Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lustracja spółdzielcza – wartość czy dolegliwość Konferencja KZBS „Kontrola w bankach spółdzielczych sojusznikiem w procesie zarządzania instytucją” Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lustracja spółdzielcza – wartość czy dolegliwość Konferencja KZBS „Kontrola w bankach spółdzielczych sojusznikiem w procesie zarządzania instytucją” Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Lustracja spółdzielcza – wartość czy dolegliwość Konferencja KZBS „Kontrola w bankach spółdzielczych sojusznikiem w procesie zarządzania instytucją” Warszawa 04.12.2015.

2 Kontrola jako element społeczno- gospodarczej rzeczywistości Kontrola elementem działania Różnorodność form kontroli Spółdzielnia jako odmienny model gospodarowania Bezpośrednia kontrola członkowska (kontrola właścicielska) Spółdzielczy model kontroli korporacyjnej

3 Definicja kontroli (wg. W. Dawidowicza) Zbadanie istniejącego stanu rzeczy Zestawienie tego co istnieje, z tym co być powinno, co przewidują odpowiednie wzorce czy normy postępowania i sformułowanie na tej podstawie odpowiedniej oceny W przypadku istnienia rozbieżności między stanem istniejącym a stanem pożądanym, ustalenie przyczyn tych rozbieżności i sformułowanie zaleceń mających na celu wskazanie sposobów usunięcia niepożądanych zjawisk ujawnionych przez kontrolę Lustracja: badanie legalności, gospodarności i rzetelności

4 Spółdzielnia i jej zasady Zasada druga Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu ich polityki i podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety pełniący funkcje przedstawicielskie z wyboru są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach szczebla podstawowego członkowie mają równe prawa głosu (jeden członek – jeden głos), zaś spółdzielnie innych szczebli również zorganizowane są w sposób demokratyczny. Zasada czwarta Spółdzielnie są autonomicznymi organizacjami wzajemnej pomocy kontrolowanymi przez swoich członków. Jeżeli zawierają porozumienia z innymi organizacjami, włączając w to rządy, lub pozyskują swój kapitał z zewnętrznych źródeł, to czynią to tylko na warunkach zapewniających demokratyczną kontrolę przez swoich członków oraz zachowanie swojej spółdzielczej autonomii.

5 Spółdzielnia – biznes oparty na wartościach wartości się opłacają – kryzys efektem odejścia od wartości już w 1844 roku wraz z powstaniem pierwszej spółdzielni (spółdzielnia sprawiedliwych pionierów) sami spółdzielcy ustanowili reguły postępowania społeczna odpowiedzialność biznesu zasady Compliance - zgodność z normami prawnymi i etycznymi spółdzielczość ma to wpisane w swój system zasad i wartości (DST) sami spółdzielcy narzucili sobie zasady, które w biznesie komercyjnym często uznawane są za bariery rozwojowe, sprawdzanie zgodności działania spółdzielni z tymi zasadami realizowane jest w ramach demokratycznej kontroli członkowskiej spółdzielnia to organizacja zaufania społecznego instytucja lustracji ma wspomagać członków i społeczne organy spółdzielni w sprawdzaniu prawidłowości działalności spółdzielni

6 Lustracja odpowiedzią na spółdzielczą specyfikę Organizacja członkowska Organizacja demokratyczna Otwartość, przejrzystość, uczciwość Aktywne członkostwo, informacja, komunikacja – nic do ukrycia Komercjalizacja burzy spółdzielcze zasady, ogranicza odpowiedzialność organów samorządowych i członków Nadmiar kontroli szkodzi samokontroli

7 Lustracja jako kontrola społeczna Sprawdzenie jak funkcjonuje system nakazów, zakazów i sankcji obowiązujących w spółdzielczej wspólnocie Charakter spółdzielczej kontroli społecznej: - formalny - nieformalny - zewnętrzny Konsekwencje - negatywne (złe uczucia, dyskomfort, wykluczenie, zły wizerunek – to sankcje społeczne) - pozytywne (prestiż, uznanie, szacunek – akceptacja społeczna)

8 Lustracja spółdzielcza i jej funkcje Lustracja spółdzielcza stanowi zorganizowaną formę kontroli działalności spółdzielni przez jej członków. Działa w imieniu i na rzecz interesów członków. Tak jak nadzór finansowy stoi na straży bezpieczeństwa depozytów tak lustracja strzeże interesów członków spółdzielni. Bada zgodność funkcjonowania spółdzielni z jej celami statutowymi, przestrzeganie prawa spółdzielczego, norm statutowych oraz respektowanie międzynarodowych zasad spółdzielczych. Lustracja bada też wypełnianie swoich obowiązków przez organy przedstawicielskie, przestrzeganie praw członków a nade wszystko efektywność wykorzystania posiadanego majątku i właściwy nad nim nadzór. To bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Jego prawidłowa realizacja w dużym stopniu decyduje o postrzeganiu spółdzielni zarówno przez jej członków jak i otoczenie zewnętrzne. Ma znaczący wpływ na wizerunek spółdzielni w opinii społecznej.

9 Lustracja spółdzielcza i jej funkcje (2) Funkcja samoistna – brak możliwości władczego i wiążącego oddziaływania w stosunku do spółdzielni Nie łączy się ze stosowaniem środków nadzorczych Doradztwo i instruktaż Wykrywanie błędów – formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych

10 Spółdzielczy punkt widzenia Więcej spółdzielni – mniej komercji Więcej wartości – mniej kalkulacji Więcej autonomii i samorządności – mniej państwa Więcej samoodpowiedzialności i odpowiedzialności społecznej – mniej nakazów i zakazów (dyrektyw) Równoważenie efektywności ekonomicznej z efektywnością społeczną


Pobierz ppt "Lustracja spółdzielcza – wartość czy dolegliwość Konferencja KZBS „Kontrola w bankach spółdzielczych sojusznikiem w procesie zarządzania instytucją” Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google