Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Ochota Obszar tematyczny: 1.Zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Ochota Obszar tematyczny: 1.Zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw."— Zapis prezentacji:

1

2 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Ochota Obszar tematyczny: 1.Zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw. 2.Zapobieganie przemocy w rodzinie. 3.Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. 4.Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

3 DZIELNICA OCHOTA Tereny zielone –Park Szczęśliwicki –Pole Mokotowskie –Park Wielkopolski –Park im. Marii Skłodowskiej Curie –Park Opaczewski –Park Nowickiego –Park Korotyńskiego Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55 Osiedla mieszkaniowe – Rakowiec – Stara Ochota – Szczęśliwice – Filtry BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

4 Instytucje Państwowe -Ministerstwo Środowiska -Najwyższa Izba Kontroli -Prokuratura Generalna -Narodowy Fundusz Zdrowia Uczelnie wyższe: –Warszawski Uniwersytet Medyczny –Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej Obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej: –Urząd Dzielnicy Ochota –Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny –Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny –Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus –Biblioteka Narodowa –Filtry –Centra Handlowe: C.H. Reduta, C.H. Blue City DZIELNICA OCHOTA Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

5 Komenda Rejonowa Policji Warszawa III ul. Opaczewska 8 Stan etatowy – 250 w tym dzielnicowych - 22 liczba mieszkańców przypadających średnio na dzielnicowego - 3706 Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydział ds. Nieletnich i Patologii ul. Dunajecka 15 Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55 Rewir Dzielnicowych ul. Filtrowa 54/58 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Numery alarmowe 112, 997

6 PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI na lata 2013 - 2015 1)Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie. 2)Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach. 3)Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą. 4)Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby / pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań. 5)Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych. 6)Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

7 PRIORYTETY KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI na lata 2013 - 2015 1. Podniesienie standardów w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej m. in. poprzez kontynuowanie debat społecznych. 2. Dostosowanie struktur Komendy Stołecznej Policji do aktualnych potrzeb i zagrożeń. 3. Promowanie zawodu policjanta wśród mieszkańców garnizonu stołecznego. BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

8 wg „Barometru Dzielnicowego” 78 % mieszkańców czuje się bezpiecznie w Naszej Dzielnicy BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA STAN BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIELNICY OCHOTA W 2012 ROKU Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

9 SKALA PRZESTĘPCZOŚCI w 2012 roku BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA (wykrywalność 42,5 %) (wykrywalność 34,1 %) Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

10 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Mocne strony: Spadek liczby zdarzeń w 7 kategoriach, najbardziej widoczny spadek zanotowano w przypadku kradzieży cudzej rzeczy z 1484 zdarzeń w roku 2011 do 1312 w roku 2012 Słabe strony: Nieznaczny wzrost liczby przestępstw bójek i pobić (1 więcej w stosunku do roku 2011) ZA ROK 2012 - ŁĄCZNIE 2235 POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE Z 7 NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH KATEGORII

11 POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE Z ART. 207 KODEKSU KARNEGO BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą (…) Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

12 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA PRZEMOC W RODZINIE NIEBIESKIE KARTY Wspólne działania z instytucjami w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie: - Ośrodek Pomocy Społecznej, - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Placówki Oświatowe, - Kuratorzy Sądowi Sądu Rodzinnego Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

13 PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH (DANE OGÓLNE- UDZIAŁ PROCENTOWY) BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55 2008 2009 2010 2011 2012 9,31% 8,80% 14,10% 12,86% 11,50%

14 LICZBA ZDARZEŃ DROGOWYCH W 2012 ROKU ODNOTOWANYCH NA TERENIE DZIELNICY OCHOTA BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

15 LICZBA INTERWENCJI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POLICJANTÓW W 2012 ROKU PublicznaDomowa Dotycząca przemocy w rodzinie Ogółem Dzielnica Ochota 32 8812 8311835 712 CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W KOMENDZIE REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA III Średni czas (miejski) 2012 r. 16 min. 11 sek. obecnie 13 min. 6 sek. BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Średnia liczba interwencji w ciągu doby wynosi - 97. Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

16 SŁUŻBA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W roku 2012 teren Dzielnicy Ochota patrolowało: 14778 policjantów z Ochoty (średnio 40 funkcjonariuszy dziennie), 3382 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, 973 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, ponadto współpracowaliśmy z: 1516 policjantów w ramach służb ponadnormatywnych na kwotę 303200 zł., których koszt został sfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, ponadto współpracowaliśmy z: 319 funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Wielokrotnie wspierała nas Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe. BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

17 WSPÓŁPRACA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIELNICY OCHOTA: BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA w ramach Policji : Oddział Prewencji Policji w Warszawie Wydziały Komendy Stołecznej Policji Komendy Rejonowe Policji Warszawa I, II i IV Komendy Powiatowe Policji w Piasecznie i Pruszkowie Mieszkańcy Ochoty Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe Urząd Dzielnicy Warszawa Ochota Placówki oświatowe Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Delegatura w Dzielnicy Warszawa Ochota Zakład Obsługi Systemu Monitoringu Prokuratury i Sądy Inne Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

18 Rodzinny Piknik Integracyjny Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Pikniki z okazji Dnia Dziecka Bezpieczna droga do szkoły Warszawska Noc Profilaktyki Edukacja prawna w szkołach Razem Bezpieczniej Z Borsukiem Bezpieczniej Przemoc w rodzinie Bezpieczeństwo w Internecie Policjanci są wśród nas Oznakuj swój rower Bezpieczna Warszawa Kibic PROGRAMY PROFILAKTYCZNE: DLA SPOŁECZNOŚCI OCHOTA: BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

19 Policjanci z dzielnicy Ochota uczestniczyli w roku 2012 w 242 spotkaniach z: - dziećmi - młodzieżą - pedagogami - rodzicami - seniorami BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAM DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W DYSKUSJI Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, ul. Opaczewska 8, 02-368 Warszawa, tel. 22 603 73 55 BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA

21


Pobierz ppt "DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Ochota Obszar tematyczny: 1.Zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google