Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka rekreacji ruchowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka rekreacji ruchowej"— Zapis prezentacji:

1 Metodyka rekreacji ruchowej
Podstawy rekreacji WYKŁAD VII

2 Pojęcie metody Metoda – oznacza sposób realizowania konkretnego zadania. Nie każdy sposób działania jest metodą – aby tak było, muszą być spełnione następujące warunki: nastawienie na realizację celu (uzasadnienie), odtwarzalność i powtarzalność (opis procedury), weryfikowalność skuteczności (ewaluacja).

3 Metodyka rekreacji „Jest to droga postępowania oparta na zbiorze praktycznych wskazówek, co do diagnozowania i prognozowania potrzeb oraz sposobów kierowania procesem rekreacji z wykorzystaniem form, środków i metod pozwalających na uzyskanie optymalnego wykorzystania czasu wolnego dla utrzymania zdrowia, wypoczynku, rozrywki i samorealizacji” [Ożdziński, Wybrane zagadnienia metodyki rekreacji ruchowej [w:] Teoria i metodyka rekreacji – zagadnienia podstawowe, 2001]

4 Metody dydaktyczne Metody nauczania czynności ruchowych
Metody kształtowania zdolności motorycznych Metody organizowania i prowadzenia zajęć ruchowych Socjotechniczne metody upowszechniania rekreacji

5 Metody nauczania czynności ruchowych
Niespecyficzne (instrukcje słowno-pokazowe): słowne oglądowe działania praktycznego oddziaływania sensorycznego Specyficzne (środki treningowe): analityczna (cząstkowa) syntetyczna (całościowa) kompleksowa (analityczno-syntetyczna)

6 Metody kształtowania zdolności motorycznych
Krótkotrwałych maksymalnych wysiłków (powyżej 60% maksymalnych możliwości wysiłkowych) Wielokrotnych wysiłków (do 60% maksymalnych możliwości wysiłkowych) Ciągłe (jednostajny wysiłek na stałym lub przy zmiennym poziomie tętna) Przerywane (interwały – przerwy nie umożliwiają pełnej regeneracji)

7 Metody organizowania i prowadzenia zajęć ruchowych
Tok zajęć (ramowy schemat różnego rodzaju rozwiązań jednostek dydaktycznych) – najczęściej podział na 3 części (wprowadzającą, główną, końcową); Osnowa (konkretny plan realizacji tematyki zajęć – kolejność zadań ruchowych, zgodnych z założonym celem i dostosowanych do warunków); Konspekt (najbardziej szczegółowy, zawiera opis poszczególnych ćwiczeń, czas dozowania, liczbę powtórzeń, uwagi organizacyjno-metodyczne)

8 Dydaktyczne formy prowadzenia zajęć rekreacyjnych
Zabawowe: Klasyczne (rzutne, bieżne, skoczne itp.), Naśladowcze (odtwarzanie zjawisk np. przyrody), Opowieści ruchowe, Problemowo-zadaniowe Ścisła (czynności ruchowe są precyzyjnie określone przez instruktora) Obwodowa (wykonywanie następujących po sobie ćwiczeń po obwodzie boiska lub sali) Stacyjna (każde ćwiczenie na konkretnej stacji, stanowisku) Toru przeszkód Improwizacji ruchowej Współzawodnictwa Gier

9 Źródło Ciućmański B., Stanek L., Podstawowe metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w metodyce rekreacji ruchowej, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 3(14)/2009 Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W., Teoria i metodyka rekreacji – zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo AWF, Poznań 2001


Pobierz ppt "Metodyka rekreacji ruchowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google