Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny, opiera się głównie na następujących ciągach dróg: droga ekspresowa S3, droga krajowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny, opiera się głównie na następujących ciągach dróg: droga ekspresowa S3, droga krajowa."— Zapis prezentacji:

1

2 Uwarunkowania Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny, opiera się głównie na następujących ciągach dróg: droga ekspresowa S3, droga krajowa nr 27, droga krajowa nr 32 (ul. Trasa Północna) droga wojewódzka nr 279, droga wojewódzka nr 283, Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 (wschód) oraz droga krajowa nr 27 (zachód), natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód obsługiwany jest poprzez północną obwodnicę miasta (ul. Trasa Północna), będącą fragmentem drogi krajowej nr 32. Południowa obwodnica stanowi zatem brakujący element układu komunikacyjnego Zielonej Góry. Alternatywą dla Trasy Północnej jest przejazd południową stroną Zielonej Góry, gdzie funkcjonuje droga wojewódzka nr 279. Droga ta na wielu odcinkach jest w bardzo złym stanie technicznym. Jej dostosowanie do parametrów obwodnicy jest niemożliwe, ponieważ przebiega ona poprzez m. Świdnica oraz zabudowane tereny mieszkaniowe dzielnicy Nowe Miasto (Ochla, Drzonków, Racula).

3 Cel inwestycji Planowana południowa obwodnica miasta stanowić będzie istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych Zielonej Góry, mające pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Zakładany efekt zadania inwestycyjnego: odciążenie istniejącej obwodnicy północnej miasta, poprawa przepustowości ruchu tranzytowego na kierunku wschód-zachód, poprawa bezpieczeństwa ruchu tranzytowego, zmniejszenie obciążenia ruchem w centrum miasta.

4 Etapowanie prac Inwestycję podzielono na 2 etapy: Etap I zakłada budowę obwodnicy stanowiącej połączenie DK 27 z rejonem węzła Racula. Etap II (przyszłościowy, opcjonalny) zakłada połączenie Etapu I z węzłem Niedoradz. Inwestycja planowana jest do budowy w latach: Etap I: 2021 – 2023; Etap II (opcjonalnie): 2026 - 2028.

5 Klasa techniczna:GP Prędkość projektowa:Vp=80km/h Prędkość miarodajna:Vm=100km/h Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś Skrajnia pionowa4,7m Przekrój normalny:1 x 2 (jedna jezdnia po dwa pasy ruchu) Szer. pasów ruchu:3,5m Szer. opasek:0,5m Szer. poboczy gruntowych:1,5m Nawierzchnia:bitumiczna (beton asfaltowy) Parametry techniczne

6 Przekrój normlany

7 Plan orientacyjny

8 WARIANT III REKOMENDOWANY - Etap I Wariant III – pomarańczowy Początek Wariantu III (pomarańczowy) Etap I zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 27 (ul. Obwodowej), w północnej części m. Świdnica, na skrzyżowaniu DK27 i DW282 (kierunek do m. Wilkanowo). Wariant przebiega po terenach leśnych, kierując się na południowy wschód. Od strony północnej omija Ochlę, na terenach zlokalizowanych pomiędzy Skansenem a stadniną koni. Następnie łukiem od strony południowej omija Jędrzychów. W km ok. 7+290 przecina ciek Pustelnik a w km ok. 8+420 Dłubnię. Dalej wariant kieruje się na północ, do skrzyżowania dróg wojewódzkich (DW) nr 279 oraz 282 - rejon węzła Racula (S3), mijając po stronie lewej w odległości od 50 do 100m, składowisko odpadów miejskich. Długość wariantu III: 12+262 km

9 WARIANT II ALTERNATYWNY - Etap I Wariant II - niebieski Początek Wariantu II (niebieski), zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 27 (ul. Obwodowej), w północnej części m. Świdnica, na skrzyżowaniu DK27 i ul. Długiej. Następnie wariant kieruje się na wschód przez tereny leśne, przecinając dwukrotnie teren trasy przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia (MPZP Uchwała V/20/06 z dnia 2006-06-29) na początku opracowania oraz w km ok. 0+800. W kolejnej części przebiega po terenach leśnych, mija granicę gminy Świdnica. Od km ok. 1+750 biegnie równolegle do istniejącej drogi (ul. św. Huberta) do km ok. 4+300. Dalej od strony północnej omija Ochlę, na terenach pomiędzy stadniną koni a kąpieliskiem miejskim (Zalew Ochla). Łukiem, od strony południowej omija Jędrzychów, w km ok. 6+932 przecina ciek Pustelnik, a w km 8+492 Dłubnię. Następnie wariant kieruje się na północ, w rejon węzła Racula (S3), mijając po stronie lewej w odległości ok.50 - 100m, składowisko odpadów miejskich. Długość wariantu II :ok. 12+094 km

10 ETAP II dla obu wariantów (przyszłościowy, opcjonalny) Początek Etapu II zlokalizowany jest w miejscu przecięcia obwodnicy wg Etapu I z DW283 (projektowane skrzyżowanie typu rondo). Droga przebiega po śladzie DW 283 do km ok. 2+600 (do skrzyżowania z DW279). Następnie odbija na wschód biegnąc przez kompleksy leśne od strony południowej omija m. Sucha, a następnie włącza się do węzła Niedoradz w ciągu drogi S3. Długość Etapu: ok. 9+900 km

11 Zestawienie skrzyżowań

12 Zestawienie przejazdów gospodarczych

13 Skrzyżowanie DK27/DW282 (gm. Świdnica) wg. Wariantu III

14

15

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Uwarunkowania Na terenie miasta Zielona istniejący układ komunikacyjny, opiera się głównie na następujących ciągach dróg: droga ekspresowa S3, droga krajowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google