Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowotwory ginekologiczne Aktualne standardy postępowania Radosław Mądry Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytety Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowotwory ginekologiczne Aktualne standardy postępowania Radosław Mądry Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytety Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Nowotwory ginekologiczne Aktualne standardy postępowania Radosław Mądry Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytety Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Rok akademicki

2 European mean age- standardised 5-year relative survival for adult patients with cancer diagnosed in 2000– 2007 Cancer survival in Europe 1999–2007 by country and age: results of EUROCARE- 5—a population-based study Roberta De Angelis et all Lancet Oncology,2014 2

3

4 % % %

5 5 Rak szyjki macicy

6 „Od 1990 do 2010 r. liczba zgonów z powodu raka szyjki macicy spadła w naszym kraju z 7,6 do 5,2 na 100 tys. kobiet. W Finlandii w latach liczba zgonów na raka szyjki macicy zmniejszyła się aż ponad 6-krotnie – z 6,2 do zaledwie 1 na 100 tys. 6

7 2003 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Rak jajnika

15 Leczenie chirurgiczne Celem pierwotnego leczenia chirurgicznego jest: potwierdzenie rozpoznania raka jajnika, określenie stopnia zaawansowania całkowita, ewentualnie optymalna cytoredukcja nowotworu Zasady leczenie operacyjnego różnią się w zależności od zaawansowania nowotworu 15

16 Leczenie chirurgiczne 16

17 Leczenie chirurgiczne 17

18 18

19 64,7% Optymalna cytoredukcja 19

20 33,5% Całkowita cytoredukcja 20

21 Leczenie chirurgiczne 21

22 22

23 23

24 GOG111 McGuire WP et al, N Engl J Med Mon. +14 Mon. N = 386, FIGO III/IV, >1cm Cisplatin/Cycloph. vs. Cisplatin/Paclitaxel Crossover to Paclitaxel 8% ‘early’ 34% overall HR 0,7 HR 0,6 Cyclo /Cisplatin Paclitaxel / Cisplatin PFS Survival

25 25 GOG 158 OVAR-3 AGO

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Całkowity czas przeżycia (miesiące) RamięKontrolneEksperymentalne EORTC NEO 30 CHORUS NEO 22,824,5 ICON7 III <1 cm 45,744,2 III >1 cm 32,139,7 IV 29,439,6 NEO 20,840,4 30 Vergote et al. N Engl J Med 2010 / Kehoe et al. Lancet 2015 / Oza et al. ESMO 2013

31 GOG 172 CISPLATYNA/PAKLITAKSEL IV vs. IP Armstrong et al, N Engl J Med., 2006 n = 415 FIGO III, < 1 cm 6x PC (like GOG111) vs. 6x Paclitaxel IV d1+Cisplatin IP d2 + Paclitaxel IP d8 (100 mg) Only 42% with 6 courses IP +5,5 m +15,9 m IVIP PFS1824 Survival5066 p=0,05 p=0,03 PFS OS 31

32 32 JCO March 23, 2015 IVIP Survival51,461,8

33 Wznowy Months% During chemo5, , , , ,7 NED17,7 Razem100,0 33

34 Platynowrażliwość i oporność % Response to Second-line Platinum Therapy Platinum-Free Interval (mos) MarkmanGoreBlackledge % 10% %29% %27% 63% % >2459%57% Non-Platinum Therapy 15% 20% 30% Blackledge G, et al. Br J Cancer Gore ME, et al. Gynecol Oncol Markman M, et al. J Clin Oncol

35 Refractory PRIMARYTREATMENTPRIMARYTREATMENT Resistant Sensitive Months “Very Sensitive” Definicje Defined as measurable recurrence, not biochemical (CA-125) recurrence 35

36 Chore platynowrażliwe TrialSchematPFS (m)POS (m)p ICON4 (n=802) 1 C9 P< P=.02 C + P1229 AGO (n=366) 2 C5.8 P= P=.73 GC8.618 Calypso (n=976) 3 C + P9.4 P= P=.87 C + PLD11.3 OCEANS (n=484) 4 GC + PL8.6 P< a P=.65 GC + BV a 1 Parmer et al. Lancet. 2003; 2 Pfisterer et al. J Clin Oncol. 2006; 3 Pujade-Lauraine et al. J Clin Oncol Aghajanian et all SGO 2014 a Second interim OS analysis P, paclitaxel; PLD, pegylated liposomal doxorubicin; RR, response rate. 36

37

38 38

39 39

40 40

41 Chore platynooporne TrialSchematPFS (weeks)P OS (weeks) p ten Bokkel Huinink W et al Topotecan Paclitaxel 1553 Gordon AN, et al Topotecan PLD Mutch D, et al Gemcitabine PLD 13.3 TrialSchemat PFS (months) P OS (months) p AURELIA ASCO 2012 / JCO 2014 Chemo + PL , Chemo + BV ,6 41

42 42 ORR = objective response rate; PD = progressive disease; PFS = progression-free survival; a Epithelial ovarian, primary peritoneal or fallopian tube cancer b Stratification factors: selected chemotherapy; prior anti-angiogenic therapy; platinum-free interval (<3 vs 3–6 months) c Or 10 mg/kg q2w. d 15 mg/kg q3w, permitted on clear evidence of PD

43 43

44 44

45 Inhibitory PARP u chorych na raka jajnika będących nosicielami mutacji BRCA1/2 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50 Rak trzonu macicy

51 Rak endometrium Od 2 dekad obserwujemy wzrost zachorowalności i należy liczyć się utrzymywaniem tego trendu przy stabilnym lub niewielkim wzroście poziomu umieralności. Od roku 1990 liczba zachorowań wzrosła 2 krotnie –1990 – 2540 zachorowań – 763 zgony. 51

52 FIGO 2009 StopieńCharakterystyka INowotwór ściśle ograniczony do trzonu macicy IA Brak nacieku lub głębokość nacieku obejmuje < 50% mięśniówki IB Naciek obejmuje ≥ 50% mięśniówki IINowotwór nacieka podścielisko szyjki macicy, ale nie wychodzi poza macicę IIILokalne i/lub regionalne naciekanie IIIA Rak nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki IIIB Przerzuty do pochwy i/lub przymacicz IIIC Przerzuty do węzłów miednicy i/lub węzłów okołoaortalnych IIIC1 Zajęte węzły chłonne miednicy IIIC2 Zajęte węzły chłonne okołoaortalne z zajętymi lub nie węzłami chłonnymi miednicy IVNaciek pęcherza moczowego i/lub śluzówki odbytnicy i/lub odległe przerzuty IVA Naciek pęcherza moczowego i/lub śluzówki odbytnicy IVB Przerzuty odległe, obejmujące przerzuty do narządów jamy brzusznej i/lub węzłów chłonnych pachwinowych 52

53 Dobrze rokujący nowotwór Stopień FIGO N% N% 5 letnie przeżycia I89277,2 I A65856,996 I B23420,287 II827,1 II827,180 III12911,2 III A262,248 III B111,053 III C1776,760 III C2151,353 IV534,6 IV A70,657 IV B464, , ,0 - Werner HMJ i wsp. Revison of FIGO surgical staging in 2009 for endometrial cancer validates to improve risk stratification. Gynecol Oncol

54 Wczesne postać raka endometrium –Typ endometrialny –Typ G1/G2 –Naciek mniejszy niż ½ grubości mięśnia –Zmiana mniejsza niż 2 cm –Brak nacieku przestrzeni limfatycznych „Filozofia May” – „ograniczone” leczenie operacyjne 54

55 55

56 56 Radioterapia

57 Pomimo dobrego rokowania wznowy występują u ponad 20% chorych - Mariani A et al. Gynecol Oncol W ciągu od 3 do 19 lat po leczeniu wznowy jedynie 7,7% pacjentek żyje bez cech choroby 57

58 GOG 209 –TK ( karbopaltyna + paklitaksel ) vs TAP ( cisplatyna + doksorubicyna + paklitaksel ) –1300 pacjentek nie leczonych chemicznie w stopniu III, IV, lub ze wznową –Podobna częstość odpowiedzi 51%, podobny PFS (13 miesięcy), podobny OS (37 vs 40 miesięcy) –Mniejsza toksyczność Miller i wsp SGO Meeting 2012 –Miller DS. et al. SGO Meeting,


Pobierz ppt "Nowotwory ginekologiczne Aktualne standardy postępowania Radosław Mądry Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytety Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google