Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizje życia młodych ludzi w Polsce Projekt Echa Europy jest realizowany w ramach Programu Młodzież w działaniu Akcja 2 - Wolontariatu Europejskiego i współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizje życia młodych ludzi w Polsce Projekt Echa Europy jest realizowany w ramach Programu Młodzież w działaniu Akcja 2 - Wolontariatu Europejskiego i współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Wizje życia młodych ludzi w Polsce Projekt Echa Europy jest realizowany w ramach Programu Młodzież w działaniu Akcja 2 - Wolontariatu Europejskiego i współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, kwota dofinansowania 7860 EURO.

2 Cel badania Badanie miało na celu kompleksowe ujęcie światopoglądu młodych ludzi na życie, ich obecnych zajęć, oraz planów na przyszłość. Jako że badanie było realizowane w ramach projektu UE, celem stało się również sprawdzenie, czy ludzie wiedzą o Wolontariacie Europejskim oraz czy jest on dla nich atrakcyjny.

3 Miejsce badania i opis badania Badanie zostało przeprowadzone 19 lipca 2013r. na terenie: Rynku C.H. Manufaktura Placu Wolności Parku Staromiejskiego Do badania użyto ankiety składającej się z 30 pytań + 4 pytania metryczkowe. Próba została dobrana za pomocą doboru przypadkowego, ze względu na łatwość, oraz niskie koszty jego zastosowania.

4 Operacjonalizacja pojęć Osoba młoda – w naszym badaniu za osobę młodą uznajemy każdą kobietę oraz każdego mężczyznę w wieku od 15 do 35 lat Duże miasto - miasto posiadające powyżej 100 tys mieszkańców Średnie miasto - miasto posiadające od 20 do 100 tys. mieszkańców Małe miasto - miasto posiadające poniżej 20 tys mieszkańców

5 Analiza badanej próby W badaniu wzięło udział 76 osób, 46 kobiet co stanowi 61% badanej próby oraz 30 mężczyzn, którzy stanowili 39% próby.

6 Analiza badanej próby Jak widać na wykresie próbę podzieliliśmy na 4 kategorie wiekowe. Najwięcej respondentów - aż 59% - były to osoby mające od 15 do 20 lat. Następnie 26% respondentów było w wieku do 21 do 25 lat. 13% od 26 do 30 lat. Zaledwie 1% respondentów było w wieku do 31 do 35 lat.

7 Analiza badanej próby Jak widać na załączonym wykresie zdecydowana większość respondentów deklaruje, że mieszka obecnie w dużym mieście.

8 Analiza badanej próby

9 Obecne zajęcie respondentów Wśród respondentów przeważają osoby uczące się, dalej uplasowały się osoby pracujące oraz studiujące. Niewielki odsetek osób zadeklarowało, że łączy pracę oraz naukę bądź studia.

10 Forma studiów oraz miejsca nauki Spośród osób studiujących - 20 osób - wszystkie odpowiedziały, iż studiują dziennie. Spośród osób uczących się 20 zadeklarowało, iż uczy się w liceum, 5 osób w technikach, jedynie 7 osób uczęszcza do gimnazjum.

11 Zamiar kontynuacji nauki tak31 nie3 brak danych1 Czy zamierza Pan/Pani kontynuować naukę ? Jak widać w tabeli, 31 respondentów uczących się zamierza w przyszłości kontynuować swoją edukację. Co ciekawe zdecydowana większość respondentów deklaruje, że wybór uczelni lub szkoły ma związek z ich planami zawodowymi. Możemy zatem powiedzieć, iż nasi respondenci dokładnie planują swoja karierę. tak35 nie8 brak danych6 Czy wybór szkoły/uczelni ma związek z tym co Pan/Pani chce robić w życiu?

12 Znajomość języków Następnie pytaliśmy respondentów o znajomość języków. Co nas nie zdziwiło najpopularniejszym językiem okazał się język angielski, a za nim język niemiecki. Znajomość języka angielskiego deklarowało prawie 90% respondentów, zaś niemieckiego jedynie 29%. Inne języki takie jak francuski, rosyjski czy włoski nie przekraczały progu 10% odpowiedzi.

13 Przydatność języków do znalezienia pracy Nie było zaskoczeniem iż większość, bo aż 99% respondentów uważa, że znajomość języków obcych jest pomocna w znalezieniu pracy. W dobie globalnych rynków dóbr i pracy, takie poglądy nie są dla nas niczym dziwnym, tym bardziej, iż sami myślimy właśnie w ten sposób.

14 Zamiar wyjazdu za granicę Niemalże połowa naszych respondentów nie jest zdecydowana co do wyjazdu za granicę. Uważamy, iż wpływają na to rodziny, partnerzy oraz strach przed zmianą. Co jednak najdziwniejsze zdecydowanych wyjechać na pewien okres jest aż 28% respondentów. Podkreślamy jednak, iż są oni zdecydowani wyjechać jedynie na pewien okres, nie na stałe. Uważamy, iż wpływ na to mają te same czynniki co powyżej jest to jednak kwestia, która nie była poruszana w naszym badaniu, to też z naukowego punktu widzenia nie możemy tego stwierdzić.

15 Zainteresowania respondentów CzęstośćProcent tak911,8 nie6585,5 brak danych 22,6 Ogółem76100,0 Literatura CzęstośćProcent tak2431,6 nie5065,8 brak danych22,6 Ogółem76100,0 Muzyka CzęstośćProcent tak3140,8 nie4356,6 brak danych 22,6 Ogółem76100,0 Sport

16 Ile czasu poświęcają na swoje zainteresowania?

17 Jak często zdarza się respondentom...?

18

19

20 Jakie korzyści płyną z członkostwa w UE? Respondenci niemalże zawsze widzieli korzyści płynące z członkostwa w UE, niewielu zaznaczyło odpowiedz brak korzyści. Najbardziej popularna odpowiedzią była możliwość swobodnego podróżowania po krajach UE, oraz możliwość znalezienia pracy na terenie UE.

21 Jakie korzyści płyną z członkostwa w UE?

22 Wolontariat europejski- ktokolwiek widział ktokolwiek wie Jak widać jedynie 22% ankietowanych deklaruje, iż wie, co to takiego Wolontariat Europejski.

23 Atrakcyjność wolontariatu Dla 64% naszych respondentów jest zainteresowanych tego typu działalnością i deklaruje chęć wjazdu za granicę w ramach takiego projektu. Badania pokazały jednak, iż bardziej atrakcyjny jest krótszy okres wolontariatu od 2 do 5 miesięcy (30 z 51 chętnych osób).

24 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wizje życia młodych ludzi w Polsce Projekt Echa Europy jest realizowany w ramach Programu Młodzież w działaniu Akcja 2 - Wolontariatu Europejskiego i współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google