Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budowy sieci automatycznych toalet publicznych na terenie miasta Poznania. Projekt modernizacji toalet miejskich na terenie miasta Poznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budowy sieci automatycznych toalet publicznych na terenie miasta Poznania. Projekt modernizacji toalet miejskich na terenie miasta Poznania."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt budowy sieci automatycznych toalet publicznych na terenie miasta Poznania. Projekt modernizacji toalet miejskich na terenie miasta Poznania

3 Projekty zostały przygotowane w ramach realizacji „Programu rozwoju sieci szaletów miejskich w Poznaniu” - ich zasadniczym celem jest podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Poznaniu polegające na zwiększeniu ilości publicznych toalet o wysokim standardzie oraz zdecydowanej poprawie ich dostępności w rejonach największego zapotrzebowania. podstawą Projektów są wyniki prac Zespołu, który przygotował Program rozwoju sieci szaletów miejskich w Poznaniu, Projekty oparte zostały na zleconym przez Zespół opracowaniu prof. UAM dr hab. W Ratajczaka, dr A. Stacha i dr J. Weltrowskiej – Jęch pt. „Problem lokalizacji toalet publicznych w Poznaniu”, zadaniem Projektów jest realizacja celów ogólnych ww. Programu. Cel projektów

4 W opracowaniu wykorzystano różnorakie dane dotyczące liczby i rozkładu ludności na obszarze Poznania, dużych centrów handlowych, dworców PKP, PKS i MPK, kin, muzeów i teatrów, obiektów gastronomicznych, urzędów publicznych, zabytków, szkół wyższych, targowisk, basenów i kąpielisk, stadionów i hal sportowych, cmentarzy, przystanków komunikacji publicznej, liczby pasażerów rozpoczynających i kończących podróż na konkretnym przystanku w godzinach szczytu itd. Wykorzystano źródła udostępnione przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta Poznania. Źródła danych

5 Analizie poddano następujące obiekty: toalety miejskie, centra handlowe, zabytki, obiekty gastronomiczne, przystanki, obiekty kultury, hotele, urzędy, dworce, szkoły wyższe, targowiska, baseny i kąpieliska, parki, stadiony, cmentarze. Elementy analizy przestrzennej

6 Hipotetyczne rozmieszczenie nowych toalet publicznych w Poznaniu W opracowaniu założono, że ustalenie konkretnego miejsca lokalizacji toalety publicznej wymaga zastosowania jednej z metod znanych na gruncie teorii lokalizacji obiektów usługowych. Po przeprowadzeniu serii analiz próbnych ustalono, że w badaniu najbardziej efektywną będzie metoda centrograficzna.

7 Zestawienie lokalizacji istniejących toalet miejskich, centrów handlowo-usługowych z 500 m strefą buforową, parkingów buforowych i stadionu Lecha z proponowanymi, na podstawie analizy rozkładu przestrzennego ludności, zagęszczenia obiektów i natężenia ruchu w transporcie publicznym, nowymi lokalizacjami toalet. Wyniki analizy: Hipotetyczne rozmieszczenie nowych toalet publicznych w Poznaniu

8 Hipotetyczne rozmieszczenie nowych toalet publicznych w Poznaniu W opracowaniu założono, że ustalenie konkretnego miejsca lokalizacji toalety publicznej wymaga zastosowania jednej z metod znanych na gruncie teorii lokalizacji obiektów usługowych. Po przeprowadzeniu serii analiz próbnych ustalono, że w badaniu najbardziej efektywną będzie metoda centrograficzna. Lokalizacje nowych toalet założone w Projekcie budowy toalet automatycznych W oparciu o wykonane opracowanie Zespół wytypował priorytetowe lokalizacje dla założonych 8 nowych toalet (kolejność wg założonego priorytetu realizacji), które przyjęto w Projekcie: okolica skrzyżowania ul. Roosvelta i Mostu Teatralnego okolica skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i ul. Dolnej Wildy okolica skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i ul. Garbary okolica skrzyżowania ul. Hetmańskiej i ul. 28 Czerwca 1956 r. okolica pętli autobusowej na Starołęce okolica głównego wejścia na cmentarz komunalny na Junikowie okolica skrzyżowania ul. Żeromskiego i Dąbrowskiego okolice pętli tramwajowej przy ul. Warszawskiej

9 Hipotetyczne rozmieszczenie nowych toalet publicznych w Poznaniu W opracowaniu założono, że ustalenie konkretnego miejsca lokalizacji toalety publicznej wymaga zastosowania jednej z metod znanych na gruncie teorii lokalizacji obiektów usługowych. Po przeprowadzeniu serii analiz próbnych ustalono, że w badaniu najbardziej efektywną będzie metoda centrograficzna. Standard założony w Projekcie budowy automatycznych toalet


Pobierz ppt "Projekt budowy sieci automatycznych toalet publicznych na terenie miasta Poznania. Projekt modernizacji toalet miejskich na terenie miasta Poznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google