Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem SEMINARIUM BEZPIECZNA CHEMIA 2015 Warszawa, 19.10.2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem SEMINARIUM BEZPIECZNA CHEMIA 2015 Warszawa, 19.10.2015r."— Zapis prezentacji:

1 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem SEMINARIUM BEZPIECZNA CHEMIA 2015 Warszawa, 19.10.2015r.

2 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Program OPTIMA Bezpieczeństwo osobiste pracowników Optima jest wyrazem naszej dbałości o bezpieczeństwo osobiste pracowników „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem

3 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Program „Ład i porządek” W ramach programu „Optima” wprowadzano program „Ład i porządek”, którego celem jest zapewnienie właściwej organizacji miejsca pracy. „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem

4 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Program „Ład i porządek” - POSORTUJ „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem 1.Podczas selekcji zostawiamy tylko to, co jest bezwzględnie konieczne. 2.Jeśli są wątpliwości oznaczamy daną rzecz. Następnie podejmowana jest decyzja dotycząca dalszych losów przedmiotu.

5 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Wypełnia osoba identyfikująca przedmiot zbędny, czyli pracownik Wypełnia osoba decyzyjna, np. Kierownik danej jednostki organizacyjnej Symbol jednostki / numer czerwonej kartki (kolejny numer z rejestru) np. ETIE/1 Numer obszaru np. 2 Data wypełnienia kartki np. 03.11.2014 r. Termin realizacji zadania np. 13.12. 2014 r., I kwartał 2015 Imię i nazwisko wypełniającego np. Zenon Iksiński Postępowanie z przedmiotem (zaznaczyć odpowiednie pole, jeśli mamy inną propozycję należy wypełnić poniższe pole, np. wyremontować) Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania, Np. Marian Iksiński Imię i nazwisko osoby decyzyjnej Np. Kierownik lub Koordynator Wydziału Nazwa przedmiotu oraz jego numer identyfikacyjny (o ile istnieje) np. chłodnica, nr… „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Program „Ład i porządek” - POSORTUJ

6 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Program „Ład i porządek” - POSORTUJ „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem

7 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Program „Ład i porządek” – OZNACZ i POGRUPUJ „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Grupowanie to takie ułożenie przedmiotów, które ułatwia korzystanie z nich Właściwe oznaczanie przedmiotów ułatwi ich znajdowanie i odkładanie na miejsce

8 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Program „Ład i porządek” – OZNACZ i POGRUPUJ

9 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Program „Ład i porządek” – OZNACZ i POGRUPUJ

10 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Program „Ład i porządek” - UPORZĄDKUJ „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem

11 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Program „Ład i porządek” - UPORZĄDKUJ

12 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Program „Ład i porządek” - POKAŻ JAK „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem

13 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem StandardLinie pomocnicze Opis Linia szerokość ok 10 cm, namalowana wzdłuż miejsca, pod rampą, na którym samochody oczekują na za/rozładunek. Kolor żółta fluoroscencyjna. Sposób malowania linii powinien być indywidualny dla każdego punktu za/rozładunkowego. Należy wyznaczyć długość linii w zależności od rodzaju podjeżdżających aut. Koszt Koszt 1 spray do znakowania. ok. 50 zł. Wózki są w posiadaniu kompleksów. KorzyściOszczędność czasu, poprawa ergonomii i BHP Program „Ład i porządek” - POKAŻ JAK

14 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Standard Oznaczanie miejsc rozładowywania/załadowywania autocystern Opis Zastosowanie: 1)Słupków z łańcuchem 2)Słupków z taśmą 3)Szlabanów Informacja do dyspozytora zakładu o planowanej godzinie rozpoczęcia i zakończenia załadowania/rozładowania Koszt Koszt 1 szt. Słupka 40,00 zł netto Łańcuch 1 mb 5 zł netto Koszt dostawy całego zamówienia 21,00 zł netto Korzyści Poprawa bezpieczeństwa Program „Ład i porządek” - POKAŻ JAK

15 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Program „Ład i porządek” - ULEPSZAJ „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem

16 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Realizowane są dodatkowe szkolenia stanowiskowe dla pracowników wszystkich wydziałów produkcyjnych obejmujące oprócz zasad bezpiecznego prowadzenia procesów technologicznych, zasady wprowadzenia programu Optima, zasady kultury bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na działania które mogą podjąć pracownicy „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Program „Ład i porządek” - ULEPSZAJ

17 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Program „Mój pomysł na…” Cele: 1) Zmiana środowiska pracy na lepsze i bezpieczniejsze oraz wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na wykonywanie codziennych obowiązków w sposób bardziej efektywny. 2) Ulepszenie stanowisk pracy i poprawę bezpieczeństwa 3) Zaangażowanie każdego pracownika, pobudzenie kreatywności i otwartości na dzielnie się pomysłami. „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem

18 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Raport z audytu- krok 1 Sortowanie, Bezpieczeństwo Tak- 1 Nie- 0 Lp.Oznacz i usuń z miejsca pracy wszystko co zbędne w bieżących działaniach Obszar 1Obszar 2Obszar x 1Czy na obszarze obserwuje się tylko niezbędne przedmioty? 2Czy wyznaczony został obszar na przedmioty zbędne? 3 Czy podejmuje się decyzje odnośnie postępowania z rzeczami zbędnymi? Czy terminy realizacji są dotrzymywane? 4Czy obszar jest wolny od zanieczyszczeń, nieszczelności, wycieków? 5 Czy odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej jest sprawny i stosowany w sposób prawidłowy przez pracowników, gości? Sprzęt ochrony zbiorowej i ppoż. występuje we właściwych miejscach, jest sprawny? Wynik000 Cel- 5 pkt. Wymagane min.- 4 pkt. Krok 1 Nie OK Program „Ład i porządek” - ULEPSZAJ

19 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem Program „Ład i porządek” - ULEPSZAJ

20 www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work Dziękuję za uwagę. Piotr Grobelny


Pobierz ppt "Www.pcc.rokita.pl PCC. synergies at work „Dobre praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem SEMINARIUM BEZPIECZNA CHEMIA 2015 Warszawa, 19.10.2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google