Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowanie tabel i relacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowanie tabel i relacji"— Zapis prezentacji:

1 Budowanie tabel i relacji
Ćwiczenie 2 Budowanie tabel i relacji

2 Pojęcia Encja Relacja Klucz własny Klucz obcy
Właściwości pola – typy danych Rozmiar pola Format Maska wprowadzania Reguła sprawdzania poprawności itd. Diagram ERD

3 Encja Model - reprezentacja wyobrażonego lub rzeczywistego obiektu stosowana przy modelowaniu danych podczas analizy informatycznej. Może posiadać atrybuty i operacje. Przykłady: OSOBA (atrybuty: imię - ciąg znaków, nazwisko - ciąg znaków), POJAZD (atrybuty: liczba kół - liczba całkowita, czy może latać - wartość logiczna) Encja – ang. Entity -> jednostka

4 Klucze własne Co najmniej jeden atrybut (może być kilka kolumn) tabeli, jednoznacznie identyfikujący - unikatowy dla wszystkich rekordów tabeli Musi być unikatowy !!! Sugerowane rozwiązanie -> Autonumerowanie

5 Klucze obce Kolumna stanowi klucz obcy tabel, jężeli występują w niej jedynie wartości klucza podstawowego innej tabeli Sposób łączenia danych przechowywanych w różnych tabelach

6 Relacje Jeden do wielu Jeden do Jeden:
dla każdej instancji jednej z dwóch encji istnieje dokładnie jedna instancja drugiej encji pozostająca z nią w równoważnym związku np. czek i opłata ( opłata jest realizowana za pomocą jednego czeku i za pomocą jedego czeku można zrealizować tylko jedną opłatę).Ten typ relacji spotyka się rzadko, ponieważ większość informacji powiązanych w ten sposób byłoby zawartych w jednej tabeli. Na przykład, można by utworzyć tabelę do wyszukiwania pracowników uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich dla każdej instancji jednej encji istnieje wiele instancji drugiej encji pozostającej z nią w rozważanym związku. Relacja jeden-do-wielu jest realizowana poprzez utworzenie atrybutu w encji po stronie wiele aby umieścić w nim klucz encji znajdującej się po stronie jeden. Tak utworzony atrybut encji po stronie wiele nosi nazwę klucza obcego ponieważ jest on głównym kluczem w innej tabeli. Relacja jeden-do-wielu jest najbardziej powszechnym typem relacji

7 Relacje Relacja wilu do wielu
W relacji wiele-do-wielu, rekord w tabeli A może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli B i tak samo rekord w tabeli B może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli A. Jest to możliwe tylko przez zdefiniowanie trzeciej tabeli (nazywanej tabelą łącza), której klucz podstawowy składa się z dwóch pól - kluczy obcych z tabel A i B. Relacja wiele-do-wielu jest definiowana jako dwie relacje jeden-do-wielu z trzecią tabelą. Na przykład, tabele "Zamówienia" i "Produkty" są powiązane relacją wiele-do-wielu zdefiniowaną przez utworzenie dwóch relacji jeden-do-wielu z tabelą "Opisy zamówień".

8 Właściwości pola -> typy danych
Tekst – napis o długości znaków Notatka – Dowolny napis o długości do znaków Liczba – dowolna liczba rzeczywista lub całkowita Data/godzina – typ danych stosowany do przechowywania danych typu data/godzina Walutowy – Liczba z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, oraz oznaczenie jednostki walutowej Autonumerowanie – automatycznie tworzy unikatowe wartości dla każdego z wierszy tabeli Tak/Nie – pole binarne pozwalające na wartości prawda lub fałsz Obiekt OLE – Dowolny objekt OLE Hiperłącze – wartość typu link do dokumentu Kreator odnośników – kreator służący do tworzenia pola kombi lub list rozwijanych

9 Właściwości pola – Format (tekst); Długość pola
@ - Znak wymagany & - Znak nie wymagany < - Wymusza małe litery > - Wymusza duże litery Długość pola – ilość znaków (tekst/notatka) / format liczby – stało/zmienno przecinkowy, l. całkowita (Liczba) przechowywany w danym polu

10 Właściwości pola -> maska wprowadzania
Definiuje typ znaków dozwolonych jako wartość pola 0 – cyfry od 0 do 9 wartość wymagana [+] [–] niedozwolone 9 - cyfry od 0 do 9 wartość nie wymagana [+] [–] niedozwolone # - Cyfra lub spacja wartość nie wymagana [+] [-] dozwolone L – litera (A do Z) Wartość wymagana ? – litera (A do Z) Wartość nie wymagana A – Litera lub cyfra wartość wymagana a – Litera lub cyfra wartość nie wymagana & - Dowolny znak lub spacja wartość wymagana C - Dowolny znak lub spacja wartość nie wymagana < wszystkie litery małe >wszystkie litery duże

11 Właściwości pola cd. Reguła sprawdzania poprawności - wyrażenie matematyczne typu jeżeli to, które jeśli nie zostanie spełnione wywoła na ekranie komunikat o błędzie -> tekst z pola: Tekst reguły sprawdzania poprawności Wymagane – określa czy wartość pola jest niezbędna Tytuł – tekst pojawiający się jako nagłówek kolumny

12 Diagram ERD ERD (ang. Entity Relationship Diagrams) - Diagramy związków Encji. Diagramy związków encji przekształcają rzeczywisty świat na zbiory entek oraz relacji zachodzących między nimi. Znajdują one szerokie zastosowanie w projektowaniu baz danych, zwłaszcza przy analizie zależności funkcyjnych, usuwaniu problemów związanych z redundancją danych oraz przy organizacji struktury bazy. Technikę tą wykorzystuje się również przy projektowaniu i specyfikacji oprogramowania nie tylko na etapie dotyczącym projektu baz danych, ale i przy projekcie i analizie poszczególnych modułów oprogramowania

13 Przykład ERD

14 Materiały na podstawie:
Wykłady: Zaawansowane techniki programowania – bazy danych. Agnieszka Węgrzyn Pomoc Access 2003


Pobierz ppt "Budowanie tabel i relacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google