Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ
Izba Celna w Opolu Izba Celna w Opolu ul. Szpitalna 3b-5-7 Opole tel.: fax:

2 łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści
Izba Celna w Opolu Korupcja oznacza żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę. Korupcja występuje najczęściej na styku sfery publicznej i prywatnej oraz w sytuacji konfliktu interesów.

3 Służba Celna dostrzegając fakt,
iż korupcja jest ogromnym problemem społecznym podejmuje szereg przeciwdziałań zmierzających do jej zminimalizowania. Izba Celna w Opolu

4 W roku 2000 wdrożono w Służbie Celnej Kodeks etyki
funkcjonariusza Służby Celnej W roku 2010 Szef Służby Celnej zatwierdził „Program antykorupcyjny polskiej Służby Celnej ” Izba Celna w Opolu

5 zabezpieczenie przed występowaniem zjawisk korupcyjnych
ukierunkowanie na prewencję antykorupcyjną umacnianie antykorupcyjnych postaw etycznych stworzenie środowiska pracy sprzyjającego kształtowaniu i promowaniu antykorupcyjnych postaw etycznych Izba Celna w Opolu

6 z perspektywy klienta:
w szczególności z perspektywy klienta: ograniczenie bodźców ze strony środowiska zewnętrznego, potęgujących zjawisko korupcji osiągnięcie wysokiego prestiżu i zaufania społecznego do Służby Celnej Izba Celna w Opolu

7 Działania podejmowane przez Służbę Celną
w ramach współpracy ze środowiskami gospodarczymi w zakresie ograniczenia występowania korupcji Izba Celna w Opolu prowadzenie akcji informacyjnej (broszury, ulotki, internet) analiza opinii środowiska gospodarczego (ankiety)

8 Funkcjonariuszowi celnemu nie wolno:
Funkcjonariuszowi celnemu nie wolno: przyjmować lub udzielać jakichkolwiek korzyści lub ich obietnicy; zachowywać się względem petenta w sposób dający podstawę do uznania tego zachowania za prowokację, nakłanianie lub namawianie do wręczenia korzyści; wykorzystywać wizerunku Służby Celnej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; Izba Celna w Opolu

9 Funkcjonariusz celny, w przypadku zaistnienia działań noszących
   Funkcjonariusz celny, w przypadku zaistnienia działań noszących znamiona zachowań korupcyjnych: informuje osobę o karalności takiego zachowania a w przypadku potwierdzenia przestępstwa korupcyjnego: może dokonać zatrzymania sprawcy informuje zatrzymaną osobę o popełnieniu przestępstwa zabezpiecza dowody powiadamia organy ścigania Izba Celna w Opolu

10 PAMIĘTAJ! ŁAPOWNICTWO BIERNE I CZYNNE Zarówno przyjmujący łapówkę,
ŁAPOWNICTWO BIERNE I CZYNNE PAMIĘTAJ! Zarówno przyjmujący łapówkę, jak i wręczający dopuszczają się przestępstwa, a zatem obydwaj w razie ujawnienia swego działania narażeni są na odpowiedzialność karną. Kodeks karny przewiduje dla sprawców czynu zagrożenie karą pozbawienia wolności nawet do lat 12. Izba Celna w Opolu

11 wyślij e-mail na adres:
 w przypadku zaistnienia korupcji POWIADOM właściwe organa ścigania: w przypadku zauważenia symptomów korupcji ZADZWOŃ: lub wyślij na adres: Izba Celna w Opolu: Służba Celna RP: Izba Celna w Opolu

12 Izba Celna w Opolu


Pobierz ppt "PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google