Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korespondencja dyplomatyczna Wizytówki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korespondencja dyplomatyczna Wizytówki"— Zapis prezentacji:

1 Korespondencja dyplomatyczna Wizytówki
Ceremoniał cz. 4 Korespondencja dyplomatyczna Wizytówki

2 Korespondencja dyplomatyczna
Prowadzona przez osoby uprawnione (głowa państwa, szef rządu, MSZ) – w ich imieniu pisma przygotowuje MSZ Przygotowana w określonej formie Pisma wymieniane mają charakter dokumentów prawnie wiążących

3 Rodzaje pism Pełnomocnictwa i projekty umów (Departament Prawno-Traktatowy MSZ) Pisma polityczne (departamenty polityczne MSZ) Pisma ceremonialne (Protokół dyplomatyczny)

4 Aide-memoire Pisma polityczne
nota dyplomatyczna, która służy do przedstawienia lub uzupełnienia na piśmie spraw poruszonych w uprzedniej rozmowie, pisana w osobie trzeciej, bez zwrotów grzecznościowych, adresu, pieczęci, a czasem nawet daty

5 Non-paper Pisma polityczne
Nota zawierająca opinie i propozycje do dyskusji w czasie negocjacji

6 Listy uwierzytelniające
Pisma ceremonialne Listy uwierzytelniające kieruje prezydent Rzeczypospolitej do głowy państwa, przy której ustanawia ambasadora Trzy kopie – pierwsza na papierze czerpanym, dla GPP, druga dla MSZ PP, a trzecia zostaje w archiwum PW Podpisuje GPW, dwie kopie kontrasygnuje MSZ PW Wszystkie po polsku, ale dołącza się kurtuazyjne tłumaczenia na francuski

7 Pisma ceremonialne Listy komisyjne Dla konsula, wystawia MSZ PW

8 Exequatur Pisma ceremonialne
Exequatur jest upoważnieniem konsula przez władze państwa przyjmującego do wykonywania jego czynności

9 Exequatur wystawia się też konsulom honorowym

10 Zaproszenia Pisma okazjonalne
Głowa państwa lub szef rządu składa swemu zagranicznemu odpowiednikowi propozycję złożenia wizyty we własnym kraju

11 Nota dyplomatyczna Pisma okazjonalne
W nocie dyplomatycznej może być wszystko – posłania, zaproszenia, gratulacje, kondolencje itp. Tu – życzenia z okazji święta państwowego ZWRÓCIĆ UWAGĘ – adresat ZAWSZE w lewym dolnym rogu!!

12 Nota osobista Pisma okazjonalne
Zawsze adresowana zwrotem grzecznościowym, i podpisana osobiście przez autora. Przekazywana za pośrednictwem kurierów dyplomatycznych (w przeciwieństwie do innych not, które nie są podpisane i najczęściej przekazuje je się depeszą)

13 Nota werbalna Pisma okazjonalne Adresowana od urzędu do urzędu
Nie jest podpisana

14 Nota okólna Pisma okazjonalne Adresowana ogólnie Nie podpisana
Nota okólna jest datowana na dole!

15 Wizytówki

16 Karty Wizytowe Wizytówki protokolarne, Wizytówki służbowe,
Wizytówki prywatne, Wizytówki wspólne dla małżonków, Karty do korespondencji.

17 Wizytówka protokolarna
Wizytówka protokolarna służy do przedstawiania się, prowadzenia korespondencji oraz do składania wizyt.

18 Wizytówka służbowa Przekazuje dane teleadresowe. Im ważniejsza osoba – tym mniej danych

19 Wizytówka prywatna Wykorzystywana do wizyt prywatnych, przekazywania danych teleadresowych (prywatnych)

20 Wizytówka wspólna małżonków
połączenie wizytówki protokolarnej i prywatnej, służy do przedstawiania się, prowadzenia korespondencji oraz do składania wizyt.

21 pfc - pour faire connaissance (by poznać się)
pp - pour presentation (by przedstawić się) ps - pour saluer (by pozdrowić) pf - pour feliciter (by złożyć życzenia) pc - pour condoleances (by złożyć kondolencje) pr - pour remercier (by podziękować) ppc - pour prendre conge (by pożegnać się) pfna - pour feliciter a l'occasion du Nouvel An (by złożyć życzenia noworoczne) Ołówkiem w lewym dolnym rogu

22 Karty korespondencyjne

23 Kartki świąteczne MSZ

24 Korespondencja elektroniczna

25

26

27


Pobierz ppt "Korespondencja dyplomatyczna Wizytówki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google