Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA. 1. Ruch po okręgu Ruch po okręgu jest szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego, którego torem jest okrąg a wartość prędkości jest stała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA. 1. Ruch po okręgu Ruch po okręgu jest szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego, którego torem jest okrąg a wartość prędkości jest stała."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA

2

3 1. Ruch po okręgu Ruch po okręgu jest szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego, którego torem jest okrąg a wartość prędkości jest stała. 2. Okres Okresem (T) - nazywamy czas, w którym ciało dokona jednego pełnego obiegu koła.

4 3. Częstotliwość Częstotliwość f – jest to liczba okrążeń przypadających na jedną sekundę. Związek między częstotliwością a okresem

5 4. Prędkość liniowa W ruchu po okręgu wartość prędkości jest stała natomiast wektor prędkości jest styczny do toru. pamiętając, że lub

6 5. Miary kątów Miarą kąta α w ruchu po okręgu są radiany.

7 6. Szybkość jako skalar prędkości Szybkość kątowa (ω – omega) to stosunek zmiany kąta i czasu w którym ta zmiana nastąpiła. Dla kata pełnego α = 360º =2π

8 7. Szybkość kątowa a prędkość liniowa Związek miedzy wielkościami kątowymi a liniowymi wobec tego

9 8. Przyśpieszenie dośrodkowe Wzór na przyśpieszenie dośrodkowe

10 Albo inaczej, bo

11  Oblicz wartość prędkości liniowej punktów powierzchni Ziemi na równiku, wynikających z ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi. Promień Ziemi R = 6400km.  Jaka jest prędkość liniowa punktów położonych na biegunie?

12  Wiemy że doba to 86400s, więc okres obrotu Ziemi to T = 86400s, promień Ziemi R = 6400km = 6400000m Wobec tego możemy policzyć prędkość kątową: Ponieważ znamy również zależność prędkości liniowej od kątowej  Jaka jest prędkość liniowa punktów położonych na biegunie? Na biegunach prędkość liniowa jest zerowa.

13  I zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się (siła wypadkowa jest równa zero), to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

14  II zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało działające siły nie równoważą się (siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem, którego wartość jest proporcjonalna do wartości siły wypadkowej.

15  III zasada dynamiki Newtona Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek ale przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.

16

17 1. Prawo powszechnego ciążenia Wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał kulistych jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. gdzie: –m 1 i m 2 - to masy ciał –r - odległość między ciałami –G - stała grawitacji

18 2. Przyśpieszenie grawitacyjne Wartość przyspieszenia grawitacyjnego można wyznaczyć z prawa powszechnej grawitacji. Promień Ziemi - masa Ziemi - ale można także wyrazić poprzez siłę wynikającą z prawa powszechnej grawitacji ciężar (siła ciężkości) to

19 2. Przyśpieszenie grawitacyjne zatem, siły te są sobie równe to przyspieszenie grawitacyjne jest równe podstawiając

20 2. Przyśpieszenie grawitacyjne Wyznaczmy wartość przyspieszenia grawitacyjnego

21 3. Pole grawitacyjne Polem grawitacyjnym nazywamy własność przestrzeni, w której na umieszczone ciało w dowolnym punkcie tej przestrzeni działa siła grawitacji. Pole pośredniczy w oddziaływaniu między ciałami. Pole centralnePole jednorodne Z ZIEMIA

22 vIvI v II

23 oraz Pierwsza prędkość kosmiczna siła grawitacji pełni rolę siły dośrodkowej F r = F g

24 Pierwsza prędkość kosmiczna Polem grawitacyjnym nazywamy własność przestrzeni, w której na umieszczone ciało w dowolnym punkcie tej przestrzeni działa siła grawitacji. Pole pośredniczy w oddziaływaniu między ciałami. Pole centralnePole jednorodne Z ZIEMIA

25 Pierwsza prędkość kosmiczna Wartości pierwszej prędkości kosmicznej dla planet Układu Słonecznego. Planeta promieńmasa I prędkość kosmiczna 10 6 m10 24 kg10 3 m/s Merkury2,40,333,0 Wenus6,14,907,3 Ziemia6,46,007,9 Mars3,40,643,5 Jowisz71,71907,4042,0 Saturn60,5571,2025,1 Uran25,787,0015,0 Neptun24,8103,2016,6

26 1. Energia potencjalna oddziaływania grawitacyjnego Siła ciężkości Energia potencjalna Siła oddziaływania grawitacyjnego Energia potencjalna oddziaływania grawitacyjnego

27 1. Energia potencjalna oddziaływania grawitacyjnego energia potencjalna maleje Spadek piłki na Ziemi Energia potencjalna maleje jeżeli toi

28 2. Druga prędkość kosmiczna z zasady zachowania energii

29 2. Druga prędkość kosmiczna albo prędkość ucieczki z Ziemi

30 1. I prawo Keplera Planety krążą wokół Słońca po orbitach w kształcie elipsy - Słońce znajduje się w jednym z charakterystycznych jej punktów zwanym ogniskiem.

31 2. II prawo Keplera Szybkość planety w ruchu wokół Słońca nie jest stała - największa jest, gdy planeta znajduje się najbliżej Słońca, a najmniejsza, gdy znajduje się najdalej od niego.

32 3. III prawo Keplera Czas jednego pełnego obiegu planety wokół Słońca (czyli okres obiegu) zależy od średniej odległości planety od Słońca. Dla bardziej odległych planet od Słońca okres obiegu jest dłuższy.

33 3. III prawo Keplera Zależność między wielkościami opisującymi ruch różnych planet siła grawitacji pełni rolę siły dośrodkowej F r = F g ale otrzymamy

34 3. III prawo Keplera Stosunek sześcianu wielkiej półosi orbity planety do kwadratu okresu jej obiegu wokół Słońca jest jednakowy dla wszystkich planet.

35 1. Przeciążenie Jeżeli ciało porusza się z przyspieszeniem skierowanym w górę, zwiększa się jego ciężar. Stan taki nazywamy przeciążeniem. Przyjęto wyrażać przeciążenie jako krotność standardowego przyspieszenia ziemskiego – 2g, 3g, …. Fg Siła grawitacji Siła występująca podczas startu windy w górę F=ma

36 2. Niedociążenie Jeśli ciało porusza się z przyspieszeniem kierowanym w dół, zmniejsza się jego ciężar. Stan taki nazywamy niedociążeniem. Fg Siła grawitacji Siła występująca podczas startu windy w dół F=ma

37 3. Nieważkość Jeśli ciało porusza się z przeciążeniem g skierowanym w dół, znajduje się w stanie nieważkości, choć siła grawitacji wciąż na nie działa. Fg Siła grawitacji Siła występująca podczas startu windy w dół F=ma F = Fg

38


Pobierz ppt "FIZYKA. 1. Ruch po okręgu Ruch po okręgu jest szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego, którego torem jest okrąg a wartość prędkości jest stała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google