Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POŻARY ENDOGENICZNE W KOPALNIACH Jan DRENDA. Pożary w kopalniach 1. Pożary endogeniczne Pożary powstałe na skutek samozapalenia się materiału palnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POŻARY ENDOGENICZNE W KOPALNIACH Jan DRENDA. Pożary w kopalniach 1. Pożary endogeniczne Pożary powstałe na skutek samozapalenia się materiału palnego."— Zapis prezentacji:

1 POŻARY ENDOGENICZNE W KOPALNIACH Jan DRENDA

2 Pożary w kopalniach 1. Pożary endogeniczne Pożary powstałe na skutek samozapalenia się materiału palnego. 2. Pożary egzogeniczne Palenie się materiału palnego z wydzielaniem się dymów i gazów pożarowych.

3 Przebieg rozwoju pożaru endogenicznego.

4 Gazy pożarowe Tlenek węgla CONDS 0.0026% Dwutlenek węgla CO 2 NDS 1% Wodór H 2 Węglowodory C x H y ( metan, etan, propan, etylen, acetylen) Podczas palenia się tworzyw sztucznych: Cjanowodór CHN

5 Wykrywanie i lokalizacja pożaru endogenicznego 1.Analiza gazów pożarowych- pobieranie prób powietrza. a) wzrost stężenia tlenku węgla CO b) pojawienie się wodoru H 2 2.Pomiar temperatury powierzchni ociosów – ścian wyrobisk 3.Plamy wilgoci na ociosach –pocenie się ociosów

6 Parametry analizy pożarowej 1.Ilość tlenku węgla w powietrzu V CO [l/min.] V CO = r CO V r CO – stężenie tlenku węgla V - wydatek objętościowy powietrza 2. Przyrost tlenku węgla  CO [%] 3.Wskaźnik Grahama G

7 Zagrożenie pożarowe wg wskaźników V CO i  CO Wskaźnik ilości tlenku węgla V CO w l/min Wskaźnik przyrostu tlenku węgla  CO w % Sposób postępowania 0  V CO  10 0,0010   CO  0,0026 Wzmożona obserwacja 10  V CO  20  CO  0,0026 Prace profilaktyczne  CO  0,0026 Akcja pożarowa

8 Zagrożenie pożarowe wg wskaźnika Grahama G Wskaźnik Grahama G Sposób postępowania 0,0025  G  0,0070 Wzmożona obserwacja 0,0070  G  0,03 Prace profilaktyczne G  0,03 Akcja pożarowa

9 Skłonność węgla do samozapalenia Skłonność węgla do samozapalenia określają dwa parametry: wskaźnik Sz a  C/min i energia aktywacjiA kJ/mol Sz a – to prędkość przyrostu temperatury próbki A - to najmniejsza ilość energii, która powoduje rozpoczęcie reakcji chemicznej utleniania węgla.

10 Podział węgli według skłonności do samozapalenia Wskaźnik samozapalności Sz a  C/min Energia aktywacji A kJ/mol Grupa samozapalności Skłonność węgla do samozapalenia Do 80 >67Ibardzo mała 46  67 IImała  46 IIIśrednia >80÷100 > 42  42 IVduża >100÷120 > 34  34 Vbardzo duża >120–

11 Pożar CO Pożar endogeniczny w zrobach ściany

12 Pożar CO Pożar endogeniczny w zrobach ściany

13 Pożar

14 CO Pożar w filarze węglowym oraz w zawale

15 Miejsca występowania pożarów endogenicznych. 1.Pożary w zrobach 2.Pożary w filarach i płotach węglowych 3.Pożary szczelinowe wokół wyrobisk w pokładzie 4.Pożary w miejscach gromadzenia się pyłu węglowego 5.Pożary na zwałowiskach węgla i hałdach górniczych odpadów

16 Metody gaszenia pożarów endogenicznych Pożary w zrobach 1.Gaszenie wodą 2.Gaszenie zawiesiną pyłów dymnicowych 3.Gaszenie azotem N 2 4.Gaszenie dwutlenkiem węgla CO 2

17 Metody gaszenia pożarów endogenicznych Pożary szczelinowe w węglu 1.Wybranie zagrzanego materiału 2.Uszczelnienie ociosów wyrobiska – płaszcz uszczelniający - oganianka 3.Podsadzenie wyrobiska

18 Pola pożarowe Pola pożarowe przy pożarach endogenicznych tworzymy stawiając tamy pożarowe lub korki podsadzkowe najpierw na wlocie do pożaru a następnie na wylocie z pożaru. W tak utworzonym polu pożarowym gasimy pożar wodą, pyłami dymnicowymi, azotem lub dwutlenkiem węgla.

19 Pole pożarowe dla ściany Pożar CO T1T1 T2T2

20 Kontrola składu atmosfery w polu pożarowym Pobieramy próby powietrza do analizy chemicznej. - tlenO 2 - azotN 2 - dwutlenek węglaCO 2 - tlenek węglaCO - wodórH 2 - węglowodoryC X H Y

21 Pobieranie prób powietrza Wyznacza się wskaźniki: 1. Wskaźnik ilości wodoru V H2 2. Wskaźnik ilości etylenu V C2 H4 3. Wskaźnik ilości propylenu V C3 H6 4. Wskaźniki pożarowe WP1 = CO/H 2 WP2 = C 2 H 4 + C 3 H 6 / H 2 WP3 = C 2 H 4 + C 3 H 6 / H 2 WP4 = C 2 H 4 + C 3 H 6 / C 2 H 4


Pobierz ppt "POŻARY ENDOGENICZNE W KOPALNIACH Jan DRENDA. Pożary w kopalniach 1. Pożary endogeniczne Pożary powstałe na skutek samozapalenia się materiału palnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google