Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wychowanie przedszkolne – prawo i obowiązek 2015/20162016/20172017/20182018/2019 3 latki prawo Art. 1 p. 2 lit. b ustawy z 29.12.2015 r. o zmianie uoso.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wychowanie przedszkolne – prawo i obowiązek 2015/20162016/20172017/20182018/2019 3 latki prawo Art. 1 p. 2 lit. b ustawy z 29.12.2015 r. o zmianie uoso."— Zapis prezentacji:

1 Wychowanie przedszkolne – prawo i obowiązek 2015/20162016/20172017/20182018/2019 3 latki prawo Art. 1 p. 2 lit. b ustawy z 29.12.2015 r. o zmianie uoso oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz.35) 4 latki prawo Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie uoso oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz.827) 5 latki obowiązek Art.1. p.4 lit. c ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie uoso oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz.827) prawo Art. 6 ustawy z 29.12.2015 r. o zmianie uoso oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz.35) 6 latki obowiązek szkolny obowiązek Art. 1 p. 2 lit. b ustawy z 29.12.2015 r. o zmianie uoso oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz.35)

2 art. 16 ust 1, 1a i 2 od 1 września 2016 r. naukę w szkole podstawowej może rozpocząć 6 latek Składa wniosek do dyrektora szkoły. rodzic Przyjmuje dziecko jeśli: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych. dyrektor jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecko Art. 1, p. 5 lit. a -c ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 35)

3 6 latek który w roku szk. 2015/2016 rozpoczął naukę w kl. I 31 marca 2016 Na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., może w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do kl. II i nie otrzymuje świadectwa. Bez wniosku kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej. Na wniosek rodzica może korzystać z wychowania przedszkolnego do końca bieżącego roku szkolnego w wybranym przez rodziców przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego. Art. 9 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 35)


Pobierz ppt "Wychowanie przedszkolne – prawo i obowiązek 2015/20162016/20172017/20182018/2019 3 latki prawo Art. 1 p. 2 lit. b ustawy z 29.12.2015 r. o zmianie uoso."

Podobne prezentacje


Reklamy Google