Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr11 z Oddziałami Integracyjnymi im Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze Opracowanie: Lidia Dubniewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr11 z Oddziałami Integracyjnymi im Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze Opracowanie: Lidia Dubniewska."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr11 z Oddziałami Integracyjnymi im Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze Opracowanie: Lidia Dubniewska

2

3

4  Szkoła w centrum dużego, młodego osiedla  Ponad 950 uczniów  Około 100 zatrudnionych nauczycieli  3 wicedyrektorów i kierownik świetlicy  6-10 klas w poziomie  Po jednej klasie integracyjnej w poziomie  Planowane 2 lub 3 oddziały przedszkolne i 2 lub 3 klasy pierwsze dla sześciolatków oraz 1klasa dla siedmiolatków

5

6  Podstawa programowa dla 6-latka to podstawa dla klasy pierwszej /dzieci już zrealizowały roczne przygotowanie przedszkolne/  Szybszy rozwój dzieci/Nie nastąpi „wyhamowanie” aktywności poznawczej i chęci pokonywania trudności Łatwiejsza kariera szkolna – mniejsza konkurencja /więcej miejsc w roczniku w gimnazjach, liceach i na studiach/  Pewność nauki w tutejszej szkole w klasach 20- osobowych  Możliwość rozwijania talentów i zainteresowań na wielu bezpłatnych i płatnych zajęciach pozalekcyjnych

7

8

9  Wczesne wspomaganie rozwoju z udziałem specjalistów /psycholog, pedagog, pedagodzy specjalni, socjoterapeuci, logopeda/  Pracownie specjalistyczne /pracownia Tomatisa, logopedyczna, biofeedback, sala rekreacyjna przy świetlicy ze sprzętem do stymulacji rozwoju ruchowego, gabinety terapeutyczne/  Opieka nad rodziną /pomoc finansowa, bezpłatne posiłki, pomoc prawna, opieka pedagoga, socjoterapeuty i psychologa/  Bardzo szeroka oferta różnych imprez dla dzieci oraz obszerna oferta bezpłatnych, prowadzonych przez specjalistów zajęć pozalekcyjnych w świetlicy szkolnej  Możliwość udziału w różnorodnych szkolnych, miejskich i ogólnopolskich konkursach

10

11

12  Od początku istnienia szkoły mieliśmy oddziały sześciolatków  Szkoła laureat wojewódzki w konkursie „Szkoła przyjazna sześciolatkom”  Od roku 2011 sześciolatki uczą się w klasach pierwszych  Większość nauczycieli /ponad 60 osób/ma przygotowanie do pracy z najmłodszymi dziećmi  Zatrudniamy pomoce nauczycieli i asystentów nauczycieli  Bogata wiedza nt. możliwości i rozwoju 6-latków  Przyjazne nastawienie wszystkich pracowników do dzieci

13

14

15

16  Stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie w zakresie psychologii rozwojowej i metod pracy z dziećmi młodszymi  Udział w lekcjach pokazowych prowadzonych przez koleżanki, które uczyły w „zerówkach”  Wizyty w przedszkolach, obserwacja zajęć  Organizacja wizyt przedszkolaków w szkole  Spotkania w zespole samokształceniowym /omówienie potrzeb dzieci 6-letnich, analiza oczekiwań rodziców, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami/

17

18

19  Przeznaczenie osobnego segmentu wyłącznie dla 6-latków /gabinety, pomieszczenia świetlicy, sala zabaw, komputerowa, cztery sale lekcyjne/  Przygotowanie sal lekcyjnych i zakup mebli, dywanów  Zorganizowanie świetlicy dla sześciolatków  Udział w programie Radosna Szkoła /miejsca zabaw i plac zabaw/, nowy plac zabaw w 2016r.  Przystosowanie toalet i umywalek dla sześciolatków  Zakup pomocy, zabawek edukacyjnych i dostosowanie księgozbioru szkolnego

20

21

22  Zabezpieczenie opieki nad dziećmi od godziny 6.30 do 16.30  Organizacja 3 posiłków dla dzieci z całodziennych oddziałów przedszkolnych  Możliwość zakupu obiadów dla wszystkich  Ciągła obecność nauczyciela z dziećmi  Organizacja drugich śniadań w stołówce lub świetlicy  Przerwa obiadowa „przesunięta” w czasie w stosunku do przerwy dla uczniów starszych  Panie z obsługi do szczególnej opieki dla 6- latków oraz asystenci nauczyciela  Przygotowanie uczniów klas starszych do życzliwego przyjęcia „maluchów”

23

24

25  Spotkania pani Prezydent z dyrektorami szkół i przedszkoli i ciągłe monitorowanie sytuacji  Wydanie informatora dla rodziców dzieci 6- letnich i informacje na stronie www.zielonagora.pl  Współpraca dyrektorów sąsiadujących placówek  Zgoda na tworzenie małych 20-osobowych klas pierwszych /w oddziałach przedszkolnych 25 osób/  Środki finansowe na dostosowanie warunków  Gwarancja nauki w tutejszej szkole dzieci 6- letnich z oddziałów przedszkolnych /niezależnie od miejsca zamieszkania/

26

27

28  Czy ponownie stając przed decyzją zapisania sześcioletniego dziecka do szkoły, zdecydowalibyście się Państwo posłać je do szkoły? 54 tak /4 nie – dziecko niedojrzałe/  Czy szkoła spełnia Państwa oczekiwania? 56 tak /2nie ze względu na dwuzmianowość/  Czy w Państwa opinii szkoła daje większą ofertę edukacyjną niż przedszkole? Tak 58  Co wg Państwa powinniśmy zmienić w pracy lub organizacji szkoły? 58 nie potrzeba nic zmieniać, jestem zadowolony z pracy szkoły /poza zmianowością/

29  Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr11 z Oddziałami Integracyjnymi im Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze Opracowanie: Lidia Dubniewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google