Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATYSTYKA I BAZA 6-latek w konińskiej szkole O W Koninie funkcjonuje 11 szkół podstawowych w tym 3 szkoły z oddziałami integracyjnymi. O W roku szkolnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATYSTYKA I BAZA 6-latek w konińskiej szkole O W Koninie funkcjonuje 11 szkół podstawowych w tym 3 szkoły z oddziałami integracyjnymi. O W roku szkolnym."— Zapis prezentacji:

1

2 STATYSTYKA I BAZA 6-latek w konińskiej szkole

3 O W Koninie funkcjonuje 11 szkół podstawowych w tym 3 szkoły z oddziałami integracyjnymi. O W roku szkolnym 2013/2014 uruchomiono w nich 37 klas pierwszych. 6-latek w konińskiej szkole

4 O W roku szkolnym 2013/2014 w klasach pierwszych uczy się 73 dzieci 6-letnich. O Stanowi to w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, wzrost liczby 6-latków w klasach pierwszych o 43%. O W 3 szkołach funkcjonują oddziały O w których uczy się i bawi 134 6-latków. 6-latek w konińskiej szkole

5 100% szkół skorzystało w programu rządowego Radosna szkoła - place zabaw. 6-latek w konińskiej szkole

6 100% szkół skorzystało w programu rządowego Radosna szkoła - miejsca zabaw. 6-latek w konińskiej szkole

7 We wszystkich szkołach uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga, logopedy, a w większości szkół także psychologa. 6-latek w konińskiej szkole

8 100% szkół posiada świetlice dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci i godzin pracy rodziców. 6-latek w konińskiej szkole

9 9 szkół (82%) dostosowało klasy dla maluchów. Każda z nich posiada część lekcyjną i rekreacyjną. 6-latek w konińskiej szkole

10 Dzieci czują się bezpiecznie, ponieważ 10 szkół (91%) posiada wydzielone szatnie dla najmłodszych uczniów, bądź całe ich segmenty. 6-latek w konińskiej szkole

11 7 szkół (63%) posiada wydzielone dla najmłodszych uczniów całe segmenty, bądź korytarze. 6-latek w konińskiej szkole

12 Poczucie bezpieczeństwa zapewniają zatrudnione we wszystkich szkołach pielęgniarki. 6-latek w konińskiej szkole

13 We wszystkich szkołach uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowych i językowych pracowni multimedialnych …. 6-latek w konińskiej szkole

14 …. bibliotek i przestronnych sal gimnastycznych. 6-latek w konińskiej szkole

15 Wszystkie szkoły prowadzą własne stołówki. Uczniowie klas najmłodszych korzystają z nich podczas odrębnych przerw. 6-latek w konińskiej szkole

16 100% szkół oferuje najmłodszym uczniom, duży wybór zajęć pozalekcyjnych. Są to m.in. - j. angielski - zajęcia taneczne - zajęcia plastyczne - zajęcia teatralne - zajęcia wyrównawcze - gra na gitarze - karate - szachy - zabawy i gry ruchowe -gimnastyka korekcyjna --szermierka 6-latek w konińskiej szkole

17 6-LATEK W SZKOLE UDZIAŁ MIASTA W KAMPANII PROMOCYJNEJ I INFORMACYJNEJ

18 7 marca 2013 r. - uroczysta gala wojewódzka II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej Mam 6 lat O Organizatorem i gospodarzem gali była Pani Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty. O Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in: Pan Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski oraz Pan Sławomir Lorek- Zastępca Prezydenta m. Konina. 6-latek w konińskiej szkole

19 c.d. 7 marca 2013 r. - uroczysta Gala wojewódzka II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej Mam 6 lat O Decyzją członków Kapituły, której przewodniczył Pan Tomasz Niedzielski – Rada Rodziców Przedszkola nr 25,,BAJKA w Koninie zdobyła III miejsce w kategorii:,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY. W konkursie wzięły udział jeszcze dwie placówki konińskie: Przedszkole nr 15 i Szkoła Podstawowa nr 15 6-latek w konińskiej szkole

20 9 marca 2013 r. – SZEŚCIOLATEK W KONIŃSKIEJ SZKOLE – Drzwi otwarte. 6-latek w konińskiej szkole

21 c.d. 9 marca 2013 r. – SZEŚCIOLATEK W KONIŃSKIEJ SZKOLE – Drzwi otwarte. O W kampanii informacyjnej brało udział 11 szkół podstawowych i 18 przedszkoli m. Konina. Efektem Drzwi otwartych jest 43% wzrost liczby dzieci 6-letnich w klasach pierwszych. 6-latek w konińskiej szkole

22 c.d. 9 marca 2013 r. – SZEŚCIOLATEK W KONIŃSKIEJ SZKOLE – Drzwi otwarte. O Konińskie szkoły odwiedził tego dnia m.in. Pan Józef Nowicki – Prezydent Miasta Konina 6-latek w konińskiej szkole

23 16 kwietnia 2013 r. - wizyta Hanny Rajcic – Mergler – wicekuratora oświaty oraz Joanny Ciechowskiej - Barnuś, koordynatora projektu "Nikogo nie zgubić każdego rozwinąć"- w ramach akcji "Sześciolatek w szkole". O W spotkaniu uczestniczyli także - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Koninie Elżbieta Świder, z-ca Prezydenta Miasta Konina Sławomir Lorek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie Iwona Baszczyk, dyrektor Przedszkola nr 4 Mariola Wasilewska, nauczyciele i rodzice uczniów, którzy podjęli naukę w wieku sześciu lat. 6-latek w konińskiej szkole

24 c.d.16 kwietnia 2013 r. - wizyta Hanny Rajcic – Mergler – wicekuratora oświaty oraz Joanny Ciechowskiej - Barnuś, koordynatora projektu "Nikogo nie zgubić każdego rozwinąć"- w ramach akcji "Sześciolatek w szkole". O Wizyta była okazją do promowania dobrych praktyk współpracy Przedszkola nr 4 w Koninie i Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, w zakresie naturalnego przejścia dzieci z wychowania przedszkolnego do edukacji szkolnej i zmniejszenia obaw rodziców z tym związanych. 6-latek w konińskiej szkole

25 27 maja 2013 r. - spotkanie środowisk oświatowych województwa wielkopolskiego z Podsekretarzem Stanu MEN Panem Maciejem Jakubowskim O Wiceminister Maciej Jakubowski odwiedził konińską dziewiątkę" i uczestniczył w zajęciach czterech klas pierwszych, w których uczą się sześciolatki. 6-latek w konińskiej szkole

26 c.d. 27 maja 2013 r. - spotkanie środowisk oświatowych województwa wielkopolskiego z Podsekretarzem Stanu MEN Panem Maciejem Jakubowskim O Podczas pobytu w Koninie podsekretarz stanu w MEN odwiedził także Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy, spotkał się również z rodzicami sześciolatków oraz z przedstawicielami środowisk oświatowych. 6-latek w konińskiej szkole

27 KONIŃSKIE SZKOŁY GOTOWE NA PRZYJĘCIE 6 – LATKÓW

28 Szkoła Podstawowa nr 1 6-latek w konińskiej szkole

29 Szkoła Podstawowa nr 3 6-latek w konińskiej szkole

30 Szkoła Podstawowa nr 4 6-latek w konińskiej szkole

31 Szkoła Podstawowa nr 5 6-latek w konińskiej szkole

32 Szkoła Podstawowa nr 6 6-latek w konińskiej szkole

33 Szkoła Podstawowa nr 8 6-latek w konińskiej szkole

34 Szkoła Podstawowa nr 9 6-latek w konińskiej szkole

35 Szkoła Podstawowa nr 10 6-latek w konińskiej szkole

36 Szkoła Podstawowa nr 11 6-latek w konińskiej szkole

37 Szkoła Podstawowa nr 12 6-latek w konińskiej szkole

38 Szkoła Podstawowa nr 15 6-latek w konińskiej szkole

39 DOBRE PRAKTYKI O prowadzenie zajęć dla 6-latków przez nauczycieli EWS, W-F, j. angielskiego, biblioteki, informatyki, muzyki z wykorzystaniem metod czynnych O konkursy piosenki dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III O udział dzieci przedszkolnych w lekcjach, podczas których obserwują starszych kolegów podczas pracy i aktywnie uczestniczą w zabawach, konkursach sportowych, zajęciach plastycznych, teatrzykach edukacyjnych O miejski konkurs Mój przyjaciel miś- dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I O cykliczne spotkania dzieci przedszkolnych z uczniami klas pierwszych O wspólne zabawy i elementy nauki w kącikach zabaw i na placu zabaw zajęcia ruchowe w sali gier i zabaw, budowanie domków, tory sprawnościowe, konkursy na najwyższą budowlę z klocków O rozgrywki w wybrane gry planszowe O zajęcia otwarte dla rodziców O pikniki rodzinne, rajdy pierwszoklasistów 6-latek w konińskiej szkole

40 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "STATYSTYKA I BAZA 6-latek w konińskiej szkole O W Koninie funkcjonuje 11 szkół podstawowych w tym 3 szkoły z oddziałami integracyjnymi. O W roku szkolnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google