej od przemysłowych.

11 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Podstawowym zagranicznym rynkiem zbyt są dla badanych przedsiębiorstw są Niemcy. Dla jednej czwartej eksporterów Niemcy są najważniejszym rynkiem w sprzedaży zagranicznej. Dość znaczna grupa przedsiębiorstw eksportuje także do państw ościennych oraz do tych, z których napłynął kapitał.

12 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Najważniejsze motywy związane były z możliwością znalezienia siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach i stosunkowo taniej. Czynniki te są ważniejsze dla przedsiębiorców inwestujących w sektorze przemysłowy niż w usługowym. Wysoką pozycję w motywacji lokalizacyjnej zajęły także oczekiwania zbytu na polskim rynku, w największym stopniu w firmach handlowych, sprzedających głównie na rynku wewnętrznym

13 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" koszty produkcji (świadczenia usług) wysokość płac możliwość znalezienia kadry o odpowiednich kwalifikacjach w nieco mniejszym stopniu: biskość (geograficzna) od dostawców i kooperantów możliwości sprzedaży na rynku województwa oferta terenów uzbrojonych, powierzchni produkcyjnych, biurowych, magazynowych itd. mentalność ludzi profil szkół zawodowych i wyższych

14 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Stan infrastruktury drogowej Szybkość działania i elastyczność administracji różnych szczebli w woj. łódzkim Stabilność przepisów wydawanych przez władze różnych szczebli w woj. łódzkim Stan komunikacji lotniczej Stan infrastruktury społecznej

15 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Za najważniejsze instytucje otoczenia biznesu, mające duży wpływ na podjętą decyzję lokalizacyjną respondenci zdecydowanie uznali szkolnictwo - wyższe i średnie, mogące dostarczyć wykwalifikowanych kadr i pracowników do przedsiębiorstwa. Ponad 80% badanych podmiotów preferuje zatrudnianie Polaków na stanowiskach kierowniczych z wykształceniem wyższym na kierunku technicznym lub ekonomicznym z bardzo dobrą znajomością języków obcych.

16 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Zdaniem respondentów przyczynami motywującymi do kontynuowania działalności w regionie są przede wszystkim stosunkowo niskie koszty produkcji i osiągane dobre wyniki finansowe.

17 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego"

18 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego"

19 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego"

20 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Infrastruktura Wsparcie finansowe Ograniczenie biurokracji i usprawnienie administracji Uproszczenie przepisów i procedur Przygotowanie terenów pod inwestycje Kwalifikacje kadr i oferta edukacyjna Infrastruktura społeczna i kulturalna Dostępność informacji

21 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Biuro projektu Uniwersytet Łódzki 90-255 Łódź, ul. POW 3/5 Katedra Wymiany Międzynarodowej pok. B 206 oraz D 315 tel. (42) 635-48-10 e-mail: biz@uni.lodz.plbiz@uni.lodz.pl www.biz.uni.lodz.pl


Pobierz ppt "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google