Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadleśnictwo Rymanów ma swoją siedzibę w zabytkowym dworku wybudowanym w 1826 roku. W 1826 roku, dla właścicielki Rymanowa Zofii Skórskiej, wzniesiono.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadleśnictwo Rymanów ma swoją siedzibę w zabytkowym dworku wybudowanym w 1826 roku. W 1826 roku, dla właścicielki Rymanowa Zofii Skórskiej, wzniesiono."— Zapis prezentacji:

1

2 Nadleśnictwo Rymanów ma swoją siedzibę w zabytkowym dworku wybudowanym w 1826 roku. W 1826 roku, dla właścicielki Rymanowa Zofii Skórskiej, wzniesiono dwór wg projektu jej brata, Piotra Signo, znanego lwowskiego architekta pochodzenia włoskiego. W 1872 roku majątek został nabyty przez Stanisława i Annę z Działyńskich Potockich. Z ich inicjatywy w 1874 roku powstało Towarzystwo Zaliczkowe, Kółko Rolnicze, szkółka snycerska oraz towarzystwo tkackie. Po 1945 roku odbudowany ze zniszczeń dwór przeznaczono na siedzibę rymanowskiego nadleśnictwa, w którego władaniu jest do dzisiaj.

3 W strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa wyodrębniono leśnictwo szkółkarskie Wola Niżna zajmujące się hodowlą sadzonek drzew. Aktualna powierzchnia produkcyjna wynosi 2,40 ha. Lasy Nadleśnictwa Rymanów ze względu na pełnione funkcje dzielą się na lasy rezerwatowe, ochronne i gospodarcze. Lasy rezerwatowe zajmują ogółem 8,53 %, lasy ochronne stanowią 90,04 % a lasy gospodarcze zajmują ogółem 1,44% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

4 Warunki naturalne terenu Nadleśnictwa stwarzają doskonałe możliwości rozwoju turystycznego, głównie do uprawiania turystyki kwalifikowanej, pieszej, rowerowej, i konnej. Przez teren Nadleśnictwa i w jego zasięgu terytorialnym przebiega 5 szlaków turystycznych - 4 szlaki PTTK i 1 wytyczony przez Lokalną Organizację Turystyczną "Beskid Niski”.

5 Absolwent WL AR w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania organizacją SGH w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Rymanów na stanowisku podleśniczego w 1988 roku. Kolejno zajmował stanowiska adiunkta, instruktora, specjalisty i inżyniera nadzoru w tym nadleśnictwie. Chce współpracować z lokalnymi samorządami w zakresie podnoszenia walorów przyrodniczych gmin i szerokiego udostępniania lasu dla społeczeństwa.

6 Na terenie Nadleśnictwa Rymanów utworzone są Szkółki leśne, które zajmują się sadzeniem i pielęgnowaniem drzew. Do obowiązków pracowników należy: -sianie drzew takich jak: jodła, buk, modrzew, świerk -plewienie sadzonek -zabezpieczanie pól uprawnych. Ta praca jest sezonowa. Rozpoczyna się wiosną, a kończy jesienią

7 Nadleśnictwo Rymanów zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 20 742 ha. Grunty zarządzane przez Nadleśnictwo Rymanów położone są w południowej części województwa podkarpackiego, w powiecie sanockim i krośnieńskim. Według rzeczywistego udziału, podobnie jak wg gatunków panujących, w składzie drzewostanów całego Nadleśnictwa dominują: buk (34,67%), jodła (26,21%), sosna (17,17%), modrzew (5,32%), olsza szara (4,86%), jesion (3,11%), świerk (2,89%), jawor (2,63%), brzoza (0,88%),dąb ( 0,51%), grab (0,66% ), olcha (0,36%), wierzby (0,37% ), osika (0,16%), lipa (0,08%) a także czereśnia, wiąz, klon, dąb czerwony, daglezja, sosna czarna, których udziały są na poziomie znikomych części procenta.

8 Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa prowadzona jest przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny nr 189 o powierzchni 7 500 ha oraz Koła łowieckie, które dzierżawią niżej wymienione obwody: Koło łowieckie "Ryś" Rymanów, Koło łowieckie "Bieszczady" Sanok, Koło łowieckie "Gawra" Dukla.

9 Nadleśnictwo Rymanów uczestniczy w projekcie „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”. Projekt łączy aspekty retencjonowania wody i ochrony przeciwpowodziowej kładąc zdecydowany nacisk na realizację niewielkich inwestycji w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich. Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni.

10 Wykonały: Patrycja Farbaniec, Wiktoria Gwiżdż, Julia Majdosz kl. VI Szkoła Podstawowa ZSP Jaśliska Źródła: http://www.rymanow.krosno.lasy.gov.pl


Pobierz ppt "Nadleśnictwo Rymanów ma swoją siedzibę w zabytkowym dworku wybudowanym w 1826 roku. W 1826 roku, dla właścicielki Rymanowa Zofii Skórskiej, wzniesiono."

Podobne prezentacje


Reklamy Google