Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół- internetowym”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół- internetowym”"— Zapis prezentacji:

1 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół- internetowym”

2 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Wstęp Komputer i platforma internetowa, to narzędzia, które w bardzo dokładny sposób rejestrują pracę studentów, dlatego też na kursach półinternetowych znacznie wyraźniej niż na kursach tradycyjnych widoczne są różnice w pracy indywidualnej. Analiza powyższych różnic w połączeniu z badaniem ankietowym może pozwolić na lepsze zrozumienie mechanizmów pracy studenta podczas nauki języka obcego. W niniejszym badaniu podstawowym celem było stwierdzenie, czy istnieją korelacje między siłą i rodzajem motywacji, deklarowanymi przez studentów kursów półinternetowych, a wynikami w części kursu, prowadzonej na platformie internetowej. Dane zgromadzone w ankiecie pozwoliły również na próbę analizy związków między wiekiem, płcią, rodzajem studiów i poziomem lektoratu, a sukcesem na platformie. Ponadto, przeprowadzono porównanie motywacji studentów kursów półinternetowych i tradycyjnych. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

3 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Materiał Badaniem objęto 187 studentów lektoratów języka angielskiego SzJO UW, reprezentujących różne kierunki studiów, uczestniczących w kursach pół- internetowych (109 osób), prowadzonych częściowo w sali, a częściowo na platformie SzJO-Moodle, na poziomach B1 (1 grupa), B2 (4 grupy) i C1 (2 grupy) oraz kursów tradycyjnych (1) (78 osób) – poziomy B1 (1 grupa), B2 (4 grupy) i C1 (1 grupa) (na poziomie B2 do uczestników kursów tradycyjnych zaliczono 13 studentów grupy półinternetowej, prowadzonej przez inną lektorkę, określonej na jednym z wykresów jako ‘blended’. Kurs ten prowadzony jest na nieco innych zasadach niż kursy autorki niniejszej prezentacji). IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" (1)Autorka pragnie niniejszym podziękować kolegom ze Szkoły Języków Obych: Sylwii Kossakowskiej-Pisarek, Annie Kurtycz, Magdalenie Richards i Krzysztofowi Świrko, a także studentom SzJO UW, za udział w ankiecie.

4 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" wiek: kursy półinternetowe i tradycyjne IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

5 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" płeć: kursy półinternetowe i tradycyjne IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

6 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" poziomy: kursy półinternetowe i tradycyjne IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

7 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" rodzaje studiów: kursy półinternetowe i tradycyjne IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

8 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Metody Na początku ankiety umieszczono zapytania o dane dotyczące osoby ankietowanej (wiek, płeć, rodzaj studiów, doświadczenie w pracy z komputerem, warunki techniczne) oraz preferencji i opinii osoby ankietowanej dotyczących pracy na platformie internetowej. Zarejestrowano również zakodowane dane dotyczące wyników pracy na platformie (w momencie wypełniania ankiety) oraz obecności na zajęciach. W badaniu wykorzystano część ankiety E.K. Horwitz „The Beliefs about Language Learning of Beginning University Foreign Language Students” (1988), adaptowaną przez dr Elżbietę Lesiak-Bielawską. Wybrana część dotyczy motywacji (cz.1). IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

9 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Pytanie dotyczące motywacji uczących się języka angielskiego: IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

10 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Pytanie dotyczące motywacji ma na celu ustalenie, czy osoba ankietowana reprezentuje motywację integracyjną czy instrumentalną. Motywacja integracyjna: studiuję aby: poszerzyć swą wiedzę o świecie aby poszerzyć swą wiedzę o historii i kulturze krajów anglojęzycznych ponieważ lubię uczyć się języka angielskiego Motywacja instrumentalna: studiuję aby: w przyszłości znaleźć dobrą pracę podróżować po świecie zdać egzamin z języka angielskiego IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

11 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Sukces na platformie internetowej: Na platformie student może zdobyć maksimum 1000 punktów. 500 punktów wymagane jest, aby przystąpić do testu końcowego (stopień na zaliczeniu jest wypadkową wyniku testu i pracy na platformie). W celu zdobycia punktów student wykonuje różne ćwiczenia i zadania. Materiał kursu podzielony jest na 15 tygodni, które są otwierane i zamykane. Pod koniec semestru otwierany jest cały kurs. Taka organizacja zajęć pozwala na dużą indywidualizację pracy na platformie. Studenci mają swobodę wyboru dotyczącą czasu oraz intensywności pracy (liczba zgromadzonych punktów) oraz treści (koncentracja na niektórych tematach i typach ćwiczeń). W niniejszym badaniu jako sukces na platformie internetowej określana jest liczba punktów zdobytych w dniu 3.05.2009 (czyli przed otwarciem wszystkich zadań). Uzyskanie większej ilości punktów jest świadectwem większej systematyczności i dyscyplinie pracy. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

12 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Punkty na platformie Zdobyte na platformie punkty zostały zakodowane w sposób następujący: 1: 0 – 149 2: 150 – 299 3: 300 – 449 5: 450 – 600 (w dniu 3.05 nikt nie przekroczył 600 punktów) Jako sukces na platformie uznano zdobycie powyżej 300 punktów do 3.05.2009. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

13 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Wyniki siła i rodzaje motywacji (kursy półinternetowe i tradycyjne) korelacje między siłą motywacji uczestnictwa w lektoracie, deklarowanymi przez studentów kursów półinternetowych, a wynikami w części kursu, prowadzonej na platformie internetowej. korelacje między rodzajem motywacji uczestnictwa w lektoracie, deklarowanymi przez studentów kursów półinternetowych, a wynikami w części kursu, prowadzonej na platformie internetowej związków między wiekiem a sukcesem na platformie płcią a sukcesem na platformie rodzajem studiów a sukcesem na platformie poziomem lektoratu a sukcesem na platformie IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

14 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" siła i rodzaje motywacji (kursy półinternetowe i tradycyjne) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" motywacja instrumentalnamotywacja integracyjna

15 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" siła i rodzaje motywacji (kursy półinternetowe i tradycyjne) dla poszczególnych poziomów IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Legenda: 1b – dobra praca 1c – podróże 1d – egzamin 1a – wiedza o świecie 1e – wiedza o krajach anglojęzycznych 1f – lubię się uczyć angielskiego

16 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" wiek a motywacja IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

17 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" wiek a rodzaje motywacji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Legenda: 1b – dobra praca 1c – podróże 1d – egzamin 1a – wiedza o świecie 1e – wiedza o krajach anglojęzycznych 1f – lubię się uczyć angielskiego (w analizie pominięto sześciu respondentów kursów tradycyjnych, którzy nie podali wieku)

18 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" płeć a motywacja IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

19 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" płeć a rodzaje motywacji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Legenda: 1b – dobra praca 1c – podróże 1d – egzamin 1a – wiedza o świecie 1e – wiedza o krajach anglojęzycznych 1f – lubię się uczyć angielskiego

20 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" rodzaj studiów a poziom motywacji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

21 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" rodzaj studiów a motywacja IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Legenda: 1b – dobra praca 1c – podróże 1d – egzamin 1a – wiedza o świecie 1e – wiedza o krajach anglojęzycznych 1f – lubię się uczyć angielskiego (w analizie pominięto 2 respondentów kursów tradycyjnych i 3 respondentów kursów półinternetowych, którzy nie podali rodzaju studiów)

22 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" związki między siłą motywacji uczestnictwa w lektoracie, deklarowanymi przez studentów kursów półinternetowych, a wynikami w części kursu, prowadzonej na platformie internetowej IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

23 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" związki między rodzajem motywacji uczestnictwa w lektoracie, deklarowanymi przez studentów kursów półinternetowych, a wynikami w części kursu, prowadzonej na platformie internetowej IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

24 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" wiek a sukces na platformie (w porównaniu z: wiek a motywacja) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

25 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" płeć a sukces na platformie (w porównaniu z motywacją) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

26 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" typ studiów a sukces na platformie IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

27 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" poziom lektoratu a sukces na platformie IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

28 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" motywacja instrumentalna i integracyjna IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Motywacja instrumentalna: dobra praca podróże egzamin Motywacja integracyjna: wiedza o świecie wiedza o krajach anglojęzycznych lubię się uczyć angielskiego

29 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" rodzaje motywacji a wiek IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

30 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" rodzaje motywacji a płeć IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

31 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" rodzaj motywacji a typ studiów IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

32 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" rodzaj motywacji a sukces IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

33 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" poziom lektoratu a rodzaj motywacji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

34 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Dyskusja Porównanie kursów półinternetowych i tradycyjnych Cechy ogólne Na kursach półinternetowych odpowiedzi na ankietę udzieliło więcej niż na kursach tradycyjnych najmłodszych studentów (19 lat); w pozostałych przedziałach (20 -25 lat) proporcje są podobne. Na kursach półinternetowych udział mężczyzn jest większy niż na kursach tradycyjnych, ponadto przy dominacji reprezentantów nauk humanistycznych ankietowano większy odsetek studentów reprezentujących nauki przyrodnicze i ścisłe niż na kursach tradycyjnych. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

35 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Dyskusja Porównanie kursów półinternetowych i tradycyjnych Siła i rodzaje motywacji Motywacja na kursach tradycyjnych jest nieco silniejsza niż na kursach półinternetowych. Na obu typach kursów motywacja instrumentalna jest silniejsza niż integracyjna. Im wyższy poziom kursu tym wyższa motywacja integracyjna. Motywacja integracyjna jest również nieco silniejsza na kursach tradycyjnych. W motywacji instrumentalnej zdobycie dobrej pracy i ułatwienie podróżowania po świecie są najbardziej popularnym wyborem. Konieczność zdania egzaminu ważna jest przede wszystkim dla studentów poziomu B2. W motywacji integracyjnej dominuje pragnienie poszerzenia wiedzy o świecie. Najmniej atrakcyjna wydaje się natomiast perspektywa poszerzenia wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych, zaś argument "lubię uczyć się języka angielskiego" jest wymieniany w równym stopniu przez wszystkie kategorie respondentów (poza poziomem B1, gdzie przedstawiciele kursów półinternetowych wymieniają go w znacznie mniejszym stopniu). IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

36 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Dyskusja Porównanie kursów półinternetowych i tradycyjnych Parametry motywacji Wiek: poziomy motywacji poszczególnych grup wiekowych w porównywanych typach kursów różnią się całkowicie. Płeć: na kursach tradycyjnych mężczyźni (mniej liczni) deklarują silniejszą motywację, niż respondenci z kursów półinternetowych. Rodzaj studiów: motywacja studentów nauk przyrodniczych jest silniejsza na kursach pół-internetowych. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

37 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Dyskusja Kursy półinternetowe Cechy wiążące się z dobrymi wynikami na platformie internetowej: Motywacja a sukces: studenci, którzy osiągnęli lepsze wyniki (3 i 4) deklarują silniejszą motywację. Nie ma różnic między siłą deklarowanej motywacji instrumentalnej i integracyjnej. Wiek a sukces: najlepsze wyniki osiągnęli studenci nieco starsi wiekiem (22-25 lat), którzy również cechują się silniejszą motywacją. Płeć a sukces: kobiety osiągnęły większy sukces, jednak mniejszy w porównaniu do deklarowanej motywacji. Typ studiów a sukces: przedstawiciele nauk przyrodniczych i ścisłych osiągnęli lepsze wyniki, niż przedstawiciele nauk humanistycznych (mimo silniejszej deklarowanej motywacji tych ostatnich) Poziom lektoratu a sukces: najlepsze wyniki mają studenci poziomu B2 (mimo deklarowanej silniejszej motywacji studentów poziomu C1). Również studenci poziomu B1 osiągnęli dobre wyniki (mimo swej najniższej deklarowanej motywacji). Może to być związane z faktem, że na poziom B1 zapisują się często studenci, którzy powinni uczęszczać na kurs na wyższym poziomie. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

38 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Dyskusja Kursy półinternetowe Motywacja instrumentalna i integracyjna Ustalono dominację rodzaju motywacji porównując dla poszczególnych uczestników średnie motywacje obu typów. Motywacja instrumentalna - wyższa średnia wskaźników 1b, 1c i 1d, motywacja neutralna - gdy obie średnie są równe, motywacja integracyjna - gdy wyższa średnia 1a, 1e i 1f. Wiek a rodzaj motywacji: silniejszą motywację integracyjną deklarują studenci najmłodsi i najstarsi. Płeć a rodzaje motywacji: mężczyźni deklarują silniejszą motywację integracyjną niż kobiety. Typ studiów a rodzaj motywacji: proporcje są zbliżone dla wszystkich kierunków studiów, przy czym przedstawiciele nauk przyrodniczych i humanistycznych częściej deklarują neutralną motywację. Sukces a rodzaj motywacji: najsilniejszą motywację integracyjną deklarują studenci o słabszych wynikach. Poziom lektoratu a rodzaj motywacji: najsilniejszą motywację integracyjną (w porównaniu do instrumentalnej) deklarują studenci poziomu C1. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

39 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Podsumowanie Analizy odpowiedzi na ankietę sugeruje, że motywacja deklarowana przez studentów kursów tradycyjnych jest nieco silniejsza niż motywacja studentów kursów pół-internetowych. Może to oznaczać, że kursy półinternetowe postrzegane są jako wymagające mniej pracy niż kursy prowadzone metodą tradycyjną. Studenci obu grup (kursów półinternetowych i tradycyjnych) deklarują zazwyczaj silniejszą motywację instrumentalną niż integracyjną. W motywacji instrumentalnej różnice dotyczą przede wszystkim konieczności zdania egzaminu (co jest najważniejsze dla studentów poziomu B2), zaś w motywacji integracyjnej wyróżnia się szczególnie niska chęć poznawania historii i kultury krajów anglojęzycznych, co może się wydawać dziwne w związku z dominacją pośród respondentów studentów nauk humanistycznych. Pozytywnym objawem jest niewątpliwie stosunkowo wysoka wartość deklarowana dla hasła "lubię się uczyć języka angielskiego" przez studentów obu grup. Na kursach prowadzonych na platformie internetowej lepsze wyniki osiągają osoby deklarujące wyższą motywację (chociaż nie najlepsze) przy czym na wynik nie wpływa rodzaj motywacji, kobiety, studenci wyższych lat (lub starsi), oraz studenci kierunków ścisłych i przyrodniczych. Ponadto, najlepsze wyniki osiągają studenci grup na poziomie B2 (co najprawdopodobniej związane jest z tym, iż zamierzają przystąpić do egzaminu). Silniejszą motywację integracyjną deklarują najmłodsi i najstarsi studenci, mężczyźni, studenci o słabszych wynikach i studenci poziomu C1. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

40 Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół-internetowym" Literatura: Horwitz E.K., The Beliefs about Language Learning of Beginning University Foreign Language Students, The Modern Language Journal, 72, iii (1988), 283-294 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"


Pobierz ppt "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Sylwia TWARDO, „Motywacja a sukces na kursie pół- internetowym”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google