Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne uwarunkowania i doświadczenia współpracy z samorządami na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Konferencja „Współpraca Lasów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne uwarunkowania i doświadczenia współpracy z samorządami na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Konferencja „Współpraca Lasów."— Zapis prezentacji:

1 Ogólne uwarunkowania i doświadczenia współpracy z samorządami na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Konferencja „Współpraca Lasów Państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego” 14-15 kwietnia 2015 r., Jedlnia-Letnisko

2 2 Ogólne uwarunkowania współpracy

3 3 Położenie

4 4 Powierzchnia lasów w zasięgu działania RDLP w Radomiu znajduje się 475 tys. ha lasów 324 tys. ha to grunty Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictw (68%) 7,6 tys. ha to Świętokrzyski Park Narodowy (1,6%) 143 tys. ha to lasy innej własności (30%)

5 5 Wyjątkowa przyroda

6 6 Podział terytorialny na terenie RDLP w Radomiu 4 województwa 28 powiatów206 gmin

7 7 Infrastruktura drogowa Docelowa sieć drogowa (minimalna): stan aktualny: 1089 km stan docelowy: 2343 km potrzeby = cel: 1254 km pożądany poziom inwestowania: 90 km/rok symulowana data osiągnięcia celu: 2028 rok

8 8 Budżet działania 226 to 130 mln euro (ok. 540 mln zł), w tym: schemat I - 140 mln zł, schemat II - 400 mln zł. RDLP w Radomiu uzyskała dofinansowanie inwestycji drogowych z PROW w wysokości 33 828 tys. zł, w tym: Schemat I – 3 904 tys. zł Schemat II – 29 924 tys. zł Za tę kwotę realizowano budowę/przebudowę ok. 100 km dróg leśnych służących głównie jako zabezpieczenie obszarów leśnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. PROW okres programowania 2007-2013

9 9 Aktywność Nadleśnictw RDLP Radom wg podpisanych umów zawartych w okresie programowania 2007-2013

10 10 Budowa dróg – inwestycje wspólne (2012-2014) NadleśnictwoWspółuczestnik inwestycji Kwota (tys. zł) GrójecGmina Błędów30,3 Ostrowiec Świętokrzyski Powiat Ostrowiecki, gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Pawłów 491,5 PrzysuchaGmina Przysucha500,0 Ruda Maleniecka Powiat Konecki30,0 SkarżyskoGmina Brody66,2 StaszówPowiat Staszowski, gminy: Staszów, Koprzywnica 261,5 ZwoleńGmina Lipsko20,0 Razem1399,5

11 11 Komunikacja społeczna

12 12 Komunikacja społeczna

13 13 Komunikacja społeczna

14 14 Przykłady współpracy z samorządami

15 15 Nadleśnictwo Chmielnik – inwestycja wspólna w edukację na terenie uzdrowiskowym w 2014 roku wybudowano ścieżkę edukacyjną „Szlakami uzdrowiska” w miejscowości Solec Zdrój na terenie leśnym jest to jedyna leśna ścieżka przy uzdrowisku Malinowy Zdrój, z której korzystają kuracjusze z całego kraju powstała dzięki współpracy z Gminą Solec Zdrój koszt wyniósł 70 tys. zł, w tym: 35 tys. WFOŚ, 20 tys. Gmina Solec Zdrój, 15 tys. Nadleśnictwo Chmielnik podpisano porozumienie z gminą o utrzymaniu ścieżki (sprzątanie, wykaszanie obowiązkiem gminy)

16 16 Nadleśnictwo Starachowice - infrastruktura turystyczna Puszczy Iłżeckiej Nadleśnictwo Starachowice podjęło starania o uregulowanie problemu turystyki rowerowej na szczeblu powiatu przygotowano porozumienie, w którym strony deklarują współdziałanie na rzecz poprawy standardu infrastruktury koordynatorem sieci będzie powiat starachowicki przy współpracy z PTTK przygotowywany jest program poprawy standardu stanu szlaków turystycznych

17 17 LKP „Puszcza Kozienicka” – szlaki i infrastruktura turystyczna Nadleśnictwo Kozienice podjęło działania dotyczące rozwiązania problemu udostępnienia lasu dla turystyki stwierdzono potrzebę weryfikacji szlaków, wprowadzenia i respektowania zasad ich utrzymania, bezpieczeństwa i ochrony przyrody w działania włączone muszą być także samorządy, park krajobrazowy, PTTK oraz inne instytucje i organizacje zainteresowane turystyką i rekreacją

18 18 Nadleśnictwo Pińczów – ochrona przyrody Ponidzia projekt LIFE+ „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” Nadleśnictwo Pińczów jest współbeneficjentem beneficjentem koordynującym jest Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskch i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych partnerami projektu są samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe (14) ogólna wartość projektu: 5 mln zł

19 19 Nadleśnictwo Pińczów – ochrona przyrody Ponidzia od 2014 do 2018 roku zostanie odtworzonych 8 ha świetlistych dąbrów i 54 ha muraw kserotermicznych zaplanowano odkrzaczanie i wypas

20 20 Współpraca – sami niczego nie dokonamy

21 21 Zasoby drzewne Certyfikaty: FSC (od 2003 roku) PEFC (od 2011 roku)

22 22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ogólne uwarunkowania i doświadczenia współpracy z samorządami na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Konferencja „Współpraca Lasów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google