Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMY OKRESU DORASTANIA M. Korzon Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMY OKRESU DORASTANIA M. Korzon Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci."— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMY OKRESU DORASTANIA M. Korzon Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

2 2 „Jakkolwiek droga, jaką wchodzi w życie każda dorastająca dziewczyna, czy chłopiec, jest drogą jedyną, to jednak podobne są zarówno napotykane na niej trudności, jak i prześwity słońca.” Irena Obuchowska

3 3

4 4 Adolescencja Okres adolescencji (wiek dorastania) trwa od 11- 12 r.ż. do 18 - 20 r.ż. Okres adolescencji (wiek dorastania) trwa od 11- 12 r.ż. do 18 - 20 r.ż. To faza moratorium, czyli zawieszenia między dzieciństwem a dorosłością (Erikson 1997). To faza moratorium, czyli zawieszenia między dzieciństwem a dorosłością (Erikson 1997). Okres intensywnych przemian rozwojowych w sferze fizycznej, biologicznej i emocjonalnej Okres intensywnych przemian rozwojowych w sferze fizycznej, biologicznej i emocjonalnej Czas pojawiania się poszczególnych objawów dojrzewania i ich nasilenie - bardzo indywidualne Czas pojawiania się poszczególnych objawów dojrzewania i ich nasilenie - bardzo indywidualne

5 5 Na początku okresu adolescencji: skok pokwitaniowy – wzmożone tempo przyrostu wysokości, a później także masy ciała z towarzyszącym wzrostem łaknienia; u dziewcząt 2 lata wcześniej (ok. 12 r.ż.) niż u chłopców Na początku okresu adolescencji: skok pokwitaniowy – wzmożone tempo przyrostu wysokości, a później także masy ciała z towarzyszącym wzrostem łaknienia; u dziewcząt 2 lata wcześniej (ok. 12 r.ż.) niż u chłopców Im wcześniej zaczyna się pokwitanie, tym wcześniej następuje skostnienie chrząstek wzrostowych i tym niższa może być ostateczna wysokość ciała Im wcześniej zaczyna się pokwitanie, tym wcześniej następuje skostnienie chrząstek wzrostowych i tym niższa może być ostateczna wysokość ciała

6 6 Rozwój organów wewnętrznych i procesów fizjologicznych Wzmaga się aktywność gruczołów wydzielniczych skóry (łojowych, potowych): pocenie się, przetłuszczanie włosów i zmiany łojotokowe skóry Wzmaga się aktywność gruczołów wydzielniczych skóry (łojowych, potowych): pocenie się, przetłuszczanie włosów i zmiany łojotokowe skóry Układ kostny i mięśniowy: bóle mięśniowe, trudności w koordynacji ruchowej (dyskusja dot. bólów wzrostowych) Układ kostny i mięśniowy: bóle mięśniowe, trudności w koordynacji ruchowej (dyskusja dot. bólów wzrostowych) Układ sercowo-naczyniowy: Układ sercowo-naczyniowy: Wzrasta ciężar i objętość serca Wzrasta ciężar i objętość serca Wahania w ciśnieniu tętniczym krwi, zwolnienie tętna Wahania w ciśnieniu tętniczym krwi, zwolnienie tętna Nadwrażliwość naczyń krwionośnych – zmiana ukrwienia pod wpływem bodźców psychicznych (nagłe zblednięcie lub czerwienienie się) Nadwrażliwość naczyń krwionośnych – zmiana ukrwienia pod wpływem bodźców psychicznych (nagłe zblednięcie lub czerwienienie się)

7 7 Układ dokrewny Układ dokrewny Hormony przysadki mózgowej: pobudzenie czynności tarczycy (przejściowy przerost tarczycy – wole obojętne), kory nadnerczy i gonad Hormony przysadki mózgowej: pobudzenie czynności tarczycy (przejściowy przerost tarczycy – wole obojętne), kory nadnerczy i gonad Hormony nadnerczy: rozwój drugorzędowych cech płciowych Hormony nadnerczy: rozwój drugorzędowych cech płciowych Hormony gruczołów płciowych: rozwój trzeciorzędowych cech płciowych (różnice w budowie ciała dziewcząt i chłopców) Hormony gruczołów płciowych: rozwój trzeciorzędowych cech płciowych (różnice w budowie ciała dziewcząt i chłopców)

8 8 Chwiejność układu autonomicznego Chwiejność układu autonomicznego Łatwe męczenie się Łatwe męczenie się Bóle serca Bóle serca Omdlenia Omdlenia Duszności Duszności Wzmożony dermografizm Wzmożony dermografizm Stopniowe zanikanie utkania chłonnego – odporność! Stopniowe zanikanie utkania chłonnego – odporność! Obniżenie wskaźnika podstawowej przemiany materii Obniżenie wskaźnika podstawowej przemiany materii

9 9 Adolescencja – rozwój emocjonalny Okres wzmożonej emocjonalności: emocje żywe, intensywne, znaczne wahania nastroju, oscylacja między krańcowymi zachowaniami (wynik „przestrojenia” hormonalnego i pojawiania się nowych sfer, np. seksualnej) Okres wzmożonej emocjonalności: emocje żywe, intensywne, znaczne wahania nastroju, oscylacja między krańcowymi zachowaniami (wynik „przestrojenia” hormonalnego i pojawiania się nowych sfer, np. seksualnej) Część młodzieży ma tendencję do maskowania uczuć, przeżywania „w środku” Część młodzieży ma tendencję do maskowania uczuć, przeżywania „w środku”

10 10 Adolescencja – rozwój emocjonalny cd. Źródła emocji często mają charakter społeczny (akceptacja społeczna); bardzo ważny staje się wygląd zewnętrzny (zagrożenie u dziewcząt – jadłowstręt psychiczny!!) Źródła emocji często mają charakter społeczny (akceptacja społeczna); bardzo ważny staje się wygląd zewnętrzny (zagrożenie u dziewcząt – jadłowstręt psychiczny!!) Okres nieśmiałości, zakłopotania i wstydu, a jednocześnie lata radości z życia, poczucia „bycia młodym”, zadowolenia i entuzjazmu, zdziwienia i zachwytu nad światem Okres nieśmiałości, zakłopotania i wstydu, a jednocześnie lata radości z życia, poczucia „bycia młodym”, zadowolenia i entuzjazmu, zdziwienia i zachwytu nad światem Pojawiają się uczucia wyższe (poglądy społeczne, polityczne, ekologiczne) Pojawiają się uczucia wyższe (poglądy społeczne, polityczne, ekologiczne)

11 11 Zmiana nastawienia do płci przeciwnej Stosunek dotychczas obojętny lub pogardliwy zmienia się na zainteresowanie osobami przeciwnej płci i chęć przebywania w ich towarzystwie pod wpływem przemian hormonalnych i narastającego popędu seksualnego Stosunek dotychczas obojętny lub pogardliwy zmienia się na zainteresowanie osobami przeciwnej płci i chęć przebywania w ich towarzystwie pod wpływem przemian hormonalnych i narastającego popędu seksualnego Brak pewności co do akceptacji może nasilać problemy emocjonalne (bezwzględna akceptacja w rodzinie!) Brak pewności co do akceptacji może nasilać problemy emocjonalne (bezwzględna akceptacja w rodzinie!) Niepewność u chłopców (dziewcząt) dotycząca właściwości postępowania z dziewczętami (chłopcami ) Niepewność u chłopców (dziewcząt) dotycząca właściwości postępowania z dziewczętami (chłopcami )

12 12 Dążenie do zbliżenia u chłopców; u dziewcząt – chęć opieki siostrzano-matczynej Dążenie do zbliżenia u chłopców; u dziewcząt – chęć opieki siostrzano-matczynej Narastający popęd płciowy Narastający popęd płciowy Dążenie do wzajemnego zbliżenia zależne od dojrzewania psychicznego Dążenie do wzajemnego zbliżenia zależne od dojrzewania psychicznego Dążenie do rozładowania napięcia – wynik działania androgenów Dążenie do rozładowania napięcia – wynik działania androgenów U dziewcząt – pierwotne podniety do rozwoju popędu płciowego powstają głównie w sferze psychicznej, w mniejszym stopniu wynikają z pobudzenia narządów płciowych – wynik: miłość „platoniczna” U dziewcząt – pierwotne podniety do rozwoju popędu płciowego powstają głównie w sferze psychicznej, w mniejszym stopniu wynikają z pobudzenia narządów płciowych – wynik: miłość „platoniczna” U chłopców – głównym motorem aktywności seksualnej jest stan napięcia w narządach płciowych i dążenie do wyładowania w ejakulacji nasienia U chłopców – głównym motorem aktywności seksualnej jest stan napięcia w narządach płciowych i dążenie do wyładowania w ejakulacji nasienia

13 13 Adolescencja – rozwój społeczny (1) Rodzina Rodzina Stopniowo maleje jej wpływ na zachowanie dorastającego chłopca (dziewczyny) Stopniowo maleje jej wpływ na zachowanie dorastającego chłopca (dziewczyny) Konflikty z rodzicami i osłabienie więzi emocjonalnych w rodzinie Konflikty z rodzicami i osłabienie więzi emocjonalnych w rodzinie „nie nadążanie” rodziców za zmianami w zachowaniu i potrzebach syna (córki) „nie nadążanie” rodziców za zmianami w zachowaniu i potrzebach syna (córki) „bunt okresu dojrzewania) „bunt okresu dojrzewania) mimo nieporozumień rodzina nadal powinna zaspakajać potrzeby młodego człowieka mimo nieporozumień rodzina nadal powinna zaspakajać potrzeby młodego człowieka Po adolescencji – stabilizacja kontaktów Po adolescencji – stabilizacja kontaktów

14 14 Adolescencja – rozwój społeczny (2) Grupa rówieśnicza Grupa rówieśnicza Wzrasta autorytet grupy rówieśników Wzrasta autorytet grupy rówieśników Uniformizacja (takie same ubrania, taka sama muzyka) Uniformizacja (takie same ubrania, taka sama muzyka) Grupa zaspokaja wiele istotnych potrzeb (poczucie bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji, wsparcia jednostki, uczucie samodzielności) Grupa zaspokaja wiele istotnych potrzeb (poczucie bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji, wsparcia jednostki, uczucie samodzielności) Młodzież jest bardzo podatna na wpływy rówieśników (sekty!!!) Młodzież jest bardzo podatna na wpływy rówieśników (sekty!!!) Związki intymne – pierwsze formy aktywności seksualnej Związki intymne – pierwsze formy aktywności seksualnej

15 15 Psychiczne aspekty okresu adolescencji (1) Skłonność do zamykania się w sobie Skłonność do zamykania się w sobie Pogorszenie wyników w nauce Pogorszenie wyników w nauce Bunt wobec dotychczasowych autorytetów, zwł. rodziców i norm zachowania Bunt wobec dotychczasowych autorytetów, zwł. rodziców i norm zachowania Przynależność do destruktywnych grup (obietnica akceptacji „takim jakim jest”, samodzielności, a jednocześnie oparcia i przynależności do grupy) Przynależność do destruktywnych grup (obietnica akceptacji „takim jakim jest”, samodzielności, a jednocześnie oparcia i przynależności do grupy) Fascynacja gatunkami muzyki przekazującej negatywne treści Fascynacja gatunkami muzyki przekazującej negatywne treści Pogarszanie relacji rodzinnych (zwł. jeśli nie ma akceptacji, stała krytyka) Pogarszanie relacji rodzinnych (zwł. jeśli nie ma akceptacji, stała krytyka)

16 16 Psychiczne aspekty okresu adolescencji (2) Trudności w porozumieniu z otoczeniem Trudności w porozumieniu z otoczeniem Kłamstwo jako sposób uniknięcia odpowiedzialności lub środek do osiągnięcia pożądanego celu lub ochrony własnej prywatności przed dorosłymi Kłamstwo jako sposób uniknięcia odpowiedzialności lub środek do osiągnięcia pożądanego celu lub ochrony własnej prywatności przed dorosłymi Niegrzeczne zachowania bywają wynikiem nieumiejętności radzenia sobie z trudnościami życiowymi i narastającymi wymaganiami Niegrzeczne zachowania bywają wynikiem nieumiejętności radzenia sobie z trudnościami życiowymi i narastającymi wymaganiami

17 17 Psychiczne aspekty okresu adolescencji (3) Dążenie do usamodzielnienia się, a jednocześnie świadomość konieczności dalszej opieki i pomocy ze strony rodziców; czasem prowadzi to tworzenia „gangów młodzieżowych” Dążenie do usamodzielnienia się, a jednocześnie świadomość konieczności dalszej opieki i pomocy ze strony rodziców; czasem prowadzi to tworzenia „gangów młodzieżowych” Podejmowanie zachowań ryzykownych Podejmowanie zachowań ryzykownych używanie narkotyków, spożywanie alkoholu, eksponowanie okultyzmu, sadyzmu i przemocy używanie narkotyków, spożywanie alkoholu, eksponowanie okultyzmu, sadyzmu i przemocy Niezrównoważenie emocjonalne, manifestowane nadmierną pobudliwością, złe humory, wybuchy złości, agresja (szczególnie u chłopców) jako przyczyny narastającego konfliktu z otoczeniem Niezrównoważenie emocjonalne, manifestowane nadmierną pobudliwością, złe humory, wybuchy złości, agresja (szczególnie u chłopców) jako przyczyny narastającego konfliktu z otoczeniem

18 18

19 19 Psychiczne aspekty okresu adolescencji (4) Brak pewności siebie i czasem akceptacji swojej osoby oraz niskie poczucie własnej wartości w połączeniu z rozchwianiem emocjonalnym mogą przyczyniać się do powstania objawów nerwicowych, depresji, a w skrajnych przypadkach są przyczyną prób samobójczych (hospitalizacje nastolatek po zażyciu środków nasennych z powodu „nieszczęśliwej miłości”) Brak pewności siebie i czasem akceptacji swojej osoby oraz niskie poczucie własnej wartości w połączeniu z rozchwianiem emocjonalnym mogą przyczyniać się do powstania objawów nerwicowych, depresji, a w skrajnych przypadkach są przyczyną prób samobójczych (hospitalizacje nastolatek po zażyciu środków nasennych z powodu „nieszczęśliwej miłości”) Masturbacja (wg niektórych autorów dotyczy połowy chłopców, nieco rzadziej – dziewcząt) jest zjawiskiem fizjologicznym, o ile jest uprawiana sporadycznie; u dzieci nerwicowych może przybierać formę nałogu i wymagać leczenia Masturbacja (wg niektórych autorów dotyczy połowy chłopców, nieco rzadziej – dziewcząt) jest zjawiskiem fizjologicznym, o ile jest uprawiana sporadycznie; u dzieci nerwicowych może przybierać formę nałogu i wymagać leczenia

20 20 Negatywne wzorce wczesnej aktywności seksualnej młodzieży Wczesna inicjacja seksualna; głównym powodem inicjowania aktywności seksualnej jest potrzeba poczucia, że jest się osoba dorosłą. Duża liczba partnerów Wczesna inicjacja seksualna; głównym powodem inicjowania aktywności seksualnej jest potrzeba poczucia, że jest się osoba dorosłą. Duża liczba partnerów Brak odpowiedniej edukacji seksualnej Brak odpowiedniej edukacji seksualnej Niepożądane ciąże Niepożądane ciąże Zagrożenie zakażeniem HIV Zagrożenie zakażeniem HIV

21 21 Aktywność seksualna polskich 15-latków http://www.aps.edu.pl/pliki/1176727687.ppt#18

22 22 Stosowanie antykoncepcji przez polskich, aktywnych seksualnie 15-latków http://www.aps.edu.pl/pliki/1176727687.ppt#18

23 23 Płeć a aktywność seksualna polskich 15-latków http://www.aps.edu.pl/pliki/1176727687.ppt#18

24 24 Konsekwencje wczesnej aktywności seksualnej (ArmourS., Haynie D.L., 2006, Journal of Youth and Adolescence) Ucieczki z domu Ucieczki z domu Zaburzenie dalszego rozwoju psychospołecznego (zwł. U dziewcząt), częste zmiany partnerów w okresie późniejszym Zaburzenie dalszego rozwoju psychospołecznego (zwł. U dziewcząt), częste zmiany partnerów w okresie późniejszym Zachowania przestępcze (kradzieże) Zachowania przestępcze (kradzieże) Uzyskiwanie słabych wyników w nauce Uzyskiwanie słabych wyników w nauce Pojawienie się objawów depresji w sytuacji podjęcia przypadkowego kontaktu seksualnego (tylko u dziewcząt!!!!) Pojawienie się objawów depresji w sytuacji podjęcia przypadkowego kontaktu seksualnego (tylko u dziewcząt!!!!) Rzadkie używanie środków antykoncepcyjnych i prezerwatyw Rzadkie używanie środków antykoncepcyjnych i prezerwatyw

25 25 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania. Zaburzenia odżywiania ilościowe ( otyłość, anoreksja, bulimia). Zaburzenia wymagają konsultacji psychologa, psychiatry, endokrynologa a są trudności w pomocy dziecku bo nie chce iść do lekarza (zwłaszcza jak są napięte stosunki w rodzinie).

26 26 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania. Niedobory witamin (krzywica okresu pokwitania –należy uzupełniać wit.D3,tran,preparaty wielowitaminowe i sole mineralne). Próchnica zębów (leczenie stomatologiczne nabiał).

27 27 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania. Nadmierne pocenie (antyperspiranty).Pocenie rak (związany z tym stres), pocenie stóp. (dystonia neurowegetatywna wymagająca zastosowania leków łagodnie uspokajających). Dobre i skuteczne są w są w tym wieku łagodne środki uspokajające jak Persen, Nervoheel, Neospasmina – nie daja uzależnienia i senności.

28 28 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania. Zmiany łojotokowe skóry, trądzik (Acnosan, Aknemycin, Retin-A).

29 29 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania. Nadczynność tarczycy lub wole obojętne Zmiany najczęściej przemijające, ale wymagające konsultacji endokrynologa.

30 30 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania. Napadowe zaczerwienienie twarzy („rumienienie się” z byle powodu). Jest to wynik nasilonej dystonii wegetatywnej. Stosujemy łagodne środki uspokajające jak Neospasmina, Nervoheel, Persen.

31 31 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania. Spadek odporności (inwolucja układu odpornościowego). Wiąże się to z wygasaniem niektórych odczynów alergicznych, oraz ze wzrostem częstości infekcji, a także ich cięższym przebiegiem. Podajemy leki immunostymulujące i immunomodulujące. (Rybomunyl, Bioaron, Engystol, Echinacea).

32 32 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania. Nadciśnienie tętnicze i tachykardia napadowa, często mają podłoże emocjonalne i dobrze jest podać w/w leki uspokajające.W razie utrzymywania się dolegliwości podajemy łagodne leki nadciśnieniowe ( Propranolol, Nifedipina).

33 33 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania Omdlenia głównie ortostatyczne ( niewielkie ilości kofeiny,cardiamid-kofeina) Jąkanie się, tiki, zaburzenia snu (leki uspakajające jw.,spacer przed snem bardzo dobry wpływ na zaburzenia nerwicowe tego okresu ma sprawienie dziecku psa Tu otrzymuje bezmiar miłości, okazje do spaceru,do wyładowania napięcia psychicznego.Taka rolę spełnia również sport (produkcja endorfin).

34 34 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania. Spadek nastroju aż do depresji włącznie. Najlepszym lekiem jest tu dobra grupa przyjaciół, oraz akceptacja w rodzinie („mimo wszystko”). Pomocne są leki uspokajające (Neospasmina, Kalms, Nervoheel, melisa oraz napar dziurawca Deprim). Nie należy początkowo sięgać leki antydepresyjne typu Prosac. W powazniejszych przypadkach jeśli uda się zaprowadzic dziecko do psychiatry to on zadecyduje o sposobie leczenia.

35 35 Najczęstsze problemy zdrowotne okresu dojrzewania. Rozkojarzenie umysłowe - brak możliwości nauki - własnie wtedy kiedy stają przed młodym człowiekiem największe wyzwania (matura, studia). Nie zrealizowanie planów życiowych przyczynia się do załamania linii życiowej.

36 36 Ogólne zasady postępowania z dorastającymi dziećmi Niezwykle ważne jest spędzanie czasu z dorastającymi dziećmi i towarzyszenia im w sytuacji sukcesów i niepowodzeń Niezwykle ważne jest spędzanie czasu z dorastającymi dziećmi i towarzyszenia im w sytuacji sukcesów i niepowodzeń Warto rozmawiać z dziećmi, ale też uczyć się uważnego słuchania tego, o czym mówią Warto rozmawiać z dziećmi, ale też uczyć się uważnego słuchania tego, o czym mówią Potrzeba określania konsekwentnej postawy przez oboje rodziców. Potrzeba określania konsekwentnej postawy przez oboje rodziców. Konieczne skupianie uwagi obojga rodziców (rola ojca!!! szczególnie w prawidłowym przebiegu dorastania chłopców) Konieczne skupianie uwagi obojga rodziców (rola ojca!!! szczególnie w prawidłowym przebiegu dorastania chłopców)

37 37 Ogólne zasady postępowania z dorastającymi dziećmi Współpraca ze szkołą, korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego i czasem psychologa Współpraca ze szkołą, korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego i czasem psychologa Unikanie nadopiekuńczości ze strony dorosłych (dyskretna kontrola) Unikanie nadopiekuńczości ze strony dorosłych (dyskretna kontrola) Dyskretna kontrola grupy rówieśniczej Dyskretna kontrola grupy rówieśniczej Konieczne uświadamianie seksualne Konieczne uświadamianie seksualne Nie wolno bagatelizować pierwszych oznak zaburzeń odżywiania!!! Nie wolno bagatelizować pierwszych oznak zaburzeń odżywiania!!!

38 38 Zadania okresu dojrzewania Osiągnięcie niezależności osobistej Osiągnięcie niezależności osobistej Rozwijanie odpowiedzialnych postaw wobec grup społecznych Rozwijanie odpowiedzialnych postaw wobec grup społecznych Ukształtowanie roli męskiej i kobiecej Ukształtowanie roli męskiej i kobiecej Osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodziców Osiągnięcie niezależności uczuciowej od rodziców

39 39 Zadania okresu dojrzewania Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie Przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i niezależności finansowej Przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i niezależności finansowej Rozwijanie własnego systemu wartości Rozwijanie własnego systemu wartości Dążenie do osiągnięcia postawy odpowiedzialnej społecznie Dążenie do osiągnięcia postawy odpowiedzialnej społecznie

40 40 Zaburzenia zachowania i zachowania agresywne u dzieci i młodzieży to ogromny i narastający problem społeczny. Zaburzenia zachowania i zachowania agresywne u dzieci i młodzieży to ogromny i narastający problem społeczny. Występują one o około 3-4% dzieci, a w okresie pokwitania obserwowane są znacznie częściej. Występują one o około 3-4% dzieci, a w okresie pokwitania obserwowane są znacznie częściej.

41 41 Zaburzenia zachowania obserwuje się częściej u chłopców. U ich podłoża leżą różnorodne czynniki: środowiskowe, nadużywanie alkoholu przez rodziców, metody wychowawcze, patologia rodziny, choroby psychiczne w rodzinie. Rozpatruje się też czynniki genetyczne, na co wskazuje występowanie zaburzeń zachowania w kolejnych pokoleniach tej samej rodziny.

42 42 Zaburzeniom zachowania towarzyszą problemy z nauką i trudności intelektualne. U ich podłoża mogą być zaburzenia okresu okołoporodowego, które uwidaczniają się dopiero w okresie pokwitania.

43 43 W obecnej rzeczywistości psychiatrzy obserwują: Narastającą agresję u młodzieży Narastającą agresję u młodzieży Obniżanie wieku działalności przestępczej Obniżanie wieku działalności przestępczej Narastającą częstość występowania depresji Narastającą częstość występowania depresji Narastanie ilości uzależnień Narastanie ilości uzależnień

44 44 W obecnej rzeczywistości psychiatrzy obserwują: Rozpowszechnienie picia alkoholu Rozpowszechnienie picia alkoholu Obniżenie wieku inicjacji seksualnej Obniżenie wieku inicjacji seksualnej U dziewcząt: wzrost ilości diagnozowanej anoreksji i bulimii U dziewcząt: wzrost ilości diagnozowanej anoreksji i bulimii

45 45 Zaburzenia emocjonalne u młodzieży często ujawniają się jako liczne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, brzucha, omdlenia, zaburzenia snu, bóle w klatce piersiowej). Bazą emocjonalną może być nie zdiagnozowana depresja.

46 46 W tym wieku każdy młody człowiek bardzo silnie uświadamia sobie nieuchronność śmierci i przemijanie. W razie dołączających się niepowodzeń w życiu i braku miłości w rodzinie może dojść do głębokiej depresji.

47 47 Klasyczne objawy depresji: senność, brak zainteresowań, zaburzenia snu, spadek energii, poczucie niskiej wartości, zaburzenia koncentracji – są dość częste w wieku pokwitania. Poczucie niskiej wartości może pojawić się po otrzymaniu niskiej oceny, przy odrzuceniu przez grupę. Należy odróżniać smutek od depresji. Depresja – paraliżuje normalne działanie.

48 48 W depresji pojawia się utrata masy ciała i całkowite lub częściowe zarzucenie dotychczasowych obowiązków. Pojawia się wszechogarniające uczucie zmęczenia. Dołączają się liczne objawy ze strony układu autonomicznego.

49 49 Depresja w wieku młodzieńczym może być maskowana zachowaniami agresywnymi, ucieczkami z domu, odrzuceniem wszelkich autorytetów, zachowaniami autoagresywnymi, wandalizmem. Depresja w wieku młodzieńczym może być maskowana zachowaniami agresywnymi, ucieczkami z domu, odrzuceniem wszelkich autorytetów, zachowaniami autoagresywnymi, wandalizmem. Dobrze zebrany wywiad często wskazuje na różnego rodzaju pęknięcia w rodzinie. Dobrze zebrany wywiad często wskazuje na różnego rodzaju pęknięcia w rodzinie.

50 50 Anoreksja występująca w tym wieku jest często wynikiem autoagresji z powodu braku akceptacji swojej osoby. Anoreksja występująca w tym wieku jest często wynikiem autoagresji z powodu braku akceptacji swojej osoby. Samobójstwo spowodowane głęboką depresją jest często zaskoczeniem dla rodziców i kolegów. Samobójstwo spowodowane głęboką depresją jest często zaskoczeniem dla rodziców i kolegów.

51 51 Leczenie depresji jest trudne, ale często uwieńczone sukcesem. Niezbędna jest współpraca z psychologiem, szkołą i rodziną. Leczenie depresji jest trudne, ale często uwieńczone sukcesem. Niezbędna jest współpraca z psychologiem, szkołą i rodziną. U dziecka z podejrzeniem depresji ważna jest ocena ryzyka popełnienia samobójstwa. U dziecka z podejrzeniem depresji ważna jest ocena ryzyka popełnienia samobójstwa. U dziewcząt częstość dokonywanych aktów samobójczych jest 3 razy większa niż u chłopców. U dziewcząt częstość dokonywanych aktów samobójczych jest 3 razy większa niż u chłopców.


Pobierz ppt "PROBLEMY OKRESU DORASTANIA M. Korzon Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google