Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyfikacja nowotworów narządów płciowych żeńskich dr med. Andrzej J. Kowalski I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyfikacja nowotworów narządów płciowych żeńskich dr med. Andrzej J. Kowalski I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika."— Zapis prezentacji:

1 Klasyfikacja nowotworów narządów płciowych żeńskich dr med. Andrzej J. Kowalski I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej

2 PODZIAŁ KLINICZNY NOWOTWORY SZYJKI MACICY NOWOTWORY SZYJKI MACICY NOWOTWORY TRZONU MACICY NOWOTWORY TRZONU MACICY NOWOTWORY JAJNIKA NOWOTWORY JAJNIKA NOWOTWORY SROMU NOWOTWORY SROMU NOWOTWORY POCHWY NOWOTWORY POCHWY NOWOTWORY JAJOWODU NOWOTWORY JAJOWODU

3 RAK SZYJKI MACICY KLASYFIKACJA MORFOLOGICZNA: NIENACIEKAJĄCE: CIN 1, 2, 3, CIS NIENACIEKAJĄCE: CIN 1, 2, 3, CIS NACIEKAJĄCE: NACIEKAJĄCE: CA PLANOEPITHELIALE RECENS (invasio punctata aut suprficialis) CA PLANOEPITHELIALE RECENS (invasio punctata aut suprficialis) CA PLANOEPITHELIALE INVASIVUM (keratodes, akeratodes, microcellulare, verrucosum) CA PLANOEPITHELIALE INVASIVUM (keratodes, akeratodes, microcellulare, verrucosum) ADENOCARCINOMA ADENOCARCINOMA INNE INNE

4 RAK SZYJKI MACICY STOPNIE ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO wg. FIGO 0 – przedinwazyjny I – tylko cz. pochwowa Ia1 – inwazja punktowa lub powierzchniowa Ia2 – inwazja do 5x7 mm Ib – inwazja ograniczona do większej cz, szyjki II – przymacicza i/lub pochwa Iia – dochodzi do 1/3 dolnej cz. pochwy Iib – obejmuje przymacicza ale nie dochodzi do kości III – obejmuje całą miednicę mniejszą IV – nacieka pęcherz moczowy i/lub odbytnicę oraz występują przerzuty odległe

5 RAK SZYJKI MACICY STANY PRZEDNOWOTWOROWE: STANY PRZEDNOWOTWOROWE: Dysplazja szyjki macicy Dysplazja szyjki macicy Rogowacenie przerostowe Rogowacenie przerostowe Brodawczak płaskonabłonkowy Brodawczak płaskonabłonkowy

6 RAK SZYJKI MACICY INNE NOWOTWORY SZYJKI MACICY: Rak gruczołowy szyjki macicy Rak gruczołowy szyjki macicy Mięsak groniasty Mięsak groniasty Mięśniak szyjki macicy Mięśniak szyjki macicy

7 NOWOTWORY TRZONU MACICY ZŁOŚLIWE ZŁOŚLIWE NABŁONKOWE – rak endometrium NABŁONKOWE – rak endometrium MEZENCHYMALNE – mięsak podścieliskowy, mięsak gładkokomórkowy, guz mezodermalny mieszany, mięsako-rak MEZENCHYMALNE – mięsak podścieliskowy, mięsak gładkokomórkowy, guz mezodermalny mieszany, mięsako-rak NOWOTWORY TROFOBLASTU NOWOTWORY TROFOBLASTU NIEZŁOŚLIWE NIEZŁOŚLIWE MEZENCHYMALNE – mięśniaki macicy MEZENCHYMALNE – mięśniaki macicy

8 RAK ENDOMETRIUM STANY PRZEDNOWOTWOROWE PROSTY ROZROST ENDOMETRIUM PROSTY ROZROST ENDOMETRIUM GRUCZOŁOWY ROZROST ENDOMETRIUM GRUCZOŁOWY ROZROST ENDOMETRIUM Torbielowaty Torbielowaty Gruczolakowaty bez atypii Gruczolakowaty bez atypii Atypowy, małego, średniego i dużego stopnia Atypowy, małego, średniego i dużego stopnia

9 RAK ENDOMETRIUM STOPNIE ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO wg. FIGO Ia - tylko trzon poniżej ½ grubości ściany Ib - tylko trzon powyżej ½ grubości ściany II – nowotwór obejmuje szyjkę III – nowotwór przechodzi granice macicy, ale nie przekracza miednicy mniejszej, możliwe przerzuty do pochwy i/lub jajnika IVa – nacieka pęcherz, odbytnicę, esicę IVb – przerzuty odległe STOPNIE ZRÓŻNICOWANIA MORFOLOGICZNEGO G1 – wysokozróżnicowany G2 – średniozróżnicowany, obecne ogniska raka litego G3 – przewaga raka litego

10 MIĘSAK PODŚCIELISKOWY 1. Nodulus stromatosus 2. Stromatosis endolymphatica 3. Sarcoma stromale (podział jest uzależniony od stosunku nowotworu do otoczenia!)

11 MIĘSAK GŁADKOKOMÓRKOWY - Leiomyomatosis intravenosa - Leyomyoma metastaticum - Leyomyoblastoma - Leyomyomatosis peritonealis disseminata (podział histologiczno-kliniczny)

12 CHOROBY ROZROSTOWE TROFOBLASTU ZAŚNIAD GRONIASTY ZAŚNIAD GRONIASTY Całkowity Całkowity Częściowy Częściowy ZAŚNIAD GRONIASTY INWAZYJNY ZAŚNIAD GRONIASTY INWAZYJNY Tylko macicy Tylko macicy Z przerzutami Z przerzutami RAK KOSMÓWKI RAK KOSMÓWKI Tylko macicy Tylko macicy Z przerzutami (z małym i dużym ryzykiem) Z przerzutami (z małym i dużym ryzykiem) PRZTRWAŁA CHOROBA TROFOBLASTYCZNA PRZTRWAŁA CHOROBA TROFOBLASTYCZNA

13 NOWOTWORY TROFOBLASTU KLASYFIKACJA WG. FIGO I – ograniczony do trzonu macicy II – ograniczony do narządów płciowych III – dodatkowo przerzuty do płuc IV – przerzuty do innych narządów

14 MIĘŚNIAKI MACICY Podział:podśluzówkoweśródściennepodsurowicówkowe

15 NOWOTWORY JAJNIKA PODZIAŁ HISTOGENETYCZNY WHO PIERWOTNE NOWOTWORY NABŁONKOWE PIERWOTNE NOWOTWORY NABŁONKOWE Nowotwory nabłonkowe niezłośliwe (torbielakogruczolak - torbiel, gruczolakowłókniak - lity) Nowotwory nabłonkowe niezłośliwe (torbielakogruczolak - torbiel, gruczolakowłókniak - lity) Nowotwory nabłonkowe graniczne Nowotwory nabłonkowe graniczne Nowotwory nabłonkowe złośliwe: RAKI (surowicze 50%, niezróżnicowane 20%, śluzowe 13%, endometrialne, mezonefroidalne, guz Brennera, mieszane) Nowotwory nabłonkowe złośliwe: RAKI (surowicze 50%, niezróżnicowane 20%, śluzowe 13%, endometrialne, mezonefroidalne, guz Brennera, mieszane) NOWOTWORY GONADALNE (ziarniszczak, otoczkowiak, włókniak, androblastoma, gynandroblastoma) NOWOTWORY GONADALNE (ziarniszczak, otoczkowiak, włókniak, androblastoma, gynandroblastoma) NOWOTWORY Z KOMÓREK LIPIDOWYCH NOWOTWORY Z KOMÓREK LIPIDOWYCH NOWOTWORY GERMINALNE rozrodczak, nowotwór pęcherzyka żółtkowego, potworniak niedojrzały, potworniak dojrzały) NOWOTWORY GERMINALNE rozrodczak, nowotwór pęcherzyka żółtkowego, potworniak niedojrzały, potworniak dojrzały) GONADOBLASTOMA GONADOBLASTOMA NOWOTWORY Z TKANKI ŁĄCZNEJ NIESWOISTEJ DLA GONAD NOWOTWORY Z TKANKI ŁĄCZNEJ NIESWOISTEJ DLA GONAD NOWOTWORY NIE SKLASYFIKOWANE NOWOTWORY NIE SKLASYFIKOWANE NOWOTWORY PRZERZUTOWE (rak endometrium, guz Krukenberga) NOWOTWORY PRZERZUTOWE (rak endometrium, guz Krukenberga) ZMIANY NOWOTWOROPODOBNE ZMIANY NOWOTWOROPODOBNE

16 NOWOTWORY JAJNIKA KLASYFIKACJA KLINICZNA WG. FIGO Ia – jeden jajnik, torebka nieprzerwana Ib – dwa jajniki, torebki nieprzerwane Ic – pęknięta torebka guza IIa – nacieczenie albo przerzuty do macicy i/lub jajowodów IIb – zajęcie innych tkanek miednicy mniejszej IIc – jw. + pęknięta torebka, lub wodobrzusze, lub dodatni rozmaz z otrzewnej IIIa – jw. + mikrowszczepy na powierzchni otrzewnej, węzły chłonne wolne IIIb – jw. + wszczepy < 2 cm, węzły chłonne wolne IIIc – jw. + wszczepy > 2 cm, przerzuty do węzłów chłonnych pozaotrzewnowych i/lub pachwinowych IV – jw. + przerzuty odległe

17 NOWOTWORY SROMU ZMIANY PRZEDNOWOTWOROWE SROMU POTENCJALNE POTENCJALNE Liszaj twardzinowy (świąd, skóra papierowata > wycinek > HP > maść z testosteronem) Liszaj twardzinowy (świąd, skóra papierowata > wycinek > HP > maść z testosteronem) Dystrofia hyperplastyczna (świąd, białe, zlewające się ogniska hyperkeratozy > wycinek > HP > maść z betametazonem Dystrofia hyperplastyczna (świąd, białe, zlewające się ogniska hyperkeratozy > wycinek > HP > maść z betametazonem Dystrofia mieszana Dystrofia mieszana Kłykciny kończyste (podłoże wirusowe HPV, HSV-2, blade brodawki > wycinek > HP > elektrochirurgia / kriochirurgia / destrukcja chemiczna (Condyline) Kłykciny kończyste (podłoże wirusowe HPV, HSV-2, blade brodawki > wycinek > HP > elektrochirurgia / kriochirurgia / destrukcja chemiczna (Condyline) RZECZYWISTE RZECZYWISTE Dysplazja małego stopnia – VIN I Dysplazja małego stopnia – VIN I Dysplazja średniego stopnia – VIN II Dysplazja średniego stopnia – VIN II Dysplazja dużego stopnia – VIN III Dysplazja dużego stopnia – VIN III Rak śródnabłonkowy sromu - TIS Rak śródnabłonkowy sromu - TIS

18 RAK SROMU Rak płaskonabłonkowy nierogowaciejący Rak płaskonabłonkowy nierogowaciejący Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący Rak płaskonabłonkowy paraepidermoidalny Rak płaskonabłonkowy paraepidermoidalny Rak brodawkowaty Rak brodawkowaty Rak podstawnokomórkowy Rak podstawnokomórkowy

19 RAK SROMU KLASYFIKACJA WG. FIGO St. 0 – TIS, rak przedinwazyjny St. 0 – TIS, rak przedinwazyjny St. 1 – guz dot. tylko sromu, wielkość poniżej 2 cm, węzły chłonne wolne St. 1 – guz dot. tylko sromu, wielkość poniżej 2 cm, węzły chłonne wolne St. 2 – guz dot. tylko sromu, wielkość powyżej 2 cm, węzły chłonne wolne St. 2 – guz dot. tylko sromu, wielkość powyżej 2 cm, węzły chłonne wolne St. 3 - guz przechodzi na dolną cewkę i/lub pochwę, krocze, odbyt, węzły pachwinowe powiększone, ale ruchome St. 3 - guz przechodzi na dolną cewkę i/lub pochwę, krocze, odbyt, węzły pachwinowe powiększone, ale ruchome St. 4 – guz nacieka pęcherz moczowy, cewkę, odbytnicę, ufiksowany do kości, przerzuty odległe, węzły owrzodziałe nieruchome St. 4 – guz nacieka pęcherz moczowy, cewkę, odbytnicę, ufiksowany do kości, przerzuty odległe, węzły owrzodziałe nieruchome

20 RAK POCHWY STOPNIE ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO wg. FIGO 0 - przedinwazyjny I - tylko ściany pochwy II - tkanki okołopochwowe, ale nie dochodzi do ścian miednicy III - dochodzi do ścian miednicy IVa - nacieka pęcherz moczowy i/lub odbytnicę IVb - występują przerzuty odległe

21 RAK JAJOWODU KLASYFIKACJA taka sama jak w raku jajnika


Pobierz ppt "Klasyfikacja nowotworów narządów płciowych żeńskich dr med. Andrzej J. Kowalski I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google