Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W UMOWACH ORAZ FAKTURACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W UMOWACH ORAZ FAKTURACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W UMOWACH ORAZ FAKTURACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W związku z centralizacją rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług m. st. Warszawy DBFO - Targówek m. st. Warszawa

2 CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT M. ST. WARSZAWY
POWÓD: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r.

3 CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT M. ST. WARSZAWY
SKUTEK: Od 1 stycznia 2016 r. m. st. Warszawa dokonywać będzie jako jeden płatnik: rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonywanej sprzedaży towarów i usług, odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, Powyższe powoduje konieczność dokonania zmian w zawartych i zawieranych umowach oraz wystawianych i otrzymywanych fakturach.

4 CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT M. ST. WARSZAWY
M. ST. WARSZAWA NIP: Dzielnica Włochy m. st. Warszawy Dzielnica Targówek m. st. Warszawy Jednostki organizacyjne m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek DBFO – Targówek m. st. Warszawy Przedszkola Szkoły Gimnazja ……….. ……… …….

5 CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT M. ST. WARSZAWY
W związku z powyższymi zmianami nie znajduje zastosowania art. 113 (zwolnienie od podatku gdy sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty zł) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług -wszystkie placówki stają się płatnikami podatku VAT (jako m. st. Warszawa). M. st. Warszawa składa deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 dla całego miasta.

6 UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych) Należy zawrzeć aneks z datą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r. Proces aneksowania umów należy zakończyć do dnia 31 grudnia 2015 r.

7 UMOWY DOCHODOWE I WYDATKOWE
UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych) UMOWY DOCHODOWE I WYDATKOWE Aneks w zakresie zmiany strony umowy na: „miasto stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP reprezentowane przez …. (wpisać imię i nazwisko Dyrektora placówki)….. – Dyrektora …(wpisać nazwę placówki)…. na podstawie pełnomocnictwa nr …………………… z dnia ……………) .”

8 UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych) UMOWY WYDATKOWE W paragrafie dotyczącym wynagrodzenia/fakturowania należy dodatkowo zamieścić następujący zapis: „Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać jako podatnika – nabywcę miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP , a jako odbiorcę i płatnika ……(wpisać pełną nazwę i adres jednostki – bez podawania numeru NIP)….. .”

9 UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych) UMOWY DOCHODOWE W paragrafie dotyczącym wynagrodzenia/fakturowania należy dodatkowo zamieścić następujący zapis: „Wystawiane faktury powinny wskazywać jako podatnika – sprzedawcę miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP , a jako wystawcę ……(wpisać pełną nazwę i adres jednostki – bez podawania numeru NIP)….. .”,

10 UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych)

11 UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych)

12 UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych)

13 NOWE UMOWY Powodujące skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych
UMOWY DOCHODOWE I WYDATKOWE Wskazanie strony umowy jako: „miasto stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP reprezentowane przez …. (wpisać imię i nazwisko Dyrektora placówki)….. – Dyrektora …(wpisać nazwę placówki)…. na podstawie pełnomocnictwa nr …………………… z dnia ……………) .”

14 NOWE UMOWY Powodujące skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych
UMOWY WYDATKOWE W paragrafie dotyczącym wynagrodzenia/fakturowania należy dodatkowo zamieścić następujący zapis: „Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać jako podatnika – nabywcę miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP , a jako odbiorcę i płatnika ……(wpisać pełną nazwę i adres jednostki – bez podawania numeru NIP)….. .”

15 NOWE UMOWY Powodujące skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych
UMOWY DOCHODOWE W paragrafie dotyczącym wynagrodzenia/fakturowania należy dodatkowo zamieścić następujący zapis: „Wystawiane faktury powinny wskazywać jako podatnika – sprzedawcę miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP , a jako wystawcę ……(wpisać pełną nazwę i adres jednostki – bez podawania numeru NIP)….. .”,

16 NOWE UMOWY Powodujące skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych
UMOWY DOCHODOWE Należy również pamiętać, aby we wszystkich zawieranych umowach dochodowych wynagrodzenie zostało wyrażone jako kwota netto powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

17 FAKTURY Wystawiane od 1 stycznia 2016 r.
FAKTURY ZAKUPOWE Od 1 stycznia 2016 r. dla wszystkich transakcji zakupowych na fakturach należy wskazywać jako podatnika: nabywcę - Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, NIP , odbiorca i płatnik - ……(wpisać pełną nazwę i adres jednostki – bez podawania numeru NIP)….. .

18 FAKTURY Wystawiane od 1 stycznia 2016 r.
FAKTURY SPRZEDAŻOWE DBFO – Targówek m. st. Warszawy w Państwa imieniu wystawia faktury na podstawie zawartych umów dochodowych.

19 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZMIANY W UMOWACH ORAZ FAKTURACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google