Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1321 1303 1215 1206 1165 1168 WyszczególnienieLiczba Wnioski, zawiadomienia, interwencje skierowane do instytucji i organizacji z tego do:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1321 1303 1215 1206 1165 1168 WyszczególnienieLiczba Wnioski, zawiadomienia, interwencje skierowane do instytucji i organizacji z tego do:"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 1321 1303 1215 1206 1165 1168

5

6

7

8

9 WyszczególnienieLiczba Wnioski, zawiadomienia, interwencje skierowane do instytucji i organizacji z tego do: sądów rodzinnych120 szkół i innych placówek oświaty i wychowania 1 służby zdrowia i opieki społecznej0 poradni wszelkich typów0 innych instytucji i organizacji9 Ujawnieni nieletni:pod wpływem narkotyków6 pod wpływem alkoholu25 członkowie subkultur młodzieżowych0 uciekinierzy z:domów rodzinnych10 placówek opiekuńczo- wychowawczych., Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych 28 schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych 0 prostytuujący się:dziewczęta0 chłopcy0 Spotkania z młodzieżą441 Spotkania z pedagogami243

10

11 128 W 2015 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach policjanci zabezpieczyli 128 imprez tj: 1) masowych 50 43 sportowych (piłka nożna – 7, koszykówka – 24, siatkówka – 12 7 artystyczno – rozrywkowych) 2) niemasowych – 78 (sportowe – 35, zgromadzenia – 10, rozrywkowe - 7, inne – 26) 2015Ilość imprez Liczba policjantów użytych do zabezpieczenia Szacunkowe koszty zabezpieczenia Imprezy masowe 50 (72 w 2014 r.)780 (1848 w 2014 r.)89335 zł

12 2015Ilość imprez Liczba policjantów użytych do zabezpieczenia Szacunkowe koszty zabezpieczenia I LIGA - Pogoń 7 (2 podw. ryzyka)61572826zł W trakcie trwania meczów nie odnotowano incydentów.

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą przekazywano informacje dotyczące miejsc, w których można uzyskać anonimowo pomoc i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w związku z pojawiającymi się problemami w relacjach zarówno z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi. Informowano o istnieniu telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży nr „116 111” oraz nr 112 w nagłych przypadkach, zagrażających życiu lub zdrowiu.

22 W ramach działań profilaktycznych przeprowadzone zostały 32 spotkania zawierające tematykę zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. W trakcie których radzono w jaki sposób można ograniczyć to zagrożenie oraz informowano o odpowiedzialności prawnej za działania w sieci na szkodę innych osób.

23 Siedlecka Policja wspólnie Zakładem Karnym realizowała projekt edukacyjny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz na przyczyny powodujące, że młodzi ludzie popadają w konflikt z wymiarem sprawiedliwości. Młodzi ludzie uczestniczący w zajęciach mają możliwość zobaczenia, że przestępstwa popełniają nie tylko groźni przestępcy, ale ludzie tacy jak oni, ich koledzy, sąsiedzi, członkowie rodziny. Zajęcia przeprowadzane na terenie więzienia dodatkowo oddziałują na młodych ludzi ukazując realia izolacji takie jak np. widok i szczęk wszechobecnych krat.

24 Wrzesień jest dla Policji miesiącem, w którym bezpieczeństwo uczniów zmierzających do szkół staje się zadaniem priorytetowym. Problem bezpieczeństwa dzieci jest szczególnie istotny na terenach wiejskich, szczególnie o tej porze roku, gdy warunki jazdy na drogach ulegają znacznemu pogorszeniu. Wcześnie zapadający zmierzch, mgła, śliska nawierzchnia to czynniki decydujące o bezpieczeństwie uczestników ruchu Drogowego, a w tym tych najmłodszych podążających „do” i „ze” szkoły.

25 Jazda rowerami staje się coraz popularniejszą metodą aktywnego wypoczynku wśród społeczeństwa, co wykorzystują złodzieje, którzy je kradną, a później starają się sprzedać po okazyjnej cenie. Aby zapobiegać kradzieżom rowerów siedlecka policja prowadzi systematyczne akcje ich znakowania. Znakowanie polega na wygrawerowaniu w kilku miejscach kombinacji cyfr i liter przypisanych tylko jednemu rowerowi. Podczas kontroli patrole sprawdzają, czy dany rower ma oznakowanie i czy nie figuruje jako skradziony. W 2015 roku w ramach prowadzonej akcji, oznakowaliśmy 378 rowerów.

26 Na przełomie kwietnia i maja 2015 roku, z inicjatywny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach przy współpracy z Siedleckim Centrum KRAV MAGA & KAPAP odbyła się V edycja Kursu Samoobrony dla Kobiet. Kurs cieszył się wśród Pań dużym zainteresowaniem. Instruktorzy w czasie zajęć pokazywali paniom podstawowe chwyty niezbędne w samoobronie. Panie miały również możliwość zdobycia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy od ratowników medycznych, którzy przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu przeprowadzili szkolenie w tym zakresie

27 Corocznie w okresie letnim Komenda Miejska Policji w Siedlcach uczestniczy w przedsięwzięciu pod nazwą „Wakacje w mieście", - jedną z atrakcji stały się wycieczki jej uczestników do siedleckiej komendy. Niezależnie od wizyt w Komendzie policjanci odwiedzali wszystkie miejsca wypoczynku letniego zgłoszone do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zorganizowane na naszym terenie. W trakcie spotkań z młodzieżą prowadzono pogadanki z zakresu prewencji kryminalnej m. in. na temat: bezpieczeństwa nad wodą. Natomiast przewodnicy psów służbowych prowadzą pogadanki dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyczno - edukacyjnego „Czy psy muszą gryźć”.

28 Lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, jazda slalomem pomiędzy półrogatkami na przejazdach, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami to zachowania, które mogą zakończyć się tragicznie. Wspólnie z Zakładem Linii Kolejowych w Siedlcach i Strażą Ochrony Kolei od kilku już lat prowadzimy akcje Bezpieczny Przejazd „Zatrzymaj się i żyj”. Takie działanie ma na celu podnoszenie świadomości uczestników ruchu odnośnie zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach, kształtowanie właściwych zachowań oraz utrwalanie postaw społecznie pożądanych.

29 W dniu 30 maja do Siedlec zawitał IV Mazowiecko-Lubelski Przystanek PaT zorganizowany wspólnie przez Siedlce i Radzyń Podlaski. Uczestniczyło w nim ponad 600 osób reprezentujących 29 grup „PaTowskich” z całego kraju. KMP w Siedlcach jest Liderem Programu „PaT”.

30 W dniu 8 kwietnia w auli Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach odbyła się debata społeczna, w której uczestniczyło około 200 osób, dotycząca stanu bezpieczeństwa w naszym regionie, w ramach programów „Bezpieczny Senior” oraz „Profilaktyka a Ty”. w dniu 17 czerwca w miejscowości Korczew odbyła się debata społeczna z udziałem 60 uczestników, W dniu 24 czerwca w miejscowości Mokobody udział wzięło 50 przedstawicieli miejscowej ludności.

31


Pobierz ppt "1321 1303 1215 1206 1165 1168 WyszczególnienieLiczba Wnioski, zawiadomienia, interwencje skierowane do instytucji i organizacji z tego do:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google