Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁE GRANTY art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Miasta Podkowa Leśna 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁE GRANTY art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Miasta Podkowa Leśna 2015."— Zapis prezentacji:

1 MAŁE GRANTY art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Miasta Podkowa Leśna 2015

2 Miasto Podkowa Leśna może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu

3 Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu wnioskowana dotacja od Miasta Podkowa Leśna w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni) o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego) ściśle są określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania. Nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert projekt nie może stanowić części większego zadania, musi on być samodzielny.

4 Niezbędne dokumenty Oferta przygotowywana na druku zgodnym ze wzoremwzorem Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru SądowegoKrajowego Rejestru Sądowego Dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta

5 Procedura Wpłynięcie oferty do UM (7 dni ocena) Upublicznienie oferty (7 dni) tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna strona internetowa Biuletyn Informacji Publicznej Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego

6 W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta Podkowa Leśna danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 zł

7 Obowiązek informacyjny Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza z napisem „Projekt finansuje/współfinansuje Miasto Podkowa Leśna” w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę


Pobierz ppt "MAŁE GRANTY art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Urząd Miasta Podkowa Leśna 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google