Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf.  Wyodrębnione obiekty i przestrzenie służące do składowania dóbr materialnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf.  Wyodrębnione obiekty i przestrzenie służące do składowania dóbr materialnych."— Zapis prezentacji:

1 Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf

2  Wyodrębnione obiekty i przestrzenie służące do składowania dóbr materialnych

3  Powierzchnie magazynowe są najbardziej pospolitą i uniwersalną formą infrastruktury logistycznej.  Całkowitą powierzchnię magazynową w Polsce ocenia się obecnie na 16-17 mln m2.

4  Nowoczesne powierzchnie magazynowe klasy A* stanowią ponad 1/3 ogólnej powierzchni magazynowej, a średnia powierzchnia magazynu w Polsce rośnie (osiągnęła 600 m2 w 2009 roku). *obiekty klasy A, to takie, które oferują komfortowe warunki pracy dla swoich pracowników, duże parkingi, rozwiniętą wewnętrzną infrastrukturę drogową, konstrukcję bez słupów, itp.

5

6  ponad połowa istniejących zasobów powierzchni magazynowych w Polsce jest we władaniu trzech deweloperów (ProLogis – 34%, Panattoni – 14% oraz SEGRO – 7%)72.  Ogólnie nie występuje problem deficytu powierzchni magazynowej, bowiem około 1/8 tej powierzchni stanowią w ostatnim okresie pustostany

7

8

9

10

11  Lokalizacja magazynów  Dobór rodzaju magazynu  Wyposażenie magazynu  Sposób magazynowania  System informacyjny w magazynach

12  Czy sprzęt odpowiada właściwościom przedsiębiorstwa?  Czy poszczególne elementy wyposażenia są kompatybilne?  Czy dotychczasowa infrastruktura procesów logistycznych umożliwia przyszły wzrost obrotów?  Czy wyposażenie umożliwia przyszły rozwój techniczny?  Czy wyposażenie zapewnia odpowiednie współdziałanie poszczególnych operacji? Autor: S. Abt, Zarządzanie logistyczne w ćwiczeniach, s. 75.

13 Proces magazynowy Autor: S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie składowanie Kompletacja przyjęcie wydanie Rampa rozładunkowa Rampa załadunkowa Sortowanie przyjętych towarów Przygotowywanie zamówień klientów Strefa Składowania

14 Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000, s. 166

15 Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000, s. 167

16 Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000, s. 169

17 Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000, s. 171

18 Dla zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania zapasów składowanych w magazynie, a także właściwych warunków pracy personelu – magazyn powinien być wyposażony w odpowiednie urządzenia, a mianowicie : urządzenia do składowania Środki transportu wewnętrznego instalacje oświetleniowe urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne urządzenia ochrony przeciwpożarowej urządzenia zabezpieczenia instalacje wodno - kanalizacyjne

19 Urządzeniadoskładowania regały stałe przejezdne specjalizowane stojaki słupkowe szczelinowe gniazdowe pryzmowe specjalizowane wieszaki Stojące ( podłogowe ) słupkowe podwieszone przyścienne specjalizowane podkłady belkowe płytowe specjalizowane zasieki jednokomorowe wielokomorowe specjalizowane Urządzeniaspecjalizowane Źródło: Marek Stanisławski, Systemy Logistyczne, 2010

20

21  Regał – urządzenie wielopoziomowe przestrzenne, przeznaczone do składowania zapasów przez układanie ich na jego elementach konstrukcyjnych.  Regał stały – regał którego elementy konstrukcyjne zachowują stałe położenie w czasie procesu składowania zapasów, przy czym może on być związany lub niezwiązany z podłożem.  Regał ramowy – regał, którego zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ ramowy.

22  Poziom składowania – wysokoœść miejsca składowania mierzona od poziomu posadzki.  Gniazdo – miejsce do składowania zapasów ograniczone po bokach ramami regału.  Miejsce paletowe – miejsce na jedną paletę na/w gnieźŸdzie regału.  Rama – konstrukcja kratownicowa składająca się ze słupów i stężeń. W nomenklaturze handlowej rama jest okreœślana także jako noga.

23  Słupy – pionowe elementy noœśne ramy regału.  Stężenia – elementy łączące słupy, stanowiące wraz ze słupami ramę regału.  Trawers (podłużnica) – pozioma belka łącząca słupy w pojedynczym gnieźŸdzie; para trawersów stanowi podstawę gniazda.  Obciążenie regału – masa ładunku umieszczona na/w regale.

24  Obciążenie nominalne (noœśność regału) – maksymalna, deklarowana przez Producenta, masa ładunku umieszczona na/w regale.  Stateczność podłużna regału– zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania poziomych sił wzdłuż pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału.  Statecznoœść poprzeczna regału – zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania sił prostopadłych do pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału

25 Ze względu na możliwość przemieszczania rozróżniamy regały o stałe o przejezdne o specjalizowane Źródło: Marek Stanisławski, Systemy Logistyczne, 2010

26 https://www.youtube.com/watch?v=ZIiB8jjjzJ8&i ndex=17&list=PLBwTUHSlW49gah- fKwJUvnX2HhBHD9Cj6

27 I. Roli jaką odgrywają w stosunku do budowli magazynowej a.regały wolno stojące urządzenia nie są związane z konstrukcją obiektu magazynowego b. regały wsporcze ( samonośne) służą do składowania i jednocześnie stanowią konstrukcję nośną dla ścian i dachu lub tylko dachu budowli magazynowej Źródło: Marek Stanisławski, Systemy Logistyczne, 2010

28 II. Budowy ( konstrukcji ) a. ramowe – ich budowa charakteryzuje się układem ramowym zmontowanym z powtarzających się elementów b. wspornikowe – ich budowa charakteryzuje się układem charakteryzuje się układem powtarzających się słupów powtarzających się słupów z ramionami lub podporami z ramionami lub podporami wspornikowymi wspornikowymi

29 III. Dostępu do składowanych asortymentów a. jednorzędowe jednostronne - w których gniazda mogą być bez przeszkód obsługiwane tylko z jednej strony b. jednorzędowe dwustronne – w których gniazda mogą być obsługiwane z obu stron regału c. dwurzędowe – zbudowane są na ogół z dwóch regałów jednorzędowych tworzących jedną bryłę

30 Są to urządzenia, w których zapasy układane są na półkach stałych lub wysuwnych, wykonanych z płyt drewnopochodnych, paneli metalowych lub tworzyw sztucznych, a ich obsługa w zależności od rodzaju i masy ładunków realizowana jest ręcznie lub przy pomocy sprzętu mechanicznego Regał stały ramowy półkowy wolno stojący dwurzędowy do składowania ręcznego

31

32

33

34 Regał stały ramowy półkowy jednorzędowy dwustronny Regał stały ramowy półkowy jednorzędowy jednostronny

35

36 Są to urządzenia, w których zapasy składowane są bezpośrednio na elementach konstrukcyjnych ( poprzeczkach nośnych lub innym wyposażeniu dodatkowym, np. belki poprzeczne pod palety ); na ogół obsługiwane przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego

37

38

39

40

41

42

43

44 Regały paletowe wyposażenie dodatkowe Ścianka kratowa Zabezpieczenie przed przesunięciem

45

46

47

48 Są to urządzenia, w których zapasy składowane są częściowo na półkach a częściowo na poprzeczkach nośnych

49

50

51 Są to urządzenia o konstrukcji blokowej, w których jednostki ładunkowe przemieszczają się w gnieździe wzdłuż bieżni nośnej, w wyniku oddziaływania sił grawitacji, co pozwala na zachowanie zasady FIFO tzn. „ pierwsze weszło - pierwsze wyszło ’’ paletowy Do składowania ręcznego Źródło: Marek Stanisławski, Systemy Logistyczne, 2010

52

53

54

55 Regały przepływowe do składowania ręcznego

56 Regał przepływowy montażowy

57

58 Są to urządzenia o konstrukcji blokowej, w których przemieszczanie jednostek ładunkowych wzdłuż bieżni nośnej gniazda odbywa się w wyniku wymuszonego napędem ruchu elementów nośnych bieżni –rzadko występujące w praktyce

59 Z ang. nazywane „ push – back ’’, są to urządzenia, w których wstawiane jednostki ładunkowe są równocześnie popychane po bieżni nośnej w głąb gniazda, natomiast ich powrót odbywa się w wyniku oddziaływania sił grawitacji, co pozwala na zachowanie zasady LIFO „ ostatnie weszło – pierwsze wyszło ”

60

61

62  https://www.youtube.com/watch?v=i10VMSl 3GA8

63 Są to urządzenia, których budowa charakteryzuje się układem powtarzających się słupów z ramionami lub ram z podporami wspornikowymi, których konstrukcyjne podpory nośne zachowują stałe położenie podczas procesu składowania asortymentów, mogą być związane lub nie z podłożem, na którym zostały ustawione

64 Są to urządzenia, w których asortymenty układane są na półkach podtrzymywanych przez ramiona wspornikowe, a ich obsługa realizowana jest ręcznie lub przy pomocy sprzętu mechanicznego w zależności od ich wysokości i masy układanych jednostek ładunkowych

65

66 Są to urządzenia, w których asortymenty układane są bezpośrednio na ramionach wspornikowych, ręcznie lub przy pomocy sprzętu mechanicznego

67

68 dwustronny jednostronny

69 Regał stały wspornikowy z zadaszeniem

70

71

72 Są to urządzenia, w których na podporach wspornikowych składowane są najczęściej paletowe jednostki ładunkowe lub pojemniki, bądź skrzynki transportowo-magazynowe Jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest regał tzw. zblokowany, jego konstrukcja pozwala na wjazd do wnętrza środka transportowego

73

74

75

76 Regały przejezdne to urządzenia, których konstrukcyjne podpory nośne wyposażone są w zespoły umożliwiające przemieszczanie regału po utwardzonym podłożu gładkim lub wyposażonym w specjalnie do tego przystosowane torowisko W zależności od tego po czym są przemieszczane, rozróżnia się :  regały podłogowe  regały torowe

77 Są to urządzenia, których podpory nośne wyposażone są w zespoły umożliwiające przemieszczanie regału po utwardzonym, gładkim podłożu Obsługa regału w zasadzie realizowana jest ręcznie (często regały te klasyfikowane są jako wózki ), występują też rozwiązania z własnym napędem jazdy. Ze względu na budowę wyróżniamy wśród nich regały ramowe i wspornikowe

78 Regał przejezdny podłogowy wspornikowy

79 Regał przejezdny podłogowy ramowy półkowy

80 Są wyposażone w zespoły umożliwiające przemieszczanie regału po specjalnie do tego przystosowanym torowisku Ze względu na sposób przemieszczania rozróżniamy  regały przejezdne torowe ręczne  regały przejezdne torowe napędzane Na jednym torowisku może być przemieszczanych od jednej do kilkunastu ( kilkudziesięciu ) kolumn regałowych, pozwala to wyeliminować korytarze robocze, wystarczy jeden ( lub więcej ), który w zależności od potrzeb tworzy się pomiędzy odpowiednimi rzędami

81 Regałprzejezdnytorowyręczny

82

83 Regałyprzejezdnetorowenapędzanesilnikiem

84 Regał wspornikowy przejezdny torowy napędzany silnikiem

85 Dzięki wykorzystaniu pomostów, nie ingerujących w strukturę budynku magazynu można zastosować obsługę ręczną na większych wysokościach. Do składowania asortymentów na pomoście stosuje się na ogół regały stałe ramowe półkowe.

86

87

88

89 Są to urządzenia, których elementy konstrukcyjne są ukształtowane odpowiednio do wyróżnionych cech składowanych zapasów oraz technologii składowania Na ogół konstrukcja regału oparta jest o standardowe rozwiązanie jakiegoś produkowanego systemu regałów ramowych lub wspornikowych, natomiast różnią się te elementy, które bezpośrednio stykają się ze składowanym nietypowym asortymentem Zaliczamy do nich także regały : okrężne i obrotowe

90

91

92 Regał do przechowywania map

93  https://www.youtube.com/watch?v=07wE 4f2XMR8

94 Są to urządzenia, w których gniazda w każdej kolumnie przemieszczane są wokół poziomych osi obrotu Korzyści z zastosowania : oszczędność powierzchni oszczędność powierzchni krótki czas dostępu do produktów krótki czas dostępu do produktów efektywne wykorzystanie dostępnej wysokości pomieszczenia efektywne wykorzystanie dostępnej wysokości pomieszczenia wysoka efektywność związana ze sposobem pobierania produktów zgodnie z modelem "towar do człowieka" wysoka efektywność związana ze sposobem pobierania produktów zgodnie z modelem "towar do człowieka" wysoka ergonomia użytkowania wysoka ergonomia użytkowania możliwość integracji z systemami informatycznymi możliwość integracji z systemami informatycznymi możliwość zabezpieczenia przedmiotów przed niepowołanym dostępem możliwość zabezpieczenia przedmiotów przed niepowołanym dostępem ochrona przed środowiskiem zewnętrznym (kurz, pył, wysoka temperatura itp) ochrona przed środowiskiem zewnętrznym (kurz, pył, wysoka temperatura itp)

95  Opis 1. Półka 2. Przekrój półki 3. Napęd 4. System płynnego startu 5. Miejsce odbioru produktów 6. Listwa bezpieczeństwa 7. Fotokomórki 8. Panel - sterowanie mikroprocesorowe 9. Wyłącznik awaryjny 10. Wielofunkcyjny system pozycjonowania 11. Zamykane drzwi przesuwne 12. Ekologiczny lakier proszkowy 13. Drzwi serwisowe

96 Oddzielnie zamykane drzwi podnoszone otworu do podawania niezawodnie chronią towar przed dostępem niepowołanych osób. Integrowane zarządzanie dostępem kontroluje prawa dostępu użytkownika do składowanego towaru. Do wydania towaru dochodzi tylko w przypadku poprawnej identyfikacji użytkownika.

97 Posiadają zwartą budowę, jedno- lub wielokolumnową, w urządzeniach tych gniazda lub całe kolumny wraz z gniazdami, przemieszczane są poprzez obrót wokół pionowej osi urządzenia, w wyniku oddziaływania ręcznego bądź wymuszonego układem napędowym

98

99  https://www.youtube.com/watch?v=6CXgbE mnEFo

100

101

102 Stojaki – są to urządzenia o budowie przestrzennej stałej przeznaczone do składowania asortymentów, które opierane są bezpośrednio o elementy konstrukcyjne  Stojaki słupkowe - posiadają elementy konstrukcyjne w postaci pionowych słupków, które stanowią elementy oporowe dla składowanych asortymentów np. pręty, rury, kształtowniki

103  Stojaki szczelinowe – charakteryzują się konstrukcją przestrzenną w postaci pionowych równoległych ram ażurowych lub pełnych, których poziome lub pionowe elementy stanowią elementy oporowe dla składowanych asortymentów Z poziomymi elementami oporowymi

104

105 Z pionowymi elementami oporowymi Stojaki szczelinowe

106  stojaki gniazdowe – charakteryzują się konstrukcją przestrzenną utworzoną z pionowych ram ażurowych lub pełnych tworzących układ zamknięty, których poziome elementy stanowią elementy oporowe dla składowanych asortymentów

107  stojaki pryzmowe – są to urządzenia jedno lub dwurzędowe charakteryzujące się konstrukcją w postaci pochylonych ram ażurowych lub pełnych, o które opierane są składowane asortymenty płytowe Marek Stanisławski, Systemy Logistyczne

108  stojaki specjalizowane –posiadają konstrukcję i układ elementów oporowych dostosowany do postaci fizycznej składowanych asortymentów

109

110 Wieszaki – są to urządzenia o budowie przestrzennej przeznaczone do składowania, poprzez bezpośrednie lub pośrednie zawieszenie asortymentów na elementach konstrukcyjnych do tego przygotowanych  wieszaki stojące ( podłogowe ) – są to urządzenia wolnostojące, o budowie umożliwiającej przenoszenie lub przymocowanie do podłoża

111

112  wieszaki przyścienne – ich konstrukcja wymaga przymocowania do pionowych elementów konstrukcji obiektu budowlanego lub innego urządzenia magazynowego np. regału

113

114  wieszaki podwieszane – ich budowa wymaga zamocowania do górnych elementów konstrukcji obiektu budowlanego

115  wieszaki specjalizowane – charakteryzują się konstrukcją i układem elementów dostosowanym do postaci fizycznej zawieszanych asortymentów gazetowy do węża

116 Do pasków i krawatów

117 Podkłady – są to urządzenia umożliwiające składowanie asortymentów z zachowaniem określonej ich odległości od podłoża lub pomiędzy warstwami spiętrzonych asortymentów mogą być wykonane z : drewna, metalu lub tworzywa sztucznego rozróżniamy podkłady: a.belkowe b.płytowe ażurowe c.płytowe pełne d.specjalizowane Marek Stanisławski, Systemy Logistyczne

118

119 Zasieki – są to urządzenia wybudowane w postaci pionowych pełnych lub ażurowych przegród oporowych, montowanych wewnątrz budynku magazynowego, umożliwiając składowanie luzem materiałów masowych (sypkich ), które nie są odporne na narażenia klimatyczne. Wyglądem urządzenia te odpowiadają zasiekom stanowiącym budowle magazynowe. Rozróżniamy zasieki : a.jednokomorowe b.wielokomorowe jednorzędowe c.wielokomorowe dwurzędowe Marek Stanisławski, Systemy Logistyczne


Pobierz ppt "Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf.  Wyodrębnione obiekty i przestrzenie służące do składowania dóbr materialnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google