Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy Wyniki uzupełniające Paweł B. Sztabiński (IFiS PAN) Narodowy Koordynator ESS w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy Wyniki uzupełniające Paweł B. Sztabiński (IFiS PAN) Narodowy Koordynator ESS w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy Wyniki uzupełniające Paweł B. Sztabiński (IFiS PAN) Narodowy Koordynator ESS w Polsce

2 Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy Na ile powinno być ważne przy decydowaniu, czy osobie urodzonej, wychowanej i żyjącej poza [kraj] pozwolić na przyjazd i zamieszkanie w [kraju]?...wychowanie w tradycji chrześcijańskiej? 0=zupełnie nieważne, 10=bardzo ważne

3 Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy Czy to, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają, aby żyć w [kraju] ogólnie biorąc szkodzi przekonaniom i praktykom religijnym w [kraju] czy też je wzbogaca? 0=szkodzi przekonaniom i praktykom religijnym 10=wzbogaca przekonania i praktyki religijne

4 Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy Czy w wyniku tego, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają do [kraju] i żyją tutaj problem przestępczości w [kraju] pogłębia się czy też zmniejsza? 0=problem przestępczości pogłębia się 10=problem przestępczości zmniejsza się

5 Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy Czy w wyniku tego, że ludzie z innych krajów przyjeżdżają do [kraju] i żyją tutaj, [kraj] stał się gorszym czy lepszym miejscem do życia? 0 – gorszym miejscem do życia 10 – lepszym miejscem do życia

6 Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy Na ile nast ę puj ą ce zjawiska i wydarzenia s ą obecnie lub b ę d ą w najbli ż szym czasie powa ż nym zagro ż eniem dla Polski? * * Autorem pytania jest prof. A. Rychard. By ł o ono zadawane tylko w polskiej edycji ESS 7

7  Założenia teoretyczne i konceptualizacja modułu ESS 2014/15, dotyczącego stosunku do imigrantów, dostępna jest pod adresem http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/questionnair e/ESS7_immigration_final_module_template.pdf http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round7/questionnair e/ESS7_immigration_final_module_template.pdf  Zbiory danych z ESS dostępne są pod adresem www.europeansocialsurvey.org www.europeansocialsurvey.org  Na stronie www.ifispan.pl uruchomiona zostanie „przeglądarka” wyników ESS. Przewidywany termin: koniec stycznia 2016www.ifispan.pl  Zapraszamy na konferencję „Polska na tle Europy: kontynuacje i zmiany”, poświęconą prezentacji wyników ESS 2014/15. Stosunek do imigrantów będzie przedmiotem jednej z sesji. Termin konferencji: 9. marca 2016.


Pobierz ppt "Stosunek do imigrantów. Polska na tle Europy Wyniki uzupełniające Paweł B. Sztabiński (IFiS PAN) Narodowy Koordynator ESS w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google