Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weterynarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weterynarz."— Zapis prezentacji:

1 Weterynarz

2 Zadania i czynności

3 Czym zajmuję się weterynarz?
Każdy lekarz weterynarii rozpoznaje i zwalcza choroby zwierząt, zapobiega im, prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt oraz żywności pochodzenia zwierzęcego.

4 Czym zajmuję się weterynarz?
Do zadań zawodowych lekarza weterynarii należy : badanie stanu zdrowia zwierząt i rozpoznawanie chorób; leczenie zwierząt chorych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych; zwalczanie chorób hodowlanych, pasożytniczych i chorób zaraźliwych; prowadzenie profilaktycznych akcji weterynaryjnych; wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych; badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego; sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;

5 Czym zajmuję się weterynarz?
Do zadań zawodowych lekarza weterynarii należy : badanie i ocena weterynaryjna jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania; wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne; prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ze swej działalności; prowadzenie gospodarki lekami i sprzętem; upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej i higieny produkcji zwierzęcej. prowadzenie badań naukowych w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska, ochrony zdrowia zwierząt i jakości zdrowotnej środków żywności pochodzenia zwierzęcego.

6 Narzędziami, którymi posługuje się weterynarz
Każdy kto podejmuje się założyć gabinet weterynaryjny bądź Klinikę jest zobowiązany zakupić niezbędne narzędzia pracy takie jak np. : odpowiedni strój, wyposażenie gabinetu tj. stół operacyjny, lampy itp., jak również szczepionki, środki znieczulające i usypiające, odpowiednie narzędzia do operacji (skalpele, igły, aparaty tlenowe itp.), aparat do zdjęć rentgenowskich, aparat do robienia badań USG.

7 Wymagania zawodu

8 Warunki fizyczne oraz cechy charakteru weterynarza
Weterynarz powinien być osobą pełnosprawną, w miarę silną, wysoką oraz odporna psychicznie oraz komunikatywna. Każdy lekarz powinien być również spostrzegawczy, odpowiedzialny oraz dokładny w tym co robi.

9 Zainteresowania oraz upodobań weterynarza
Każdy kto decyduje się na wybór jakiegoś zawodu powinien kierować się swoimi zainteresowaniami. Zawód lekarza weterynarii wymaga takich zainteresowań i upodobań jak: zamiłowanie do przyrody i zwierząt zainteresowanie przedmiotami takimi jak biologia i chemia chęć niesienia pomocy osoba wybierająca ten zawód nie powinna bać się zwierząt

10 Przeciwwskazania do wykonywania zawodu lekarza weterynaryjnego
Zdecydowanym przeciwwskazaniem do bycia weterynarzem jest niepełnosprawność fizyczna jak i psychiczna, również uczulenie na sierść, duża wada wzroku, wrażliwość na widok krwi, strach przed zwierzętami mogą przeszkodzić w wykonywaniu tego zawodu

11 Kształcenie

12 Placówki kształcące lekarzy weterynarii
Naukę dającą nam możliwość zostania w przyszłości weterynarzem możemy rozpocząć już w wieku lat - po ukończeniu gimnazjum - w następującej placówce: Prywatne Technikum Weterynarii nr 1 ul. Kijowska 3 Warszawa Oczywiście nie ma obowiązku rozpoczynania nauki tego zawodu tak wcześnie. Równie dobrze naukę można rozpocząć po ukończeniu liceum na studiach.

13 Placówki kształcące lekarzy weterynarii
Również możemy podjąć studia na kierunku medycyny weterynaryjnej po ukończeniu liceum, technikum lub szkole zawodowej. Placówki mające w swojej ofercie dany kierunek to: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14 Jak długo trwa nauka zawodu?
Długość nauki zależy od tego jaką uczelnię kształcącą wybierzemy. Technikum przewiduje naukę przez 4 lata. Na uczelniach wyższych czas nauki również jest zróżnicowany. Wszystko zależy to od tego jaki tytuł mamy zamiar otrzymać po zakończeniu edukacji. Jeśli wybieramy uczelnię, po której ukończeniu otrzymujemy tytuł magistra, to nauka trwa od 5 lat. Jeśli natomiast wybieramy uczelnię, która daje nam tylko tytuł technika, to nauka trwa około 2-óch lat.

15 Warunki przyjęcia do technikum weterynaryjnego
O przyjęciu do technikum weterynaryjnego decyduje ilość punktów otrzymanych z egzaminu gimnazjalnego oraz średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły, z uwzględnieniem ocen z przedmiotów takich jak : biologia, chemia, matematyka oraz język obcy.

16 Warunki przyjęcia na studia na kierunku medycyny weterynaryjnej
Na studia na kierunku medycyny weterynaryjnej decyduje matura z języka obcego nowożytnego, biologii, chemii lub matematyki lub fizyki. Często zdarzają się również wewnętrzne egzaminy testowe z biologii i chemii.

17 Jakie istnieją możliwości podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie?
Każda z uczelni wyższych kształcących w tym zawodzie proponuje podnoszenie umiejętności poprzez praktyki (krajowe jak i zagraniczne) oraz staże. Po ukończeniu nauki można podnieść swoje kwalifikacje poprzez „zrobienie” kolejnej specjalizacji. Można wtedy ubiegać się o przyjęcie na Studia II stopnia.

18 Szanse zatrudnienia oraz płace

19 Możliwości zatrudnienia
Osoby zainteresowane zawodem weterynarza, po zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu mogą znaleźć zatrudnienie: w państwowych lub prywatnych klinikach i przychodniach dla zwierząt małych i dużych w inspektoratach weterynaryjnych i stacjach sanitarno- epidemiologicznych w ogrodach zoologicznych na fermach hodowlanych w ośrodkach, zajmujących się badaniem produktów spożywczych w rzeźniach w laboratoriach w firmach farmaceutycznych

20 Zarobki Zarobki weterynarzy zależą przede wszystkim od liczby klientów. Podlegają one miejscu działalności, konkurencji oraz jakości proponowanych usług. Należy pamiętać, że w przypadku weterynarzy powstaje opinia przekazywana metodą ustną, która może być zarazem najlepszą reklamą dla potencjalnych klientów.

21 Przykładowe płace Praca w niemczech po min. rocznym stażu oraz studiach II stopnia – do 4000 Euro Praca w klinice weterynaryjnej – osoba po studiach – ok zł Technik weterynarii z rocznym stażem – ok zł

22 Koniec Źródła:


Pobierz ppt "Weterynarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google