Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Objawienie Jeszuy-JHWH Część 3. TEMAT SPOTKANIA: Listy do Wspólnot Mesjańskich w Azji Mniejszej (Objawienie 2:1-3:22)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Objawienie Jeszuy-JHWH Część 3. TEMAT SPOTKANIA: Listy do Wspólnot Mesjańskich w Azji Mniejszej (Objawienie 2:1-3:22)"— Zapis prezentacji:

1 Objawienie Jeszuy-JHWH Część 3

2 TEMAT SPOTKANIA: Listy do Wspólnot Mesjańskich w Azji Mniejszej (Objawienie 2:1-3:22)

3 LISTY DO 7 WSPÓLNOT

4 LOKALIZACJA KOŚCIOŁÓW

5 UKŁAD LISTÓW OSOBA CHRYSTUSA ZALETY KOŚCIOŁA ZARZUT (NAPOMNIENIA) RADA (PRZESTROGA) OBIETNICA OSOBA CHRYSTUSA ZALETY KOŚCIOŁA ZARZUT (NAPOMNIENIA) RADA (PRZESTROGA) OBIETNICA

6 Jak przygotować się na wesele?

7 PODSUMOWANIE LISTÓW - nazwy zgromadzeń - Efez – nadzorca Smyrna – gorycz, mirra Pergamon – wyniosłość, wywyższenie, wieża warowna Tiatyra – ciągła ofiara, woń utrapień, wzgórze cmentarne Sardes – czerwoni, ciało i krew Filadelfia – ten który kocha swego brata, braterska miłość Laodycea – lud rządzi, ludzka sprawiedliwość Efez – nadzorca Smyrna – gorycz, mirra Pergamon – wyniosłość, wywyższenie, wieża warowna Tiatyra – ciągła ofiara, woń utrapień, wzgórze cmentarne Sardes – czerwoni, ciało i krew Filadelfia – ten który kocha swego brata, braterska miłość Laodycea – lud rządzi, ludzka sprawiedliwość

8 PODSUMOWANIE LISTÓW - atrybuty Jezusa - Efez (…) Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników (…) Smyrna (…) To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył (…) Pergamon (…) To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny (…) Tiatyra (…) To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu (…) Sardes (…) Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd (…) Filadelfia (…) To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy (…) Laodycea (…) To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego (…) Efez (…) Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników (…) Smyrna (…) To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył (…) Pergamon (…) To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny (…) Tiatyra (…) To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu (…) Sardes (…) Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd (…) Filadelfia (…) To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy (…) Laodycea (…) To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego (…)

9 PODSUMOWANIE LISTÓW - stan zgromadzenia - Efez – pracowity, ale pozbawiony miłości (agape/ahawa) Smyrna – prześladowany za wiarę Pergamon – fałszywe nauki Tiatyra – pozwalający na fałszywe nauki kompromis Sardes – uśpiony, prawie martwy, brak czujności, niepamiętający nauk Boga Filadelfia – mała moc, zachowujący całe Słowo Boga, składający świadectwo, wielkie możliwości Laodycea – zadowolony z siebie, ceniący komfort i bogactwo doczesne Efez – pracowity, ale pozbawiony miłości (agape/ahawa) Smyrna – prześladowany za wiarę Pergamon – fałszywe nauki Tiatyra – pozwalający na fałszywe nauki kompromis Sardes – uśpiony, prawie martwy, brak czujności, niepamiętający nauk Boga Filadelfia – mała moc, zachowujący całe Słowo Boga, składający świadectwo, wielkie możliwości Laodycea – zadowolony z siebie, ceniący komfort i bogactwo doczesne

10 PODSUMOWANIE LISTÓW - zalety - Efez – trud, wytrwałość, dobre czyny, sprzeciw przeciwko fałszywym naukom Smyrna – bogactwo duchowe Pergamon – trzymanie się imienia Bożego, wiara Tiatyra – miłość, wiara, służba, wytrwałość, dobre czyny (coraz więcej) Sardes – nieskalana resztka Filadelfia – zachowywanie słowa (całego), nie zaparcie się imienia Bożego (głoszenie), wytrwałość Laodycea – brak Efez – trud, wytrwałość, dobre czyny, sprzeciw przeciwko fałszywym naukom Smyrna – bogactwo duchowe Pergamon – trzymanie się imienia Bożego, wiara Tiatyra – miłość, wiara, służba, wytrwałość, dobre czyny (coraz więcej) Sardes – nieskalana resztka Filadelfia – zachowywanie słowa (całego), nie zaparcie się imienia Bożego (głoszenie), wytrwałość Laodycea – brak

11 PODSUMOWANIE LISTÓW - rady - Efez – powrót do miłości AGAPE i pierwszych czynów Smyrna – wierność i wytrwanie aż do śmierci w czasie cierpień i prześladowań, nie lękaj się Pergamon – zrób porządek ze zwodzicielami Tiatyra – wytrwałość w czystej nauce i służbie, trzymajcie to co macie, nie nakładam na was dodatkowego ciężaru Sardes – bądź czujny, pamiętaj co się nauczyłeś strzeż tego, pełnij czyny wiary Filadelfia – trzymaj to co masz, aby nikt ci tego nie ukradł Laodycea – kup złoto w ogniu wypróbowane, ubierz szaty białe, maść do oczu, bądź żarliwy (gorący) Efez – powrót do miłości AGAPE i pierwszych czynów Smyrna – wierność i wytrwanie aż do śmierci w czasie cierpień i prześladowań, nie lękaj się Pergamon – zrób porządek ze zwodzicielami Tiatyra – wytrwałość w czystej nauce i służbie, trzymajcie to co macie, nie nakładam na was dodatkowego ciężaru Sardes – bądź czujny, pamiętaj co się nauczyłeś strzeż tego, pełnij czyny wiary Filadelfia – trzymaj to co masz, aby nikt ci tego nie ukradł Laodycea – kup złoto w ogniu wypróbowane, ubierz szaty białe, maść do oczu, bądź żarliwy (gorący)

12 PODSUMOWANIE LISTÓW - obietnice - Drzewo życia (życie, owoce, uzdrowienie) Korona żywota (wieczność) Manna skryta i biały kamyk (pokarm i niewinność-świadectwo) Władza nad narodami i gwiazda poranna (nauczanie, zarządzanie oraz Królestwo Mesjasza) Białe szaty (kapłaństwo, świętość, czystość) Nieporuszony filar i nowe imię (konstrukcja nośna świątyni na zawsze, wypisane imię Boga i miasta Jeruzalem) Tron Chrystusa (sprawiedliwa władza i usynowienie) Drzewo życia (życie, owoce, uzdrowienie) Korona żywota (wieczność) Manna skryta i biały kamyk (pokarm i niewinność-świadectwo) Władza nad narodami i gwiazda poranna (nauczanie, zarządzanie oraz Królestwo Mesjasza) Białe szaty (kapłaństwo, świętość, czystość) Nieporuszony filar i nowe imię (konstrukcja nośna świątyni na zawsze, wypisane imię Boga i miasta Jeruzalem) Tron Chrystusa (sprawiedliwa władza i usynowienie)

13 W jakich czasach żyjemy?

14 OKRES EFEZU (30-70 r.) Od wniebowstąpienia do zburzenia Jerozolimy i świątyni. Koniec czasów pierwszych apostołów. Od wniebowstąpienia do zburzenia Jerozolimy i świątyni. Koniec czasów pierwszych apostołów.

15 OKRES SMYRNY (70-313 r.) Wielkie prześladowania przez Imperium Rzymskie. Konstantyn Wielki – Edykt Mediolański. Wielkie prześladowania przez Imperium Rzymskie. Konstantyn Wielki – Edykt Mediolański.

16 SMYRNA – prześladowania 1.Judasz – popełnił samobójstwo w 29 r. w Jerozolimie [Mateusz 27:3-10; Dz. Ap. 1:16-20] 2.Filip – powieszony w 29 r. – Hierapolis we Frygii. 3.Jakub – ścięty w 44 r. – Herod Agrypa [Dz.Ap. 12:2]. 4.Jakub Alfeuszowy – zrzucony ze Świątyni lub przecięty piłą na dwoje w 65 r. 5.Piotr – ukrzyżowany w 66 r. – tradycja głosi, że głową w dół. 6.Andrzej – ukrzyżowany 30.11.70 r. – na krzyżu w kształcie litery „X”. 7.Bartłomiej/Natanael – obdarty ze skóry, ukrzyżowany i ścięty ok. 71 r. 8.Tadeusz – przeszyty strzałami lub zatłuczony pałkami w 80 r. – w Armenii. 9.Maciej – ukamienowany i ścięty w 80 r. 10.Tomasz – przebity piką, ścięty w I wieku – prawdopodobnie w Indiach. 11.Mateusz/Lewi – zginął od miecza w I wieku – prawdopodobnie w Partii. 12.Szymon zelota – ukrzyżowany w I wieku – w Persji. 13.Jan – umarł śmiercią naturalną na początku II w. (ok. 100 r.) 1.Judasz – popełnił samobójstwo w 29 r. w Jerozolimie [Mateusz 27:3-10; Dz. Ap. 1:16-20] 2.Filip – powieszony w 29 r. – Hierapolis we Frygii. 3.Jakub – ścięty w 44 r. – Herod Agrypa [Dz.Ap. 12:2]. 4.Jakub Alfeuszowy – zrzucony ze Świątyni lub przecięty piłą na dwoje w 65 r. 5.Piotr – ukrzyżowany w 66 r. – tradycja głosi, że głową w dół. 6.Andrzej – ukrzyżowany 30.11.70 r. – na krzyżu w kształcie litery „X”. 7.Bartłomiej/Natanael – obdarty ze skóry, ukrzyżowany i ścięty ok. 71 r. 8.Tadeusz – przeszyty strzałami lub zatłuczony pałkami w 80 r. – w Armenii. 9.Maciej – ukamienowany i ścięty w 80 r. 10.Tomasz – przebity piką, ścięty w I wieku – prawdopodobnie w Indiach. 11.Mateusz/Lewi – zginął od miecza w I wieku – prawdopodobnie w Partii. 12.Szymon zelota – ukrzyżowany w I wieku – w Persji. 13.Jan – umarł śmiercią naturalną na początku II w. (ok. 100 r.)

17 OKRES PERGAMU (313-590 r.) Unia Kościoła z państwem. Narody (poganie) stają się większością w Kościele. Asymilowanie kultów pogańskich do nauki Kościoła. Unia Kościoła z państwem. Narody (poganie) stają się większością w Kościele. Asymilowanie kultów pogańskich do nauki Kościoła.

18 OKRES TIATYRY (590-1517 r.) Początek średniowiecza – papież Grzegorz I Wielki Potęga Kościoła Początek średniowiecza – papież Grzegorz I Wielki Potęga Kościoła

19 OKRES SARDES (1517-1800 r.) Marcin Luter – reformacja Zbawienie z łaski, Słowo Boże (Biblia) Stagnacja i uśpienie Marcin Luter – reformacja Zbawienie z łaski, Słowo Boże (Biblia) Stagnacja i uśpienie

20 OKRES FILADELFII (XIX wiek) Głoszenie ewangelii – misje. Powrót do braterskiej miłości. Wiara, serce i Duch Święty. Głoszenie ewangelii – misje. Powrót do braterskiej miłości. Wiara, serce i Duch Święty.

21 OKRES LAODYCEI (XX wiek do powrotu Jezusa) Odstępstwo i zwodnicze nauki. Nominalny powszechny Kościół. Opozycja wobec nauki Jezusa. Tolerancja i poprawność polityczna. Humanizm w miejsce prawa Bożego. Odstępstwo i zwodnicze nauki. Nominalny powszechny Kościół. Opozycja wobec nauki Jezusa. Tolerancja i poprawność polityczna. Humanizm w miejsce prawa Bożego.

22 Błogosławiony kto czuwa… List do Tesaloniczan 5:1-11

23 szalom


Pobierz ppt "Objawienie Jeszuy-JHWH Część 3. TEMAT SPOTKANIA: Listy do Wspólnot Mesjańskich w Azji Mniejszej (Objawienie 2:1-3:22)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google