Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planistyczne działania wspierające.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planistyczne działania wspierające."— Zapis prezentacji:

1 Planistyczne działania wspierające.
Kierowanie w stanach nadzwyczajnych działalnością jednostek organizacyjnych realizujących zadania w dziale administracji publicznej „zdrowie”. Planistyczne działania wspierające. Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

2 3. Wspierające działania planistyczne
1. Miejsce jednostek organizacyjnych służby zdrowia i organów administracji publicznej w systemie obronnym państwa 2. Funkcjonowanie województwa w stanach nadzwyczajnych. Realizacja zadań związanych z kierowaniem województwem. 3. Wspierające działania planistyczne

3 MIEJSCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W DZIALE „ZDROWIE” W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA 1. KONSTYTUCJA RP 2. STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ( z 13 listopada 2007r. ) 3. POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA RP (M. P. Nr 48 poz. 109 z dnia 31 lipca 2009r.) 4. ART. 2 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 1967R. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP (Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz z późn. zm.) UMACNIANIE OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PRZYGOTOWANIE LUDNOŚCI I MIENIA NARODOWEGO NA WYPADEK WOJNY ORAZ WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY NALEŻY DO WSZYSTKICH ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, …, ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, …, ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH … W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWACH

4 SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA PODSYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM
PODSYSTEM WYKONAWCZY Siły i środki pozostające we właściwościach ministrów, centralnych organów administracji rządowej, wojewodów, organów samorządu terytorialnego (w tym jednostek organizacyjnych z działu „zdrowie”) oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego Organy władzy publicznej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym oraz organy dowodzenia Sił Zbrojnych

5 CEL PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W DZIALE „OCHRONA ZDROWIA”
URUCHOMIENIE DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI, SIŁ I ŚRODKÓW ZAPLANOWANYCH I PRZYGOTOWANYCH W OKRESIE POKOJU WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANEM NADZORUJĄCYM WYKONANIE ZASADNICZYCH ZADAŃ OBECNIE REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W DZIALE „ZDROWIE” W ZMIENIONYCH WARUNKACH URUCHOMIENIE ZADAŃ NA POTRZEBY SŁUŻB MUNDUROWYCH, W TYM SIŁ ZBROJNYCH WOJSK WŁASNYCH I SOJUSZNICZYCH URUCHOMIENIE W CZASIE PODWYŻSZANIA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA – STANÓW NADZWYCZAJNYCH, DODATKOWYCH ZADAŃ NIE PLANOWANYCH W CZASIE POKOJU

6 FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA - STRONA FORMALNA
OKRES NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA OKRES KRYZYSU BEZ STANÓW NADZWYCZAJNYCH OKRES KRYZYSU - PO WPROWADZENIU : - STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, STANU WYJĄTKOWEGO, STANU WOJENNEGO WOJNA CZAS DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW, PRZEDS., ZOZ WG OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WG OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIAZAŃ USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (PRZYGOTOWANYCH PLANÓW) WG OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIAZAŃ: USTAWY O STANIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, USTAWY O STANIE WYJĄTKOWYM, USTAWY O STANIE WOJENNYM. + ROZWIĄZANIA DORAŹNE STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ CZASU WOJNY OBSZAR ZADAŃ PLANU OPERACYJNEGO W TYM ZADAŃ SPECJALNIE PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA

7 CZAS POKOJU PODWYŻSZANIE STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA
URUCHAMIANIE ZADAŃ W CZASIE PODWYŻSZANIA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY CZAS POKOJU PODWYŻSZANIE STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA URUCHAMIANIE DLA POTRZEB REAGOWANIA NA WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA ZADAŃ DOTYCHCZAS WYKONYWANYCH ORAZ PRZYGOTOWANYCH MOŻLIWYCH DO URUCHOMIENIA ZADAŃ DODATKOWYCH W OPARCIU O DZISIAJ OBOWIĄZUJĄCE (LUB DORYWCZO TWORZONE) PRZEPISY

8 STAN WYJĄTKOWY W CZASIE STANU WYJĄTKOWEGO ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DZIAŁAJĄ W DOTYCHCZASOWYCH STRUKTURACH I W RAMACH PRZYSŁUGUJĄCYCH IM KOMPETENCJI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY (ART. 8) DECYZJE WYDANE PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ PODLEGAJĄ NATYCHMIASTOWEMU WYKONANIU (ART.14) NA PODMIOTY (OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ NAKŁADANE DODATKOWE OBOWIĄZKI ZALEŻNIE OD PRZYCZYNY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO (ART.15)

9 STAN WOJENNY W CZASIE STANU WOJENNEGO ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DZIAŁAJĄ W DOTYCHCZASOWYCH STRUKTURACH I W RAMACH PRZYSŁUGUJĄCYCH IM KOMPETENCJI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY (ART. 9) DECYZJE WYDANE PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ PODLEGAJĄ NATYCHMIASTOWEMU WYKONANIU (ART.15) NA PODMIOTY (OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ NAKŁADANE DODATKOWE OBOWIĄZKI ZALEŻNIE OD PRZYCZYNY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO (ART.15)

10 WOJEWODA W CZASIE STANU WOJENNEGO (ART.13)
OKREŚLA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW STANU WOJENNEGO WYSTĘPUJE Z WNIOSKAMI O WPROWADZENIE LUB ŁAGODZENIE OGRANICZEŃ WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA KOORDYNUJE I KONTROLUJE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA OCENIA ZAGROŻENIE MOŻE NAKŁADAĆ ZADANIA I NAKAZYWAĆ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOKONYWANIE OKREŚLONYCH WYDATKÓW NA ZASADACH USTALONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH W ZAKRESIE REALIZACJI POWYŻSZYCH ZADAŃ WOJEWODZIE SĄ PODPORZĄDKOWANE WSZYSTKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

11 ZMIANA CIĘŻARU ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA W DZIAŁACH ADMINISTRACJI) WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH (GOSPODARCZYCH) PROWADZENIE PRZYGOTOWAŃ DO REALIZACJI ZADAŃ W STANACH NADZWYCZAJNYCH CZAS POKOJU PRZYGOTOWANIE STRUKTUR DO REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBRONĄ PAŃSTWA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH (GOSPODARCZYCH), W TYM GŁÓWNIE NA RZECZ OCHRONY LUDNOŚCI CZAS WOJNY DOSTOSOWYWANIE STRUKTUR DO REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I KIEROWANIE

12 NA POZIOMIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
SKUTECZNOŚĆ I EFEKT PRZYGOTOWANIA I WYKONANIA ZADAŃ W CZASIE STANU NADZWYCZAJNEGO ILOŚĆ, POZIOM I MOŻLIWOŚCI PRZYGOTOWANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OSÓB LUB ZADAŃ NA POZIOMIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO ORGAN ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ LUB WYDZIAŁ ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO REALIZUJĄCY ZADANIA PRZYPISANE DLA DZIAŁU PRZYGOTOWANIE DO KIEROWANIA REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH


Pobierz ppt "Planistyczne działania wspierające."

Podobne prezentacje


Reklamy Google