Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W UMOWACH ORAZ FAKTURACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DBFO - Targówek m. st. Warszawa W związku z centralizacją rozliczeń z tytułu podatku od towarów i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W UMOWACH ORAZ FAKTURACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DBFO - Targówek m. st. Warszawa W związku z centralizacją rozliczeń z tytułu podatku od towarów i."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W UMOWACH ORAZ FAKTURACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DBFO - Targówek m. st. Warszawa W związku z centralizacją rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług m. st. Warszawy

2 POWÓD: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT M. ST. WARSZAWY

3 SKUTEK: Od 1 stycznia 2016 r. m. st. Warszawa dokonywać będzie jako jeden płatnik: rozliczenia podatku należnego z tytułu dokonywanej sprzedaży towarów i usług, odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, Powyższe powoduje konieczność dokonania zmian w zawartych i zawieranych umowach oraz wystawianych i otrzymywanych fakturach. CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT M. ST. WARSZAWY

4 M. ST. WARSZAWA NIP: 525-22-48-481 Dzielnica Włochy m. st. Warszawy Dzielnica Targówek m. st. Warszawy Jednostki organizacyjne m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek DBFO – Targówek m. st. Warszawy PrzedszkolaSzkołyGimnazja……….. ……… ……. CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT M. ST. WARSZAWY

5 W związku z powyższymi zmianami nie znajduje zastosowania art. 113 (zwolnienie od podatku gdy sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150 000 zł) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - wszystkie placówki stają się płatnikami podatku VAT (jako m. st. Warszawa). M. st. Warszawa składa deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 dla całego miasta. CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT M. ST. WARSZAWY

6 Należy zawrzeć aneks z datą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r. Proces aneksowania umów należy zakończyć do dnia 31 grudnia 2015 r. UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych)

7 UMOWY DOCHODOWE I WYDATKOWE Aneks w zakresie zmiany strony umowy na: „miasto stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 reprezentowane przez …. (wpisać imię i nazwisko Dyrektora placówki)….. – Dyrektora …(wpisać nazwę placówki)…. na podstawie pełnomocnictwa nr …………………… z dnia ……………).” UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych)

8 UMOWY WYDATKOWE W paragrafie dotyczącym wynagrodzenia/fakturowania należy dodatkowo zamieścić następujący zapis: „Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać jako podatnika – nabywcę miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, a jako odbiorcę i płatnika ……(wpisać pełną nazwę i adres jednostki – bez podawania numeru NIP)…...” UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych)

9 UMOWY DOCHODOWE W paragrafie dotyczącym wynagrodzenia/fakturowania należy dodatkowo zamieścić następujący zapis: „Wystawiane faktury powinny wskazywać jako podatnika – sprzedawcę miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, a jako wystawcę ……(wpisać pełną nazwę i adres jednostki – bez podawania numeru NIP)…...”, UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych)

10 UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych)

11 UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych)

12 UMOWY OBOWIĄZUJĄCE Umowy zawarte w latach poprzednich przekraczające rok budżetowy 2015 r. (skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych)

13 UMOWY DOCHODOWE I WYDATKOWE Wskazanie strony umowy jako: „miasto stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 reprezentowane przez …. (wpisać imię i nazwisko Dyrektora placówki)….. – Dyrektora …(wpisać nazwę placówki)…. na podstawie pełnomocnictwa nr …………………… z dnia ……………).” NOWE UMOWY Powodujące skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych

14 UMOWY WYDATKOWE W paragrafie dotyczącym wynagrodzenia/fakturowania należy dodatkowo zamieścić następujący zapis: „Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać jako podatnika – nabywcę miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, a jako odbiorcę i płatnika ……(wpisać pełną nazwę i adres jednostki – bez podawania numeru NIP)…...” NOWE UMOWY Powodujące skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych

15 UMOWY DOCHODOWE W paragrafie dotyczącym wynagrodzenia/fakturowania należy dodatkowo zamieścić następujący zapis: „Wystawiane faktury powinny wskazywać jako podatnika – sprzedawcę miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, a jako wystawcę ……(wpisać pełną nazwę i adres jednostki – bez podawania numeru NIP)…...”, NOWE UMOWY Powodujące skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych

16 UMOWY DOCHODOWE Należy również pamiętać, aby we wszystkich zawieranych umowach dochodowych wynagrodzenie zostało wyrażone jako kwota netto powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. NOWE UMOWY Powodujące skutki finansowe w roku 2016 i latach przyszłych

17 FAKTURY ZAKUPOWE Od 1 stycznia 2016 r. dla wszystkich transakcji zakupowych na fakturach należy wskazywać jako podatnika: nabywcę - Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, odbiorca i płatnik - ……(wpisać pełną nazwę i adres jednostki – bez podawania numeru NIP)…... FAKTURY Wystawiane od 1 stycznia 2016 r.

18 FAKTURY SPRZEDAŻOWE DBFO – Targówek m. st. Warszawy w Państwa imieniu wystawia faktury na podstawie zawartych umów dochodowych. FAKTURY Wystawiane od 1 stycznia 2016 r.

19 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZMIANY W UMOWACH ORAZ FAKTURACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DBFO - Targówek m. st. Warszawa W związku z centralizacją rozliczeń z tytułu podatku od towarów i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google