Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki warunkujące wzrost sektora kosmicznego w Polsce Paweł Wojtkiewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki warunkujące wzrost sektora kosmicznego w Polsce Paweł Wojtkiewicz"— Zapis prezentacji:

1 Czynniki warunkujące wzrost sektora kosmicznego w Polsce Paweł Wojtkiewicz pwojtkiewicz@space.biz.pl

2 Spis treści 1.Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 2.Polski sektor kosmiczny 3.Firmy i sektor naukowy 4.Kluczowe czynniki zewnętrzne warunkujące rozwój sektora 5.Kluczowe czynniki wewnętrzne warunkujące rozwój sektora 6.Podsumowanie 14/11/2014ZPSK 2

3 Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 14/11/2014ZPSK 3

4 Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego 14/11/2014ZPSK 4 MISJA ”Stworzenie silnego polskiego sektora kosmicznego, który będzie z powodzeniem konkurował na europejskim rynku ” CELE: 1.Konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji 2.Prowadzenie działań na rzecz podniesienia potencjału ekonomicznego polskiego sektora kosmicznego. 3.Inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami polskiego sektora kosmicznego oraz pokrewnymi sektorami (lotnictwo, obronność) 4.Wspomaganie Sejmu i Senatu RP, Rady Ministrów, ministerstw oraz pozostałych organów administracji państwowej w kreowaniu krajowej polityki kosmicznej i realizacji jej założeń.

5 Członkowie Związku

6 Lokalizacja Zielona Góra: Hertz Systems Wrocław: Radiotechnika Marketing Kraków: SmallGIS Satim Satellite Monitoring Office Poznań: ITTI Piktime Systems Antmicro Warsaw area: Astri Polska Bumar Space Research Center Cryotech Instruments Elproma Elektronika Geosystems Polska GMV Innovating Solutions Institute of Aviation National Institute of Telecommunications N7 Mobile PIAP Robotics Inventions Sener Solaris Optics Sorcer Wasat WB Electronics Gdańsk: Kosmonauta.net Toruń ABM Space Education

7 Umiejscowienie Związku Administracja Sektor europejski Organizacje międzynarodowe Sektory powiązane Associations Clusters Polski sektor kosmiczny Space PL Pozostałe podmioty

8 www.space.biz.pl

9 Polski sektor kosmiczny 14/11/2014ZPSK 9

10 Polski sektor kosmiczny 14/11/2014ZPSK 10 Polski sektor kosmiczny Administracja FirmyNGONauka Otoczenie biznesu Organizacje międzynarodowe

11 Polski sektor kosmiczny - relacje 14/11/2014ZPSK 11 Międzyresortowy Zespół ds. Przestrzeni Kosmicznej Ministerstwa Firmy Uczelnie wyższe Sektor B+RKlastry Związki pracodawców NGO Parlamentarny Zespół ds. Przestrzeni Kosmicznej Organizację międzynarodowe Parki naukowo- technologiczne Firmy zagraniczne Organizacje zrzeszające firmy Polska Agencja Kosmiczna

12 Firmy i sektor naukowy 14/11/2014ZPSK 12

13 190 podmiotów zarejestrowanych w EMITS (stan na 31.10.2014) 133 to firmy 57 to instytuty badawcze, uczelnie oraz inne podmioty 14/11/2014ZPSK 13 Firmy i sektor naukowy

14 31 podmiotów w ZPSK 14/11/2014ZPSK 14 31 poza Związkiem realizujących projekty w 1 i 2 konkursie ESA PIS Sektor naukowy 10 podmiotów 52 firmy 13 podmiotów regularnie otrzymujących kontrakty w 1 i 2

15 Firmy i sektor naukowy 14/11/2014ZPSK 15 23 podmioty ( 14 firm ) które otrzymały dwa lub więcej projektów w 1 i 2 konkursie PIS, PECS, 7 FP, H2020 (okres 6 lat)

16 Kluczowe czynniki zewnętrzne warunkujące rozwój sektora kosmicznego w Polsce 14/11/2014ZPSK 16

17 Czynniki zewnętrzne 1.Kondycja europejskiego sektora kosmicznego i budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej 14/11/2014ZPSK 17

18 Czynniki zewnętrzne 2. Udziału podmiotów polskiego sektora kosmicznego w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej 14/11/2014ZPSK 18 ?

19 Czynniki zewnętrzne 3. Skłonność do współpracy firm i ośrodków badawczych europejskiego sektora kosmicznego z rodzimym przemysłem i nauką 14/11/2014ZPSK 19 Projekty realizowane m.in. przez: Asseco – THALES CBK PAN – m. in. Airbus Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego - THALES Vigo System – NASA Akademia Morska w Szczecinie – DLR ….

20 Czynniki zewnętrzne 4. Skłonność do inwestowania firm zagranicznych w polski sektor kosmiczny 14/11/2014ZPSK 20 Astri Polska (Airbus) GMV Innovating Solutions Leica Geosystems Poland Sener SSBV THALES (?)

21 14/11/2014ZPSK 21 Kluczowe czynniki wewnętrzne warunkujące rozwój sektora kosmicznego w Polsce

22 Czynniki wewnętrzne 14/11/2014ZPSK 22 1.Wysokość składki do ESA Obecnie na poziomie ok. 30 mln € Jaka będzie wysokość składki w następnych latach ? 2. Wysokość składki do EUMETSAT Obecnie na poziomie ok. 11 mln € Jaka będzie wysokość składki w następnych latach ?

23 Czynniki wewnętrzne 14/11/2014ZPSK 23 3. Stworzenie „Narodowego programu kosmicznego” 4. Uruchomienie krajowych funduszy umożliwiających finansowanie projektów wpisujących się w realizację „Narodowego programu kosmicznego”

24 Czynniki wewnętrzne 14/11/2014ZPSK 24 5. Koordynacja działań administracji na rzecz rozwoju silnego sektora kosmicznego w Polsce Polska Agencja Kosmiczna i jej zadania Współpraca resortów odpowiedzialnych za różne programy i kontakty z różnymi organizacjami międzynarodowymi Skoordynowane działania ukierunkowane na realizację jasno zdefiniowanych celów

25 Czynniki wewnętrzne 14/11/2014ZPSK 25 6. Skłonność krajowych przedsiębiorstw do inwestowania w działalność związaną z sektorem kosmicznym (ESA nie finansuje inwestycji a sektor kosmiczny to trudny biznes) 7. Dostęp do wykwalifikowanej kadry menedżerskiej i inżynierskiej (dedykowane kierunki studiów, praktyki zagraniczne, staże w ESA) 8. Współpraca administracji z ekspertami i przedsiębiorstwami (skuteczne działanie na forum ESA nie jest możliwe bez udziału ekspertów w danych dziedzinach)

26 Podsumowanie 14/11/2014ZPSK 26

27 Podsumowanie 14/11/2014ZPSK 27 1.Poziom skłonność do inwestycji 2.Wysokość składki do ESA i EUMETSAT 3.Stworzenie „Narodowego programu kosmicznego” 4.Koordynacja działań administracji i sprawnie funkcjonująca Polska Agencja Kosmiczna 5.Podnoszenie kwalifikacji dostępnej kadry zawodowej

28 Dziękuję za uwagę! Paweł Wojtkiewicz pwojtkiewicz@space.biz.pl www.space.biz.pl


Pobierz ppt "Czynniki warunkujące wzrost sektora kosmicznego w Polsce Paweł Wojtkiewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google