Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowotwory ginekologiczne Aktualne standardy postępowania Radosław Mądry Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytety Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowotwory ginekologiczne Aktualne standardy postępowania Radosław Mądry Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytety Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Nowotwory ginekologiczne Aktualne standardy postępowania Radosław Mądry Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytety Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Rok akademicki 2015 2016

2 European mean age- standardised 5-year relative survival for adult patients with cancer diagnosed in 2000– 2007 Cancer survival in Europe 1999–2007 by country and age: results of EUROCARE- 5—a population-based study Roberta De Angelis et all Lancet Oncology,2014 2

3 3 12345671234567

4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 73% 5 6 7 56% 9 10 21%

5 5 Rak szyjki macicy

6 „Od 1990 do 2010 r. liczba zgonów z powodu raka szyjki macicy spadła w naszym kraju z 7,6 do 5,2 na 100 tys. kobiet. W Finlandii w latach 1963-2010 liczba zgonów na raka szyjki macicy zmniejszyła się aż ponad 6-krotnie – z 6,2 do zaledwie 1 na 100 tys. 6

7 2003 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Rak jajnika

15 Leczenie chirurgiczne Celem pierwotnego leczenia chirurgicznego jest: potwierdzenie rozpoznania raka jajnika, określenie stopnia zaawansowania całkowita, ewentualnie optymalna cytoredukcja nowotworu Zasady leczenie operacyjnego różnią się w zależności od zaawansowania nowotworu 15

16 Leczenie chirurgiczne 16

17 Leczenie chirurgiczne 17

18 18

19 64,7% Optymalna cytoredukcja 19

20 33,5% Całkowita cytoredukcja 20

21 Leczenie chirurgiczne 21

22 22

23 23

24 GOG111 McGuire WP et al, N Engl J Med 1996 +5 Mon. +14 Mon. N = 386, FIGO III/IV, >1cm Cisplatin/Cycloph. vs. Cisplatin/Paclitaxel Crossover to Paclitaxel 8% ‘early’ 34% overall HR 0,7 HR 0,6 Cyclo /Cisplatin Paclitaxel / Cisplatin PFS131318 Survival2438 24

25 25 GOG 158 OVAR-3 AGO

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Całkowity czas przeżycia (miesiące) RamięKontrolneEksperymentalne EORTC NEO 30 CHORUS NEO 22,824,5 ICON7 III <1 cm 45,744,2 III >1 cm 32,139,7 IV 29,439,6 NEO 20,840,4 30 Vergote et al. N Engl J Med 2010 / Kehoe et al. Lancet 2015 / Oza et al. ESMO 2013

31 GOG 172 CISPLATYNA/PAKLITAKSEL IV vs. IP Armstrong et al, N Engl J Med., 2006 n = 415 FIGO III, < 1 cm 6x PC (like GOG111) vs. 6x Paclitaxel IV d1+Cisplatin IP d2 + Paclitaxel IP d8 (100 mg) Only 42% with 6 courses IP +5,5 m +15,9 m IVIP PFS1824 Survival5066 p=0,05 p=0,03 PFS OS 31

32 32 JCO March 23, 2015 IVIP Survival51,461,8

33 Wznowy Months% During chemo5,3 0-617,2 0-1222,7 12-6033,5 60-1203,7 NED17,7 Razem100,0 33

34 Platynowrażliwość i oporność % Response to Second-line Platinum Therapy Platinum-Free Interval (mos) MarkmanGoreBlackledge 0-6 17% 10% 7-1227%29% 13-18 33%27% 63% 19-2494% >2459%57% Non-Platinum Therapy 15% 20% 30% Blackledge G, et al. Br J Cancer. 1989 Gore ME, et al. Gynecol Oncol. 1990 Markman M, et al. J Clin Oncol. 1991 34

35 Refractory PRIMARYTREATMENTPRIMARYTREATMENT Resistant Sensitive 036121824 Months “Very Sensitive” Definicje Defined as measurable recurrence, not biochemical (CA-125) recurrence 35

36 Chore platynowrażliwe TrialSchematPFS (m)POS (m)p ICON4 (n=802) 1 C9 P<.001 24 P=.02 C + P1229 AGO (n=366) 2 C5.8 P=.003 17.3 P=.73 GC8.618 Calypso (n=976) 3 C + P9.4 P=.00531.5P=.87 C + PLD11.3 OCEANS (n=484) 4 GC + PL8.6 P<.0001 32.9 a P=.65 GC + BV12.333.6 a 1 Parmer et al. Lancet. 2003; 2 Pfisterer et al. J Clin Oncol. 2006; 3 Pujade-Lauraine et al. J Clin Oncol. 2010 4.Aghajanian et all SGO 2014 a Second interim OS analysis P, paclitaxel; PLD, pegylated liposomal doxorubicin; RR, response rate. 36

37 2014 37

38 38

39 39

40 40

41 Chore platynooporne TrialSchematPFS (weeks)P OS (weeks) p ten Bokkel Huinink W et al. 1997 Topotecan 19 0.002 63 0.0515 Paclitaxel 1553 Gordon AN, et al. 2001 Topotecan 13.6 0.733 41.3 0.455 PLD 9.135.6 Mutch D, et al. 2006 Gemcitabine 15.6 0.87 PLD 13.3 TrialSchemat PFS (months) P OS (months) p AURELIA ASCO 2012 / JCO 2014 Chemo + PL 3.4 0.001 13,3 0.174 Chemo + BV 6.7 16,6 41

42 42 ORR = objective response rate; PD = progressive disease; PFS = progression-free survival; a Epithelial ovarian, primary peritoneal or fallopian tube cancer b Stratification factors: selected chemotherapy; prior anti-angiogenic therapy; platinum-free interval (<3 vs 3–6 months) c Or 10 mg/kg q2w. d 15 mg/kg q3w, permitted on clear evidence of PD

43 43

44 44

45 Inhibitory PARP u chorych na raka jajnika będących nosicielami mutacji BRCA1/2 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50 Rak trzonu macicy

51 Rak endometrium Od 2 dekad obserwujemy wzrost zachorowalności i należy liczyć się utrzymywaniem tego trendu przy stabilnym lub niewielkim wzroście poziomu umieralności. Od roku 1990 liczba zachorowań wzrosła 2 krotnie –1990 – 2540 zachorowań – 763 zgony. 51

52 FIGO 2009 StopieńCharakterystyka INowotwór ściśle ograniczony do trzonu macicy IA Brak nacieku lub głębokość nacieku obejmuje < 50% mięśniówki IB Naciek obejmuje ≥ 50% mięśniówki IINowotwór nacieka podścielisko szyjki macicy, ale nie wychodzi poza macicę IIILokalne i/lub regionalne naciekanie IIIA Rak nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki IIIB Przerzuty do pochwy i/lub przymacicz IIIC Przerzuty do węzłów miednicy i/lub węzłów okołoaortalnych IIIC1 Zajęte węzły chłonne miednicy IIIC2 Zajęte węzły chłonne okołoaortalne z zajętymi lub nie węzłami chłonnymi miednicy IVNaciek pęcherza moczowego i/lub śluzówki odbytnicy i/lub odległe przerzuty IVA Naciek pęcherza moczowego i/lub śluzówki odbytnicy IVB Przerzuty odległe, obejmujące przerzuty do narządów jamy brzusznej i/lub węzłów chłonnych pachwinowych 52

53 Dobrze rokujący nowotwór Stopień FIGO N% N% 5 letnie przeżycia I89277,2 I A65856,996 I B23420,287 II827,1 II827,180 III12911,2 III A262,248 III B111,053 III C1776,760 III C2151,353 IV534,6 IV A70,657 IV B464,016 1156100,01156100,0 - Werner HMJ i wsp. Revison of FIGO surgical staging in 2009 for endometrial cancer validates to improve risk stratification. Gynecol Oncol. 2012 53

54 Wczesne postać raka endometrium –Typ endometrialny –Typ G1/G2 –Naciek mniejszy niż ½ grubości mięśnia –Zmiana mniejsza niż 2 cm –Brak nacieku przestrzeni limfatycznych „Filozofia May” – „ograniczone” leczenie operacyjne 54

55 55

56 56 Radioterapia

57 Pomimo dobrego rokowania wznowy występują u ponad 20% chorych - Mariani A et al. Gynecol Oncol. 2004 W ciągu od 3 do 19 lat po leczeniu wznowy jedynie 7,7% pacjentek żyje bez cech choroby 57

58 GOG 209 –TK ( karbopaltyna + paklitaksel ) vs TAP ( cisplatyna + doksorubicyna + paklitaksel ) –1300 pacjentek nie leczonych chemicznie w stopniu III, IV, lub ze wznową –Podobna częstość odpowiedzi 51%, podobny PFS (13 miesięcy), podobny OS (37 vs 40 miesięcy) –Mniejsza toksyczność Miller i wsp SGO Meeting 2012 –Miller DS. et al. SGO Meeting, 2012 58


Pobierz ppt "Nowotwory ginekologiczne Aktualne standardy postępowania Radosław Mądry Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytety Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google