Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GLOBALGRAF prezentują:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GLOBALGRAF prezentują:"— Zapis prezentacji:

1 GLOBALGRAF prezentują:
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne Uniwersytet Warszawski prezentują: GLOBALGRAF pierwszy w Polsce pakiet programów komputerowych, wspomagających badania pismoznawcze

2 W skład pakietu GLOBALGRAF
wchodzą programy: GRAFOTYP KINEGRAF RAYGRAF SCANGRAF

3 umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie:
GRAFOTYP umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie: 1. Zgodności współczynników kształtu Wk 2. Proporcji wielkości Pw 3. Zgodności grafotypów G

4 GRAFOTYP – zasada obliczania
W1 l7 l17 l3 l4 l5 l8 F W2 l9 l16 l12 l11 l15 l14 l13 l10 Powierzchnia (zielona) „obrysu” = F Obwód „obrysu” P = l1+l2…+l16+l17 (suma długości odcinków koloru czerwonego) Współczynnik kształtu Wk = 100 * F / P² Proporcja wielkości Pw = W1 / W2 , gdzie: 0 < Pw <= 1 GRAFOTYP G = Wk × Pw

5 GRAFOTYP - przykład analizy
WERYFIKACJA POZYTYWNA Współczynnik kształtu próbki B Współczynnik kształtu próbki A Zgodność współczynników kształtu Wk Zgodność grafotypów G Komunikat testu kwantylowego

6 KINEGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie:
1. Wielkości współczynnika podobieństwa kinetyczno – geometrycznego WPKG 2. Wartości identyfikacyjnych badanych próbek

7 KINEGRAF - zasada wyznaczania WPKG
(wyznaczanie elementów prostych i łukowych na linii graficznej badanej próbki) 1 9 2 5 8 4 10 6 3 7 W analogiczny sposób wyznaczamy elementy proste i łukowe na liniach graficznych badanych próbek. 1- łuk 6-łuk Elementom tym przypisywane są wartości punktowe wg zasady opisanej w instrukcji programu. 2-łuk 7-łuk 3-prosta 8-łuk Na podstawie tych wartości komputer odnajduje w próbkach liczbę elementów wspólnych New (tj. takich, które mają zgodne kierunki kreślenia, a których różnica punktacji „za długość” jest mniejsza od 5%, 10%, 15% lub 20% zależnie od przyjętego poziomu weryfikacji) oraz określa ilość wszystkich elementów poddanych badaniu Nwe. 4-łuk 9-prosta 5-łuk 10-łuk Wskaźnik Podobieństwa Kinetyczno-Geometrycznego WPKG =100 * New / Nwe [%]

8 KINEGRAF - przykład analizy

9 1. długości i kątów nachylenia
RAYGRAF umożliwia ocenę zgodności próbek pisma na podstawie analiz: 1. długości i kątów nachylenia 2. gęstości pisma 3. gęstości impulsu

10 RAYGRAF – przykład analizy długości i kątów
Wyniki badania podobieństwa liniowego i kątowego Długości elementów graficznych, wyznaczonych przez eksperta. Kąty nachylenia do poziomu elementów graficznych, wyznaczonych przez eksperta.

11 RAYGRAF – przykład analizy gęstości
59.16% 60.02% Zgodności współczynników Wgm i Wgl

12 RAYGRAF – przykład analizy impulsu
59.88% Zgodność współczynników Wimp

13 SCANGRAF jest pierwszym programem komputerowym, wykorzystującym w badaniu pisma ręcznego metodę „skangrafii” „Skangrafia” jest metodą nowatorską. Stanowi uzupełnienie dla metod grafometrycznych badania próbek pisma ręcznego. Odchodzi ona od tradycyjnego postrzegania pisma, przez pryzmat jego grafizmu i linii pisma tworzącej zapis. Próbka tekstu traktowana jest tutaj jako obraz rastrowy (mapa bitowa czy krócej „bitmapa”), czyli zbiór pojedynczych (punktów) pikseli. Układ pikseli w bitmapie może być badany na szereg różnych sposobów, zależnie od potrzeb.

14 SCANGRAF SCANGRAF służy do wizualizacji motorycznych cech pisma.
Wizualizuje siłę nacisku narzędzia pisarskiego na podłoże.

15 SCANGRAF – wizualizacja siły nacisku
1 2 3 4 5 6

16 SCANGRAF – analiza cieniowania Przykład cieniowania (nacisku) zgodnego

17 SCANGRAF – analiza cieniowania
Miejsca cieniowania (nacisku) niezgodnego

18 Zapraszamy do korzystania z programów.
Dystrybutorem i producentem programów pakietu GLOBALGRAF jest Centrum Badawczo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego Sp. z. o.o

19 Uniwersytet Warszawski Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne Centralne Laboratorium Policji informują, że w opracowaniu znajduje się następny pakiet programów komputerowych pod nazwą: GLOBALGRAF II w którym zastosowane będą kolejne, nowatorskie metody, stanowiące kontynuację i rozszerzenie dotychczasowych, komputerowych możliwości badań pismoznawczych

20 W skład pakietu GLOBALGRAF II
wejdą programy: CENTROGRAF LINIOGRAF PROFILOSKAN BARWOSKAN

21 CENTROGRAF Program do badania zgodności próbek tekstów
metodą tzw. „linii środkowej”.

22 LINIOGRAF Program do badania zgodności tekstów metodą
pomiaru długości linii graficznych.

23 PROFILOSKAN Program do analizy siły nacisku narzędzia pisarskiego wzdłuż wyznaczonej przez eksperta, charakterystycznej linii pomiarowej.

24 BARWOSKAN Program do barwometrycznej analizy środków kryjących. Umożliwi badanie linii graficznych tekstów oraz zawartości map bitowych.

25 Zapraszamy do korzystania
z programów.


Pobierz ppt "GLOBALGRAF prezentują:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google