Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izba Celna w Opolu PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ Izba Celna w Opolu ul. Szpitalna 3b-5-7 45-010 Opole tel.: + 48 77 400 67 00 fax: + 48.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izba Celna w Opolu PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ Izba Celna w Opolu ul. Szpitalna 3b-5-7 45-010 Opole tel.: + 48 77 400 67 00 fax: + 48."— Zapis prezentacji:

1 Izba Celna w Opolu PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ Izba Celna w Opolu ul. Szpitalna 3b-5-7 45-010 Opole tel.: + 48 77 400 67 00 fax: + 48 77 400 67 47 www.opole.scelna.gov.pl

2 Korupcja oznacza żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę. Korupcja występuje najczęściej na styku sfery publicznej i prywatnej oraz w sytuacji konfliktu interesów. Izba Celna w Opolu

3 Izba Celna w Opolu Służba Celna dostrzegając fakt, iż korupcja jest ogromnym problemem społecznym podejmuje szereg przeciwdziałań zmierzających do jej zminimalizowania.

4 Izba Celna w Opolu W roku 2000 wdrożono w Służbie Celnej Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej W roku 2010 Szef Służby Celnej zatwierdził „Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej 2010-2013+”

5 Izba Celna w Opolu  zabezpieczenie przed występowaniem zjawisk korupcyjnych  ukierunkowanie na prewencję antykorupcyjną  umacnianie antykorupcyjnych postaw etycznych  stworzenie środowiska pracy sprzyjającego kształtowaniu i promowaniu antykorupcyjnych postaw etycznych

6 Izba Celna w Opolu w szczególności z perspektywy klienta:  ograniczenie bodźców ze strony środowiska zewnętrznego, potęgujących zjawisko korupcji  osiągnięcie wysokiego prestiżu i zaufania społecznego do Służby Celnej

7 Izba Celna w Opolu prowadzenie akcji informacyjnej (broszury, ulotki, internet) analiza opinii środowiska gospodarczego (ankiety) Działania podejmowane przez Służbę Celną w ramach współpracy ze środowiskami gospodarczymi w zakresie ograniczenia występowania korupcji

8 Izba Celna w Opolu Funkcjonariuszowi celnemu nie wolno:  przyjmować lub udzielać jakichkolwiek korzyści lub ich obietnicy;  zachowywać się względem petenta w sposób dający podstawę do uznania tego zachowania za prowokację, nakłanianie lub namawianie do wręczenia korzyści;  wykorzystywać wizerunku Służby Celnej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;

9 Izba Celna w Opolu Funkcjonariusz celny, w przypadku zaistnienia działań noszących znamiona zachowań korupcyjnych: informuje osobę o karalności takiego zachowania a w przypadku potwierdzenia przestępstwa korupcyjnego:  może dokonać zatrzymania sprawcy  informuje zatrzymaną osobę o popełnieniu przestępstwa  zabezpiecza dowody  powiadamia organy ścigania

10 Izba Celna w Opolu ŁAPOWNICTWO BIERNE I CZYNNE PAMIĘTAJ! Zarówno przyjmujący łapówkę, jak i wręczający dopuszczają się przestępstwa, a zatem obydwaj w razie ujawnienia swego działania narażeni są na odpowiedzialność karną. Kodeks karny przewiduje dla sprawców czynu zagrożenie karą pozbawienia wolności nawet do lat 12.

11 Izba Celna w Opolu w przypadku zaistnienia korupcji POWIADOM właściwe organa ścigania: w przypadku zauważenia symptomów korupcji ZADZWOŃ: 800 060 000 lub wyślij e-mail na adres: Izba Celna w Opolu: korupcji.stop@opo.mofnet.gov.plkorupcji.stop@opo.mofnet.gov.pl Służba Celna RP: powiadom-clo@mofnet.gov.plpowiadom-clo@mofnet.gov.pl

12 Izba Celna w Opolu


Pobierz ppt "Izba Celna w Opolu PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ Izba Celna w Opolu ul. Szpitalna 3b-5-7 45-010 Opole tel.: + 48 77 400 67 00 fax: + 48."

Podobne prezentacje


Reklamy Google