Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEMINARIUM BEZPIECZNA CHEMIA 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEMINARIUM BEZPIECZNA CHEMIA 2015"— Zapis prezentacji:

1 SEMINARIUM BEZPIECZNA CHEMIA 2015
„Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem SEMINARIUM BEZPIECZNA CHEMIA 2015 Warszawa, r.

2 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program OPTIMA Bezpieczeństwo osobiste pracowników Optima jest wyrazem naszej dbałości o bezpieczeństwo osobiste pracowników

3 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” W ramach programu „Optima” wprowadzano program „Ład i porządek”, którego celem jest zapewnienie właściwej organizacji miejsca pracy.

4 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” - POSORTUJ Podczas selekcji zostawiamy tylko to, co jest bezwzględnie konieczne. Jeśli są wątpliwości oznaczamy daną rzecz. Następnie podejmowana jest decyzja dotycząca dalszych losów przedmiotu.

5 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” - POSORTUJ Symbol jednostki / numer czerwonej kartki (kolejny numer z rejestru) np. ETIE/1 Wypełnia osoba identyfikująca przedmiot zbędny, czyli pracownik Numer obszaru np. 2 Nazwa przedmiotu oraz jego numer identyfikacyjny (o ile istnieje) np. chłodnica, nr… Data wypełnienia kartki np r. Imię i nazwisko wypełniającego np. Zenon Iksiński Wypełnia osoba decyzyjna, np. Kierownik danej jednostki organizacyjnej Postępowanie z przedmiotem (zaznaczyć odpowiednie pole, jeśli mamy inną propozycję należy wypełnić poniższe pole, np. wyremontować) Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania, Np. Marian Iksiński Czerwona kartka nie jest jednorazową akcją, jest to element, który powinien ciągle funkcjonować. Ten element przewija się przez wszystkie kroki – przypomnieć o tym pracownikom Przypomnieć zasady wypełniania czerwonej kartki. PROPOZYCJA – dyskusja z pracownikami, czy widzą potrzebę stosowania kartki a jeśli nie to dlaczego. Jeśli pracownicy uważają, że kartka na ich wydziale jest niepotrzebna można pokazać przykładowe zdjęcia z poprzednich audytów, że kartka dalej jest niezbędna Uwaga!!! – wydrukować slajd nr 3, 4, 6 na jednej lub dwóch stronach A4 i wręczyć pracownikom jako materiały ze szkoleń. Imię i nazwisko osoby decyzyjnej Np. Kierownik lub Koordynator Wydziału Termin realizacji zadania np r., I kwartał 2015

6 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” - POSORTUJ

7 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” – OZNACZ i POGRUPUJ Właściwe oznaczanie przedmiotów ułatwi ich znajdowanie i odkładanie na miejsce Grupowanie to takie ułożenie przedmiotów, które ułatwia korzystanie z nich

8 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” – OZNACZ i POGRUPUJ

9 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” – OZNACZ i POGRUPUJ

10 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” - UPORZĄDKUJ

11 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” - UPORZĄDKUJ

12 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” - POKAŻ JAK

13 Oszczędność czasu, poprawa ergonomii i BHP
„Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Program „Ład i porządek” - POKAŻ JAK Standard Linie pomocnicze Opis Linia szerokość ok 10 cm, namalowana wzdłuż miejsca, pod rampą, na którym samochody oczekują na za/rozładunek. Kolor żółta fluoroscencyjna. Sposób malowania linii powinien być indywidualny dla każdego punktu za/rozładunkowego. Należy wyznaczyć długość linii w zależności od rodzaju podjeżdżających aut. Koszt Koszt 1 spray do znakowania. ok. 50 zł. Wózki są w posiadaniu kompleksów. Korzyści Oszczędność czasu, poprawa ergonomii i BHP

14 Oznaczanie miejsc rozładowywania/załadowywania autocystern
„Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Program „Ład i porządek” - POKAŻ JAK Standard Oznaczanie miejsc rozładowywania/załadowywania autocystern Opis Zastosowanie: Słupków z łańcuchem Słupków z taśmą Szlabanów Informacja do dyspozytora zakładu o planowanej godzinie rozpoczęcia i zakończenia załadowania/rozładowania Koszt Koszt 1 szt. Słupka 40,00 zł netto Łańcuch 1 mb 5 zł netto Koszt dostawy całego zamówienia 21,00 zł netto Korzyści Poprawa bezpieczeństwa

15 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” - ULEPSZAJ

16 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” - ULEPSZAJ Realizowane są dodatkowe szkolenia stanowiskowe dla pracowników wszystkich wydziałów produkcyjnych obejmujące oprócz zasad bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych, zasady wprowadzenia programu Optima, zasady kultury bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na działania które mogą podjąć pracownicy Realizowane są dodatkowe szkolenia stanowiskowe dla pracowników wszystkich wydziałów produkcyjnych obejmujące oprócz zasad bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych, zasady wprowadzenia programu Optima, zasady kultury bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na działania które mogą podjąć pracownicy

17 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Mój pomysł na…” Cele: 1) Zmiana środowiska pracy na lepsze i bezpieczniejsze oraz wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na wykonywanie codziennych obowiązków w sposób bardziej efektywny. 2) Ulepszenie stanowisk pracy i poprawę bezpieczeństwa 3) Zaangażowanie każdego pracownika, pobudzenie kreatywności i otwartości na dzielnie się pomysłami.

18 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” - ULEPSZAJ Raport z audytu- krok 1 Sortowanie, Bezpieczeństwo Tak- 1 Nie- 0 Lp. Oznacz i usuń z miejsca pracy wszystko co zbędne w bieżących działaniach Obszar 1 Obszar 2 Obszar x 1 Czy na obszarze obserwuje się tylko niezbędne przedmioty? 2 Czy wyznaczony został obszar na przedmioty zbędne? 3 Czy podejmuje się decyzje odnośnie postępowania z rzeczami zbędnymi? Czy terminy realizacji są dotrzymywane? 4 Czy obszar jest wolny od zanieczyszczeń, nieszczelności, wycieków? 5 Czy odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej jest sprawny i stosowany w sposób prawidłowy przez pracowników, gości? Sprzęt ochrony zbiorowej i ppoż. występuje we właściwych miejscach, jest sprawny? Wynik Cel- 5 pkt. Wymagane min.- 4 pkt. Krok 1 Nie OK

19 „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem
Program „Ład i porządek” - ULEPSZAJ

20 Dziękuję za uwagę. Piotr Grobelny System RBI, hazopy


Pobierz ppt "SEMINARIUM BEZPIECZNA CHEMIA 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google