Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Ministerstwa Rozwoju we wspieraniu rewitalizacji gmin w Polsce Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Ministerstwa Rozwoju we wspieraniu rewitalizacji gmin w Polsce Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w."— Zapis prezentacji:

1 Rola Ministerstwa Rozwoju we wspieraniu rewitalizacji gmin w Polsce Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

2 Schemat wsparcia jst z pomocy technicznej

3 Współpraca MR i Urzędu Marszałkowskiego - cele  Upowszechnienie pojęcia rewitalizacji jako procesu kompleksowego, uwzględniającego elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne;  Wzmocnienie zdolności JST do programowania działań rewitalizacyjnych skoncentrowanych na najbardziej problemowych obszarach miast;  Opracowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji;  Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

4 Zespół ds. rewitalizacji - zadania  Przekazanie i ugruntowanie aktualnej wiedzy na temat procesów rewitalizacji – budowanie kompetencji urzędników.  Upowszechnienie zasad opracowywania programów rewitalizacji z uwzględnieniem aspektów społecznych, przestrzennych, infrastrukturalnych, gospodarczych i środowiskowych – wsparcie eksperckie dla gmin.  Zwrócenie szczególnej uwagi na społeczny wymiar rewitalizacji.

5 Konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast” Wsparcie eksperckie dla 57 miast. Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji. Termin składania wniosków – 1 lutego 2016 r. Ocena złożonych wniosków Ogłoszenie wyników i podpisane umów z max. 20 wybranymi wnioskodawcami. Realizacja wybranych projektów.

6 Konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast” Projekt pilotażowy Opracowane/zaktualizowane programy rewitalizacji są kompleksowe, komplementarne, opracowane uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej. Identyfikacja głównego problemu na podstawie kompleksowej analizy i diagnozy. Opracowanie rozwiązań, procedur, dokumentacji niezbędnych dla prowadzenia procesu rewitalizacji. Opracowanie pełnych ścieżek dojścia do projektów rewitalizacyjnych.

7 Centrum wiedzy w MR Efekty projektów będą rozpowszechniane za pośrednictwem Centrum Wiedzy w MR:  wymianę doświadczeń z miastami o zbliżonej sytuacji społeczno-ekonomicznej,  wskazywanie słabych i mocnych stron podejmowanych działań,  opracowanie dokumentacji podsumowującej realizację projektu i przedstawiającej wypracowane dobre praktyki i doświadczenia (obejmujące część I i II projektu) – obligatoryjny element projektu

8 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Departament Programów Pomocowych Anna Mróz Anna.mroz@mr.gov.pl tel. 22 273 77 98


Pobierz ppt "Rola Ministerstwa Rozwoju we wspieraniu rewitalizacji gmin w Polsce Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google