Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www. moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Niepubliczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www. moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Niepubliczna."— Zapis prezentacji:

1 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Niepubliczna Szko ł a Podstawowa Moja Szko ł a im. Wandy Chotomskiej

2 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Tworzymy szko łę do której uczniowie lubią chodzić, w której są bezpieczni, szanowani i traktowani z powagą przez dorosłych, która otwiera na wyzwania współczesnego świata dając mocne podstawy wychowawcze i wiarę we własne siły, która nie hamuje w dzieciach ich naturalnej ciekawości świata, ale uczy jak szukać, wybierać i znajdować odpowiedzi na swoje pytania, która uczy wzajemnego szacunku i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, która nie kreuje biernego odbiorcy, lecz aktywnego uczestnika życia.

3

4 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Nasze metody zachęcamy uczniów do pracy twórczej, kreatywnej, a nie tylko do odtwórczego zaliczania kolejnych partii materiału, wykorzystujemy metodę projektową, uczymy pracy zespołowej, nasi uczniowie uczestniczą w lekcjach muzealnych, wycieczkach edukacyjnych, ciekawych konkursach, rozwijamy zainteresowania, motywujemy do rozwoju, wspieramy inicjatywy, otaczamy naszych uczniów życzliwą opieką, wsparciem i przyjacielską radą. staramy się mądrze współpracować z rodzicami dla rzeczywistego dobra dziecka

5 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Szkolny Plan Nauczania Pierwszy etap edukacyjny: KLASY I – III Liczba godzin realizowanych przez 32 tygodnie rocznie Lp.Zajęcia edukacyjneKl. IKl. IIKl. III Razem przez 3 lata Razem godzin Minimalna liczba godzin 1. Edukacja wczesnoszkolna W tym: edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna i techniczna edukacja muzyczna edukacja plastyczna 17 15 1 17 15 1 17 15 1 51 45 3 1630 144o 95 1435 1150 95 2.Język obcy nowożytny55515480190 3.Drugi język obcy--2264- 4.Zajęcia komputerowe111395 5.Muzyka jako oddzielne zajęcia-112 6.Wychowanie fizyczne55515480290 7.Komunikacja111395- 8. Etyka 1113 95 - 9.Religia2226190 Razem tygodniowo 32333510030342200

6 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Szkolny Plan Nauczania Drugi etap edukacyjny: KLASY IV – VI Liczba godzin realizowanych przez 32 tygodnie rocznie Lp.Zajęcia edukacyjneKl. IVKl. VKl. VI Razem przez 3 lata Razem godzin Minimalna liczba godzin 1.Język polski55616510 2.Historia i społeczeństwo1214130 3.Język obcy nowożytny55515480290 4.Drugi język obcy nowożytny2226190- 5.Matematyka45514448385 6.Przyroda3339290 7.Muzyka111395 8.Plastyka111395 9.Zajęcia techniczne111395 10.Zajęcia komputerowe111395 11.Wychowanie fizyczne55515480385 12.GDW111395 13.Etyka111395 - 14.Religia2226190 Razem tygodniowo 3335 10331932655

7 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Plan dnia w szkole GodzinaKlasy 1-2Klasy 3-5 7.30 – 8.15Opieka świetlicowa 8.15 – 9.001 lekcja 10’Przerwa śniadaniowa 9.10 - 9.552 lekcja 5’Przerwa 5’ 10.05 – 10.503 lekcja 10’Przerwa 10’ 11.00 – 11.454 lekcja 10’Przerwa 10’ 11.55 – 12.405 lekcja 5’Przerwa 5’ 12.45 – 13.30Obiad/spacerLekcja 6 13.30 – 14.15Lekcja 6Obiad/spacer 14.15 – 15.00 Zaj. wyrównawcze /świetlica Lekcja 7 15.00 – 15.15Podwieczorek 15.15 – 16.00 16.10– 16.55 Zajęcia dodatkowe 17.00– 17.30Odrabianki

8 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Zerówka Wykwalifikowana kadra pedagogiczna Program edukacyjny i organizacja zajęć dostosowane do wieku dzieci Łagodne przejście między edukacją przedszkolną i szkolną Zajęcia ruchowe prowadzone przez specjalistów: Wychowanie fizyczne, rytmika, gimnastyka korekcyjne Język angielski 5 razy w tygodniu Dużo czasu spędzanego na świeżym powietrzu – plac zabaw, pobliski las

9 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Klasa I dobrze wyposażone sale (dywan w każdej sali, kącik zabaw, plac zabaw na dworze), nieliczne klasy (maksymalnie 18 osób) doświadczona kadra nauczycielska, raz w tygodniu zajęcia warsztatowe z psychologiem dziecięcym – „Komunikacja” przesiewowe badanie logopedyczne w ramach czesnego

10 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Sport w szkole Sale gimnastyczne – duża sala gimnastyczna oraz pełni wyposażona sala ruchowa do zajęć SI Własne boisko sportowe 5 godzin tygodniowo zajęć ruchowychze specjalistą Dodatkowe zajęcia sportowe: karate, judo, basen, taniec, gimnastyka korekcyjna. Częste wyjścia na różne obiekty sportowe

11

12 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Nauka j ę zyków obcych Akcent na nauczanie języka obcego jako narzędzia umożliwiającego komunikację, Motywowanie, Nauka przez zabawę, Stwarzanie okazji do komunikacji językowej. W klasach I – VI 5 godzin j. angielskiego tygodniowo, W klasach III – VI 2 godziny tygodniowo języka hiszpańskiego

13 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Tradycje szkolne wspólne ś wi ę towanie i prze ż ywanie wa ż nych wydarze ń Wieczornica 11 Listopada Święto Szkoły – rocznica nadania szkole imienia Wandy Chotomskiej Pierniczkowanie Pisankowo Kiermasz charytatywny Koncert Świąteczny Święto Niezapominajki Kiermasz książki przeczytanej

14 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Posi ł ki Własna kuchnia – zdrowe, zbilansowane posiłki Udział w akcjach „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole” Promowanie zdrowego odżywiania Kuchcikowo – wspólne gotowanie i degustacja. Zdrowa kuchnia może być smaczna i kolorowa

15 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Ś wietlica - Zaj ę cia dodatkowe Poranna opieka świetlicowa – godzina „0” – 7.30-8.15 Popołudniowa opieka świetlicowa - 14.00 – 18.00 W ramach świetlicy: spacery, gry i zabawy, zajęcia plastyczne, dramy, możliwość odrabiania lekcji Bogata oferta zajęć dodatkowych: (oferta może ulegać zmianie w poszczególnych latach) Planowane dodatkowo: szachy w czesnympłatne dodatkowo kuchcikowokarate kółko plastycznetaniec kółko literackiebasen kółko młodego badacza pianino kółko multimedialneceramika judo gimnastyka korekcyjna twórcze myślenie logopedia

16 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Zasady rekrutacji Wypełnienie deklaracji zgłoszenia dziecka do szkoły Indywidualna rozmowa dyrektora szkoły z rodzicami dziecka Spotkanie dziecka z nauczycielami szkoły podczas zajęć rekrutacyjnych (krótki test, gry i zabawy w grupach) organizowanych przez szkołę Ogłoszenie wyników rekrutacji przez szkołę Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptowaniu dokumentów obowiązujących w szkole : Statut, Regulamin, oraz Program wychowawczy, Podpisanie umowy kształceniowej oraz uregulowanie opłaty wpisowej.

17 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Terminarz rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Moja szkoła w Łomiankach na rok szkolny 2016/2017 Od 1 listopada 2014 rodzice kandydatów do zerówki i do klas I-V wypełniają Deklarację Zgłoszenia do „ Mojej Szkoły”. Rodzice dzieci z „zerówki” i z oddziału przedszkolnego, którzy chcą zapisać dziecko do przyszłorocznej klasy I oraz przyszłorocznej zerówki w „Mojej Szkole” proszeni są o wypełnienie Deklaracji Zgłoszenia najpóźniej do dnia 1 marca 2016 i złożenie jej w sekretariacie szkoły. 14 stycznia i 12 marca 2016 o godzinie 18.00 odbędą się zebrania informacyjne dla rodziców wszystkich kandydatów do szkoły. W sobotę, 19 marca 2016 w godzinach 10.00-13.00 w trakcie dnia otwartego, odbędą się zajęcia prowadzone przez szkolnych nauczycieli, oraz psychologa, dla dzieci kandydujących do klas I - VI „Mojej Szkoły”, oraz indywidualne rozmowy z rodzicami. W sobotę, 19 marca 2016 w trakcie dnia otwartego, odbędą się krótkie testy sprawdzające dla kandydatów do klas IV-VI. W piątek 25 marca 2016, w sekretariacie szkoły dostępna będzie informacja dotycząca przyjęcia dziecka do „Mojej Szkoły” na rok szkolny 2016/2017. Dzieci przyjęte do naszej szkoły zapraszamy na spotkania integracyjne ze swoimi kolegami i nauczycielami dnia 1 czerwca 2016 – dzień sportu, oraz rajd rowerowy.

18 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Op ł aty szko ł y WPISOWE (jednorazowe) o 1000 zł o 700 zł – dzieci z Krainy Fantazji o (Przedszkolaki z Krainy Fantazji zapisane do „zerówki” – bez opłaty wpisowej) CZESNE: o 1000 zł (płatne przez 12 miesięcy) o 1200 zł (płatne przez 10 miesięcy) (płatne do 5-go dnia każdego miesiąca) Zniżki dla rodzeństwa: o Dla drugiego dziecka – 10% o Dla trzeciego dziecka – 50% o Wpisowe – 30%

19 www. moja-szkola.org sekretariat@moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 ZAPRASZAMY !!!!


Pobierz ppt "Www. moja-szkola.org Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” 05-092 Łomianki, ul. Równa 26 tel. :22 497 97 98 Niepubliczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google