Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W."— Zapis prezentacji:

1 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e „Zintegrowane sterowanie i kontrola” Ludwik Kosyrczyk Ludwik Kosyrczyk Obszar badawczy 5 „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki” Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-24-017/08

2 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e 5.1 Zintegrowany system rozpoznania i oceny przydatności technologicznej węgla oparty na prognostycznym modelowaniu jakości otrzymywanego koksu 5.2.Prognozowanie jakości koksu w skali „makro” jako funkcja przejścia przez instalację koksowniczą 5.3.Zintegrowany system nadrzędnego sterowania pracą baterii koksowniczej na poziomach: technicznym, technologicznym i ekologicznym Realizowane systemy kontroli i sterowania

3 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Cel: opracowanie systemu perspektywicznego zarządzania złożami węglowymi w poszczególnych kopalniach należących do JSW S.A. oraz Kompanii Węglowej S.A. Efekt:   mapa technologicznych właściwości pokładów węgli koksowych,   program zarządzania złożem dla poszczególnych kopalń,   Polska Norma nowelizująca klasyfikację węgli, w tym szczególnie koksowych. Zintegrowany system rozpoznania i oceny przydatności technologicznej węgla oparty na prognostycznym modelowaniu jakości otrzymywanego koksu

4 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Schemat postępowania Zintegrowany system rozpoznania i oceny przydatności technologicznej węgla

5 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Harmonogram realizacji badań Zintegrowany system rozpoznania i oceny przydatności technologicznej węgla Współpraca: Główny Instytut Górnictwa/Politechnika Śląska Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kompania Węglowa S.A. Firma komputerowa

6 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Cel: opracowanie systemu prognozowania jakości koksu dla danych parametrów jakościowych mieszanki węglowej i danych warunków eksploatacji baterii koksowniczej i sygnalizowania potencjalnych zakłóceń jakościowych. Efekt:   program prognozowania jakości koksu dla danych parametrów jakościowych mieszanki węglowej i danych warunków eksploatacji baterii koksowniczej,   program sygnalizowania potencjalnych zakłóceń jakościowych koksu przy zmianach parametrów jakościowych mieszanki węglowej i warunków eksploatacji baterii koksowniczej Prognozowanie jakości koksu w skali „makro” jako funkcja przejścia przez instalację koksowniczą

7 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Schemat postępowania Prognozowanie jakości koksu w skali „makro”

8 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Harmonogram realizacji badań Prognozowanie jakości koksu w skali „makro” Współpraca: Akademia Górniczo-Hutnicza, Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o. Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Firma komputerowa

9 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Cel: opracowanie systemu zarządzania pracą baterii koksowniczej. Efekt:   procedury numeryczne do sterowania pracą baterii,   „symulator procesu” dla baterii koksowniczej,   model bilansu cieplnego baterii koksowniczych,   dokumentacja projektowa systemu nadrzędnego sterowania pracą baterii. Zintegrowany system nadrzędnego sterowania pracą baterii koksowniczej na poziomach: technicznym, technologicznym i ekologicznym

10 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Schemat postępowania Zintegrowany system nadrzędnego sterowania pracą baterii koksowniczej

11 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Harmonogram realizacji badań Zintegrowany system rozpoznania i oceny przydatności technologicznej węgla Współpraca: Politechnika Śląska, Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o. Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Firma komputerowa


Pobierz ppt "I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W ę g l a, Z a b r z e Rok założenia 1955 I n s t y t u t C h e m i c z n e j P r z e r ó b k i W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google