Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Gospodarcze i społeczne problemy odrodzonego państwa polskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Gospodarcze i społeczne problemy odrodzonego państwa polskiego."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Gospodarcze i społeczne problemy odrodzonego państwa polskiego.
Cele lekcji Zapoznanie uczniów z sytuacją społeczno gospodarczą odrodzonego państwa polskiego. Rozumienie znaczenia reformy rolnej. Omówienie działalności inwestycyjnej państwa polskiego.

2 Dziedzictwo zaborów. 388,6 tys. km kw. I 27 milionów ludzi (1921); Uzależnienie gospodarcze od Trzech państw zaborczych; Różne systemy komunikacyjne; Zacofanie gospodarcze (zależne od zaboru): Kraj rolniczy (70% ludności na wsi); 2/3 gospodarstw małorolnych (poniżej 5 ha ziemi); 1% gospodarstw obejmował 45% ziemi (majątki ziemskie) – nie zawsze dobrze zarządzane; Podziały społeczne miały często charakter narodowy (na wschodzie ziemianie to Polacy a chłopi małorolni to często Ukraińcy i Białorusini).

3 Problem reformy rolnej.
Parcelacja wielkiej własności ziemskiej; Popierały ją partie ludowe i lewicowe; Sprzeciwiała się prawica, bo na wschodzie była niekorzystna dla Polaków; Lipiec 1919 – Sejm Ustawodawczy uchwalił parcelację ziemi państwowej i prywatnej powyżej 180(400) ha i 60 ha za połową odszkodowania – w 1920 r. ustawa o jej wykonaniu - nie wprowadzono jej w życie; 1925 – nowa ustawa o reformie rolnej – pełne odszkodowanie dla właścicieli, którzy mogli zachować 60 ha na terenach przemysłowych, na pozostałych 180 ha, na wschodzie 300 ha, a majątki uprzemysłowione 700 ha. Podzielono 2,6 mln hektarów, ale problem rolny pozostał.

4 Reforma walutowa. Różne waluty w obiegu;
Marka polska – zastępowała stopniowo obce waluty; Duży deficyt budżetowy pokrywano drukowaniem pieniędzy bez pokrycia; Inflacja; XII 1923 pozaparlamentarny rząd Władysława Grabskiego w celu przeprowadzenia reformy walutowej; 1924 – po zrównoważeniu budżetu wprowadzono złoty polski równy frankowi szwajcarskiemu i marek polskich; 1925 – druga inflacja – emisja bilonu; Dymisja Grabskiego.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Wojna celna z Niemcami. 1925 – Niemcy odmówiły importu węgla z Polski (do 1925 miały taki obowiązek); Trudności na Górnym Śląsku; Polska ograniczyła import towarów niemieckich; Niemcy zakazały importu z Polski( lub bardzo wysokie cła); Wojna celna trwała do 1931 r. – Niemcy liczyły na upadek Polski lub ustępstwa terytorialne; Wysokie straty ponosiły obie strony; Polscy przedsiębiorcy znaleźli nowe rynki zbytu (magistrala węglowa).

31 Działalność inwestycyjna.
Niemcy utrudniały korzystanie z portu gdańskiego; Port w Gdyni, pomysł-1920, uchwała sejmu-1922, budowa – od 1924 (inż. Tadeusz Wenda); Budowa kolei z Górnego Śląska do Gdyni (magistrala węglowa); – fabryka samochodów ciężarowych w Czechowicach (Ursus) – produkowano też czołgi.


Pobierz ppt "Temat: Gospodarcze i społeczne problemy odrodzonego państwa polskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google