Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIA WIEKU WZGLEDNEGO ZAPISÓW WYKONANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI NA PODŁOŻU PAPIEROWYM ZAGADNIENIA OGÓLNE Dr Mieczysław Goc POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIA WIEKU WZGLEDNEGO ZAPISÓW WYKONANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI NA PODŁOŻU PAPIEROWYM ZAGADNIENIA OGÓLNE Dr Mieczysław Goc POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE."— Zapis prezentacji:

1 BADANIA WIEKU WZGLEDNEGO ZAPISÓW WYKONANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI NA PODŁOŻU PAPIEROWYM ZAGADNIENIA OGÓLNE Dr Mieczysław Goc POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE - WARSZAWA r.

2 Badanie wieku pisma to jedno z najtrudniejszych,
nie w pełni jeszcze rozwiązanych zagadnień kryminalistycznych. Obejmuje ono: badania wieku bezwzględnego /absolutnego/ dokumentu, tj. czasu sporządzenia widniejących na nim zapisów, badania wieku względnego, tj. wskazanie, czy wszystkie zapisy występujące na jednym lub więcej dokumentów powstały w tym samym czasie oraz jaka była kolejność ich naniesienia na podłoże dokumentu.

3 Badania wieku bezwzględnego pisma są możliwe do wykonania:
metodą analizy graficznej, metodą fizykochemiczną /badania te w Polsce są wykonywane przez nieliczne placówki laboratoryjne/.

4 Badanie wieku względnego pisma
Problematyka określania wieku względnego zapisów /chronologii pisma/ na podłożu papierowym była przedmiotem badań w ramach projektu rozwojowego zrealizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Centrum Badawczo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W realizacji projektu uczestniczyło również Biuro Badań Kryminalistycznych ABW oraz CLKP.

5 Badanie wieku względnego pisma
W praktyce eksperckiej w przypadku konieczności określenia kolejności zapisów celem badań są następujące kwestie: badania kolejności krzyżujących się zapisów, badania kolejności zapisów nie nałożonych na siebie /nie krzyżujących się/.

6 Badanie kolejności krzyżujących się zapisów można wykonywać metodą:
optyczną, mechaniczną, kopiowania dyfuzyjnego, luminescencja w podczerwieni, komputerową /np. Photoshop, Scangraf/ elektrostatyczną, graficzno-porównawczą, techniki 3D, spektroskopii /VSC, Raman/.

7 Polega na obserwacji okiem uzbrojonym miejsca skrzyżowania linii
Polega na obserwacji okiem uzbrojonym miejsca skrzyżowania linii. Jednak wyniki uzyskiwane przy pomocy mikroskopu stereoskopowego nie zawsze dają zadawalające rezultaty i jednoznaczne rozstrzygnięcia. Metoda optyczna

8 Metoda mechaniczna Polega na zdejmowaniu odbitek przecinających się linii pisma przy użyciu folii daktyloskopijnej lub innych podobnych materiałów. Z eksperymentów i opisu tych technik wynika, że w procesie przenoszenia skrzyżowania linii długopisowych przede wszystkim ulega przeniesieniu linia wierzchnia, czyli później nakreślona.

9 Metoda kopiowania dyfuzyjnego
Działa na podobnej zasadzie jak metoda mechaniczna. Polega na nawilżeniu tekstu, np. alkoholem etylowym z pirydyną i odwzorowaniu go na białej lub bezbarwnej folii daktyloskopijnej, a następnie ocenie, czy w miejscach przecięcia się linii występują przerwy.

10 Kopiowanie dyfuzyjne

11 Luminescencja w podczerwieni

12 Obraz podpisu i przecięcia linii przy zastosowaniu gradientu mapy - program Adobe Photoshop

13 Obraz podpisu i przecięcia linii przy zastosowaniu kopiowania dyfuzyjnego i gradientu mapy w programie Adobe Photoshop

14 Metoda graficzno-porównawcza
Zapis z r. Zapis z r.

15 Metoda elektrostatyczna np. przy wykorzystaniu urządzenia ESDA
Polega na ujawnianiu bezbarwnych reliefów powstałych w wyniku nacisku środka pisarskiego na podłoże, co może być pomocne w ustalaniu sekwencji sporządzania krzyżujących się linii graficznych.

16 Technika 3D Metoda skanowania sekwencyjnego i analizy obrazu w technice 3D wykorzystywana do analizy struktury linii, drobin tonera /umożliwiająca badania krzyżujących i niekrzyżujących się linii/.

17 Spektroskopia - VSC Polega na porównaniu wykresu widm uzyskanych z wideospektrokomparatora, z miejsca krzyżowania się linii pisma z wykresami widm dla środków kryjących współtworzących badane zapisy, co umożliwia formułowanie wniosków dotyczących kolejności ich naniesienia.

18 Spektroskopia ramanowska
Spektroskopia ramanowska może być również wykorzystana jako skuteczna technika badania krzyżujących się i niekrzyżujących linii pisma.

19 Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków 1 sierpnia 1973 r. w Krakowie r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

20 Decyzja o wpisaniu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego do rejestru stowarzyszeń i związków w Krakowie

21 Aktualnie Towarzystwo skupia ok
Aktualnie Towarzystwo skupia ok członków zorganizowanych w 6 oddziałach terenowych: WARSZAWSKIM ŚLĄSKIM KRAKOWSKIM KUJAWSKO-POMORSKIM WARMIŃSKO-MAZURSKIM GDAŃSKIM Naczelnymi organami władzy są: Zarząd Główny i Rada Naukowa

22 Legitymacja członka PTK

23 www.kryminalistyka.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BADANIA WIEKU WZGLEDNEGO ZAPISÓW WYKONANYCH RÓŻNYMI TECHNIKAMI NA PODŁOŻU PAPIEROWYM ZAGADNIENIA OGÓLNE Dr Mieczysław Goc POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google