Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ 2010-2013+
Izba Celna w Katowicach ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :

2 Izba Celna w Katowicach
Służba Celna dostrzegając fakt, iż korupcja jest ogromnym problemem społecznym podejmuje szereg przeciwdziałań zmierzających do jej zminimalizowania. ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax : ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :

3 DLATEGO TEŻ W roku 2000 wdrożono w Służbie Celnej
Izba Celna w Katowicach DLATEGO TEŻ W roku 2000 wdrożono w Służbie Celnej Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej 2. W roku 2010 Szef Służby Celnej zatwierdził PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax : ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :

4 Jego podstawowymi celami są:
Izba Celna w Katowicach Jego podstawowymi celami są: zabezpieczenie Służby Celnej przed występowaniem zjawisk korupcyjnych ukierunkowanie na prewencję antykorupcyjną umacnianie antykorupcyjnych postaw etycznych tworzenie środowiska pracy sprzyjającego promowaniu antykorupcyjnych postaw ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax : ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :

5 a z perspektywy klienta:
Izba Celna w Katowicach a z perspektywy klienta: ograniczenie bodźców ze strony środowiska zewnętrznego, potęgujących zjawisko korupcji osiągnięcie wysokiego prestiżu i zaufania społecznego do Służby Celnej ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax : ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :

6 JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJEMY
Izba Celna w Katowicach JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJEMY w ramach współpracy ze środowiskami gospodarczymi ??? prowadzimy akcję informacyjną tworzymy karty usług w obsłudze klienta, dostępne na stronach internetowych Służby Celnej analizujemy Państwa opinie (ankiety) ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax : ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :

7 Funkcjonariuszowi celnemu nie wolno !!!
Izba Celna w Katowicach CO WARTO WIEDZIEĆ ??? Funkcjonariuszowi celnemu nie wolno !!! przyjmować lub udzielać jakichkolwiek korzyści lub ich obietnicy; zachowywać się względem petenta w sposób dający podstawę do uznania tego zachowania za prowokację, nakłanianie lub namawianie do wręczenia korzyści; wykorzystywać wizerunku Służby Celnej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax : ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :

8 a w przypadku potwierdzenia przestępstwa korupcyjnego:
Izba Celna w Katowicach CO WARTO WIEDZIEĆ ???    Funkcjonariusz celny, w przypadku zaistnienia działań noszących znamiona zachowań korupcyjnych: informuje osobę o karalności takiego zachowania a w przypadku potwierdzenia przestępstwa korupcyjnego: może dokonać zatrzymania sprawcy informuje zatrzymaną osobę o popełnieniu przestępstwa zabezpiecza dowody powiadamia organy ścigania ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax : ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :

9 ŁAPOWNICTWO BIERNE I CZYNNE
WAŻNE !!! ŁAPOWNICTWO BIERNE I CZYNNE PAMIĘTAJ !!! Zarówno przyjmujący łapówkę, jak i wręczający dopuszczają się przestępstwa, a zatem obydwaj w razie ujawnienia swego działania narażeni są na odpowiedzialność karną. Kodeks karny przewiduje dla sprawców czynu zagrożenie karą pozbawienia wolności nawet do lat 12. Izba Celna w Katowicach ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax : ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :

10 KOGO POWIADOMIĆ ??? w przypadku zaistnienia korupcji należy powiadomić właściwe organa ścigania w przypadku zauważenia symptomów korupcji: Izba Celna w Katowicach: Służba Celna RP: tel: 800  Izba Celna w Katowicach ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax : ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :

11 Izba Celna w Katowicach
ul. Słoneczna 34 Katowice tel.: fax :


Pobierz ppt "PROGRAM ANTYKORUPCYJNY POLSKIEJ SŁUŻBY CELNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google