Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa.

4

5

6

7 Elektrownia Wiatrowa Kamie ń sk" Sp. z o.o utworzona została 9 lipca 2003 roku w celu realizacji inwestycji 'Park wiatrowy o mocy ok. 30 MW' na wierzchowinie zrekultywowanego zwałowiska zewn ę trznego KWB Bełchatów zwanego 'Gór ą Kamie ń sk ą '. Zwałowisko to tworzy nagromadzony do 1992 r. nadkład w ilo ś ci 1350 mln m3. Góra Kamie ń sk jest poło ż ona w gminie Kamie ń sk (powiat Radomsko) na terenie górniczym 'Pole Bełchatów' 6 km na zachód od drogi Warszawa-Katowice i 1 km od drogi Bełchatów-Kamie ń sk. Wysoko ść wzgl ę dna wierzchowiny góry wynosi ok. 150 - 170 m

8 Na Górze Kamie ń sk ustawiono 15 wiatraków, model E-70 (Enercon), ł ą cznie kosztem 32 mln euro. Ka ż da z turbin wa ż y 300 ton (wraz z fundamentem), ma 85 metrów wysoko ś ci, a jedno rami ę wiatraka to 40 m. Moc nominalna: 2000 kW Ś rednica wirnika: 71 m Wysoko ść do piasty: 58 - 113 m Minimalna pr ę dko ść wiatru: 2,5 m/s Optymalna pr ę dko ść wiatru: 13,5 m/s Maksymalna pr ę dko ść wiatru: 28 – 34 m/s

9

10

11 - Pomysł usytuowania elektrowni wiatrowej w Kamie ń sku si ę ga ko ń ca lat 90. i spółki Termall w Bełchatowie - informuje Mateusz Gawdzik. To jej pracownikiem pod koniec lat 90. był Mateusz Gawdzik, pilot i członek piotrkowskiego aeroklubu. Zauwa ż ył, ż e na lotnisku, które znajduje si ę na szczycie kamie ń skiego wzniesienia, s ą du ż e problemy z l ą dowaniem i startem, a przyczyn ą jest silny, południowy i południowo – zachodni wiatr. Zainteresował spraw ą szefów Termall- u, którzy zdecydowali, ż e warto wykona ć pomiary, a je ś li te si ę powiod ą, to naturalne b ę dzie postawienie tam elektrowni wiatrowej. Badania rozpocz ę ły si ę w 2001 r., dwa lata pó ź niej powołano spółk ę celow ą.

12 Budowa elektrowni podzielona była na kilka etapów

13 Przygotowanie terenu pod budow ę dróg, placów monta ż owych i fundamentów turbozespołów wiatrowych.

14 Wykonywanie wzmocnienia podłoża gruntowego dla posadowienia turbozespołów wiatrowych za pomocą kolumn żwirowych KSS Keller.

15 Ustawianie pier ś cienia do mocowania wie ż turbozespołów oraz wykonywanie zbrojenia fundamentów.

16 Betonowanie fundamentów.

17 Transport elementów turbozespołów wiatrowych na miejsce monta ż u.

18 Monta ż turbozespołów wiatrowych.

19 Ochrona ś rodowiska Ochrona ś rodowiska Mówi si ę, ż e elektrownie wiatrowe zagra ż aj ą ptactwu a na górze kamie ń sk nie odnotowano by jakikolwiek ptak zgin ą ł z powodu wiatraków. Halas wytwarzany przez wiatraki jest znikomy. Według nas wiatraki nie zagra ż aj ą ś rodowisku na górze Kamie ń sk.

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt " Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google