Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE."— Zapis prezentacji:

1 USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE

2 UST – ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE prowadzący: Maciej Błażewski Pokój 522 bud. A Terminy konsultacji są podane na podstronie wydziałowej PRZED PRZYJŚCIEM NA KONSULTACJE PROSZĘ O ZAPOWIEDŹ DROGĄ MAILOWĄ

3 UST – ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE Dozwolone nieobecności – 2 w ciągu semestru - każdą kolejną nieobecność należy poprawić na konsultacjach, po wcześniejszym zapowiedzeniu się dwa- trzy dni przed przyjściem

4 UST – ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE Zaliczenie: - 3 pytania opisowe

5 UST – ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE Zaliczenie: Poprawa kolokwium jest możliwa jedynie na ocenę dostateczną -Poprawa w drodze pisemnej

6 UST – ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE Zaliczenie: Nieobecność na kolokwium zaliczeniowym oznacza ocenę niedostateczną, a zatem można poprawić ją jedynie na ocenę dostateczną. Z wyjątkiem sytuacji udokumentowanej choroby.

7 UST – ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE Aktywność na zajęciach: -Za wzmożoną aktywność – pół oceny wyżej na koniec

8 UST – ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE Zajęcia będą obejmowały: 1.Rozwiązywanie testów znajdujące się na końcu podręcznika; 2.Rozwiązywanie kazusów - Przed zajęciami każdorazowo poinformuje o zakresie materiałów.

9 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODSTAWOWE

10 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 1.Europejska Karta Samorządu Lokalnego nie definiuje pojęcia lokalnej JST. Tak ? Nie?

11 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 2. Samorząd terytorialny jest formą decentralizacji sprowadzającą się do uchylenia hierarchicznego podporządkowania między organami administracji, wykonującymi zadania publiczne w imieniu państwa. Tak ? Nie?

12 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 3. Gmina, jako JST, realizuje zadania publiczne pośrednio w imieniu państwa. Tak ? Nie?

13 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 4. Miejska Rada Narodowa we Wrocławiu w 1988 r. podejmowała uchwały w imieniu Gminy Wrocław. Tak ? Nie?

14 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 5. JST posiada osobowość cywilnoprawną i publicznoprawną. Tak ? Nie?

15 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 6. Samorząd terytorialny nie jest podmiotem prawa. Tak ? Nie?

16 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 7. Podstawową JST jest gmina, zaś inne JST określają ustawy. Tak ? Nie?

17 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 8. Statut Województwa Dolnośląskiego uchwalono w imieniu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, będącego organem władzy wykonawczej. Tak ? Nie?

18 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 9. Zgodnie z Konstytucją RP, ustrój wewnętrzny JST określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące i kontrolne oraz wykonawcze. Tak ? Nie?

19 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 10. Władzami powiatu są, m.in., jego organy. Tak ? Nie?

20 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 11. Województwo Dolnośląskie, jako podmiot prawa, tworzy jedna wspólnota samorządowa. Tak ? Nie?

21 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 12. Konstytucja RP przesądza o tym, że organy JST są kreowane w drodze wyboru. Tak ? Nie?

22 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 13. Cudzoziemiec będący 40-letnim obywatelem Japonii, stale zamieszkujący we Wrocławiu, jest członkiem wrocławskiej wspólnoty samorządowej. Tak ? Nie?

23 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 14. Każdy członek wrocławskiej wspólnoty samorządowej może brać udział w referendum gminnym. Tak ? Nie?

24 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 15. Województwo samorządowe jest związkiem gmin jako JST. Tak ? Nie?

25 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 16. Osiedle Wojszyce we Wrocławiu uzyskało osobowość prawną z chwilą ogłoszenia jego statutu. Tak ? Nie?

26 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 17. Mieszkaniec wrocławskiego Rynku jest, m.in., członkiem wspólnoty samorządowej Osiedla Stare Miasto we Wrocławiu. Tak ? Nie?

27 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 18. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji JST następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Tak ? Nie?

28 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 19. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym reaktywowano samorząd terytorialny tylko na poziomie gminy. Tak ? Nie?

29 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 20. Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce było wynikiem przyjęcia naturalistycznej teorii samorządu. Tak ? Nie?

30 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.1 21. Kwestie dotyczące ustroju lokalnych JST reguluje jedna ustawa: o samorządzie lokalnym. Tak ? Nie?

31 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.2 1. Wskaż (według prawa pozytywnego) organ/-y administracji publicznej: a) samorząd lokalny; b) marszałek województwa; c) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; d) radny rady powiatu; e) klub radnych; f) pracownik urzędu gminy wydający decyzję administracyjną z upoważnienia wójta; g) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji rady gminy; h) zarząd powiatu.

32 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.2 2. Wskaż (według prawa pozytywnego) organ/-y JST w znaczeniu ustrojowym: a) wspólnota samorządowa; b) starosta; c) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrocławiu; d) samorządowe liceum ogólnokształcące; e) Prezydent Wrocławia w 1987 r.; f) biuro związku JST; g) zarząd województwa; h) komisja rewizyjna sejmiku województwa.

33 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.2 3. Wskaż (według prawa pozytywnego) samorządową/-e jednostkę/-i organizacyjną/-e: a) SKO; b) związek międzygminny; c) komenda powiatowa Policji; d) urząd gminy; e) dzielnica; f) powiatowy urząd pracy; g) biuro radnego rady gminy; h) plac zabaw – gminny obiekt użyteczności publicznej.

34 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.2 4. Wskaż (według prawa pozytywnego) JST: a) referendum gminne; b) obszar właściwości SKO; c) Stołeczne Królewskie Miasto Kraków; d) Osiedle Wojszyce we Wrocławiu; e) Miasto Zielona Góra; f) mieszkańcy gminy; g) jednoosobowa spółka prawa handlowego będąca gminną osobą prawną; h) dzielnica-gmina m. st. Warszawy w 1992 r.

35 UST – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE TEST: 1.2 5. Wskaż (według prawa pozytywnego) prawidłowo oznaczony/-e organ/-y JST: a) sejmik wojewódzki; b) Rada Miasta na Prawach Powiatu Wałbrzych; c) Zarząd Powiatu Oleśnickiego; d) rada miasta i gminy; e) konsultacje z mieszkańcami gminy; f) Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego; g) Sejmik Samorządowy Województwa Wrocławskiego w 1996 r.; h) Rada Miasta Poznania.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google