Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie Danych (ERD) – część 1 (Wspomaganie Modelowania danych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie Danych (ERD) – część 1 (Wspomaganie Modelowania danych)"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie Danych (ERD) – część 1 (Wspomaganie Modelowania danych)

2 Modelowanie Danych (ERD) – część 1 na podstawie materiałów ORACLE

3 Tworzenie Bazy Danych Koncepcyjny model danych- definicja i modelowanie obiektów lub potrzebnych informacji istotnych dla potrzeb biznesu oraz relacji pomiędzy nimi Logiczny model bazy danych - przeniesienie żądań informacyjnych odzwierciedlonych w modelu ER na model relacyjnej bazy danych Fizyczny model bazy danych - utworzenie fizycznej relacyjnej bazy danych implementującej model

4 Kontekst dla modelowania danych Analyze Design Business Requirements Browser: http:// Hollywood X Action Edit Block Filed+ Customers: Application Process Business Requirements Information Build

5 Definiowanie Encji Obiekty zainteresowań biznesu Obiekty zainteresowań biznesu Klasy lub kategorie przedmiotów Klasy lub kategorie przedmiotów Nazwane przedmioty Nazwane przedmioty Rzeczowniki Rzeczowniki przedmioty o których informacja jest znacząca dla biznesu przedmioty o których informacja jest znacząca dla biznesu Obiekty zainteresowań biznesu Obiekty zainteresowań biznesu Klasy lub kategorie przedmiotów Klasy lub kategorie przedmiotów Nazwane przedmioty Nazwane przedmioty Rzeczowniki Rzeczowniki przedmioty o których informacja jest znacząca dla biznesu przedmioty o których informacja jest znacząca dla biznesu

6 Definiowanie atrybutów Rzeczowniki używane do opisu encji Rzeczowniki używane do opisu encji Sprecyzowane elementy informacji które muszą być znane Sprecyzowane elementy informacji które muszą być znane Każda encja musi mieć atrybuty Każda encja musi mieć atrybuty Rzeczowniki używane do opisu encji Rzeczowniki używane do opisu encji Sprecyzowane elementy informacji które muszą być znane Sprecyzowane elementy informacji które muszą być znane Każda encja musi mieć atrybuty Każda encja musi mieć atrybuty

7 Diagram encji Zaokrąglone prostokąty Zaokrąglone prostokąty Niepowtarzalne nazwy w liczbie pojedynczej napisane dużymi literami Niepowtarzalne nazwy w liczbie pojedynczej napisane dużymi literami Opcjonalnie – synonimy (w nawiasach) Opcjonalnie – synonimy (w nawiasach) Nazwy atrybutów – małymi literami Nazwy atrybutów – małymi literami Zaokrąglone prostokąty Zaokrąglone prostokąty Niepowtarzalne nazwy w liczbie pojedynczej napisane dużymi literami Niepowtarzalne nazwy w liczbie pojedynczej napisane dużymi literami Opcjonalnie – synonimy (w nawiasach) Opcjonalnie – synonimy (w nawiasach) Nazwy atrybutów – małymi literami Nazwy atrybutów – małymi literami COMPANY (CLIENT) DEPARTMENT MEMBERSHIP

8 Identyfikacja i modelowanie encji Identyfikacja rzeczowników Identyfikacja rzeczowników Czy jest znaczący? Czy jest znaczący? Czy informacja o tym powinna być przechowywana dla potrzeb biznesu Czy informacja o tym powinna być przechowywana dla potrzeb biznesu Nazwa encji Nazwa encji Wprowadzenie opisu Wprowadzenie opisu Identyfikacja kilku atrybutów Identyfikacja kilku atrybutów Narysowanie zaokrąglonego prostokąta Narysowanie zaokrąglonego prostokąta Identyfikacja rzeczowników Identyfikacja rzeczowników Czy jest znaczący? Czy jest znaczący? Czy informacja o tym powinna być przechowywana dla potrzeb biznesu Czy informacja o tym powinna być przechowywana dla potrzeb biznesu Nazwa encji Nazwa encji Wprowadzenie opisu Wprowadzenie opisu Identyfikacja kilku atrybutów Identyfikacja kilku atrybutów Narysowanie zaokrąglonego prostokąta Narysowanie zaokrąglonego prostokąta

9 ĆwiczenieĆwiczenie “…“…

10 Rozwiązanie Ćwiczenia “….

11 Rozwiązanie Ćwiczenia COURSE STUDENT INSTRUCTOR code name fee length name phone no. name phone no

12 Definiowanie relacji Powiązania pomiędzy encjami Powiązania pomiędzy encjami Potrzebne reguły biznesowe łączące poszczególne informacje biznesowe Potrzebne reguły biznesowe łączące poszczególne informacje biznesowe Oddziaływanie pomiędzy przedmiotami Oddziaływanie pomiędzy przedmiotami Nazwane skojarzenia pomiędzy encjami Nazwane skojarzenia pomiędzy encjami Powiązania pomiędzy encjami Powiązania pomiędzy encjami Potrzebne reguły biznesowe łączące poszczególne informacje biznesowe Potrzebne reguły biznesowe łączące poszczególne informacje biznesowe Oddziaływanie pomiędzy przedmiotami Oddziaływanie pomiędzy przedmiotami Nazwane skojarzenia pomiędzy encjami Nazwane skojarzenia pomiędzy encjami

13 Konwencje diagramu Linia pomiędzy dwoma encjami Linia pomiędzy dwoma encjami Nazwa relacji małymi literami Nazwa relacji małymi literami Opcjonalność (Minimalna liczność) Opcjonalność (Minimalna liczność) Linia pomiędzy dwoma encjami Linia pomiędzy dwoma encjami Nazwa relacji małymi literami Nazwa relacji małymi literami Opcjonalność (Minimalna liczność) Opcjonalność (Minimalna liczność) Opcjonalny – może być Wymagany – musi być Jeden lub więcej Jeden i tylko jeden Stopień ( Maksymalna liczność ) Stopień ( Maksymalna liczność )

14 Konwencje diagramu KASETA TYTUŁ wiele (kurza łapka) wymagany opcjonalny jeden

15 Składnia relacji Each Subject entity must be or may be relationship name one or more or one and only one entity1 entity 2 Stopień Object entity Opcjonalność Nazwa

16 Sprawdzenie poprawności PRACOWNIK DZIAŁ przypisany do

17 Sprawdzenie poprawności PRACOWNIK DZIAŁ przypisany do Każdy PRACOWNIK musi być przypisany do jednego i tylko jednego DEPRTAMENTU

18 Sprawdzenie poprawności PRACOWNIK DZIAŁ zatrudnia

19 Sprawdzenie poprawności PRACOWNIKDZIAŁ Każdy DZIAŁ może zatrudniać od jednego do wielu PRACOWNIKÓW zatrudnia

20 EMPLOYEE przypisany do Każdy PRACOWNIK musi być przypisany do jednego i tylko jednego DEPRTAMENTU PRACOWNIK DZIAŁ Każdy DZIAŁ może zatrudniać od jednego do wielu PRACOWNIKÓW zatrudnia Sprawdzenie poprawności

21 prowadzony dla zapisany na STUDENT COURSE

22 Sprawdzenie poprawności Każdy STUDENT może być zapisany na jeden KURS Każdy KURS może być prowadzony dla jedynego lub więcej STUDENTÓW prowadzony dla zapisany na STUDENT COURSE

23 Relacja Jeden – do - Wiele KILENT PRZEDSTAWICIEL SPRZEDAWCY przydzielony do wizytowany przez

24 Relacja Wiele-do-Wiele PACJENT PRACOWNIK OPIEKI ZDROWOTNEJ przydzielony do leczony przez

25 Relacja Jeden-do-Jednego ROWERKOLARZ jedzie na jest używany przez reprezentuje sytuację w danej chwili

26 Analiza i modelowanie relacji 1. Ustalenie istnienia zawiązku 2. Nazwanie każdego kierunku relacji 3. Ustalenie stopnia dla każdego kierunku relacji 4. Ustalenie opcjonalności dla każdego kierunku relacji 5. Przeczytanie na głos relacji w celu sprawdzenia jej poprawności 1. Ustalenie istnienia zawiązku 2. Nazwanie każdego kierunku relacji 3. Ustalenie stopnia dla każdego kierunku relacji 4. Ustalenie opcjonalności dla każdego kierunku relacji 5. Przeczytanie na głos relacji w celu sprawdzenia jej poprawności

27 Ustalenie istnienia Relacji Istnienie Nazwa Opcjonalność Stopień Poprawność MEMBERSHIP COPY RENTAL MEMBERSHIP WYPOŻY- CZENIE CZŁONEK WYPOZY- CZALNI KASETA

28 Nazywanie relacji Istnienie Nazwa Opcjonalność Stopień Poprawność KASETA TYTUŁ ma dostępny na Każdy TYTUŁ jest dostępny jako KASETA; każda KASETA ma TYTUŁ

29 Nazywanie relacji

30 Określanie liczności Nazwa Opcjonalność Liczność Poprawność Istnienie KASETA TYTUŁ jeden wiele Każdy TYTUŁ jest dostępny w formie kasety, Może być wiele kaset z jednym TYTUŁEM Ale jest tylko jeden film (TYTUŁ) na każdej kasecie

31 Określanie opcjonalności Istnienie NAzwa Opcjonalność Stopień Poprawność opcjonalny wymagany KASETA TYTUŁ Każda KASETA musi mieć określony TYTUŁ ale chcemy przechowywać informacje o TYTUŁACH filmów nawet jak nie ma żadnej KASETY z danym filmem

32 Poprawność relacji Istnienie Nazwa Opcjonalność Liczność Poprawność KASETA TYTUŁ Każda KASETA musi zawierać dokładnie jeden TYTUŁ (filmu). Każdy TYTUŁ może być dostępny na jednej lub na wielu KASETACH ma dostępny na

33 Relacje łączą encje KLIENTZamówienie dla Każde ZAMÓWIENIE musi być przeznaczone dla jednego i tylko jednego KLIENTA

34 Relacje muszą mieć poprawne znaczenie z dwóch stron dla KLIENT ZAMÓWIENIE inicjator Każdy może być inicjatorem jednego lub większej ilości zamówień Każdy KLIENT może być inicjatorem jednego lub większej ilości zamówień

35 Wypożyczalnia kaset Video KASETA DOSTAWCA zawiera Dostępny na nabyta od dostarczył TYTUŁ


Pobierz ppt "Modelowanie Danych (ERD) – część 1 (Wspomaganie Modelowania danych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google