Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowanie partnerstwa Halina Siemaszko W prezentacji wykorzystano materiały Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowanie partnerstwa Halina Siemaszko W prezentacji wykorzystano materiały Fundacji Partnerstwo dla Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Budowanie partnerstwa Halina Siemaszko W prezentacji wykorzystano materiały Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

2 Partnerstwo trójsektorowe Wspólne i skoordynowane działania angażujące władzę samorządową, instytucje publiczne, organizacje społeczne oraz biznes Dzielenie kosztów, odpowiedzialności i ryzyka Warunek zrównoważonego rozwoju Trudne wyzwanie

3 Sektory i ich rola w partnerstwie Publiczny – zapewnienie praworządności Gospodarczy – inwestycje i działalność gospodarcza Społeczny – rozwój społeczny

4 Sektory i ich rola w partnerstwie Publiczny – zapewnienie praworządności - tworzenie struktur dla przestrzegania praw gospodarczych oraz wsparcie dla procesu rozwoju - opracowywanie regulacji i standardów - zaspokojenie podstawowych potrzeb i praw obywateli

5 Sektory i ich rola w partnerstwie Gospodarczy – inwestycje i działalność gosp. Wytwarzanie towarów i świadczenie usług Miejsca pracy, rozwój gospodarczy, innowacyjność Maksymalizacja zysków dla rozwoju przedsiębiorstw i nowych inwestycji

6 Sektory i ich rola w partnerstwie Społeczny – rozwój społeczny Kreowanie możliwości rozwoju Wspieranie osób potrzebujących i wykluczonych Stanie na straży dobra publicznego

7 Korzyści z budowania partnerstwa Innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów Umożliwienie każdemu z sektorów wykorzystanie posiadanych kompetencji i umiejętności Większa pula zasobów (kadr., techn., fin.) Tworzenie sieci współpracy Wzajemne zrozumienie wartości

8 Ryzyko każdego z partnerów Utrata reputacji Utrata autonomii Konflikt interesów Drenaż zasobów Wyzwania związane z realizacja projektów

9 Etapy budowania partnerstwa 1. Ustalenie zakresu działania 2. Identyfikacja partnerów 3. Zawiązanie partnerstwa 4. Planowanie 5. Wybór modelu zarządzania 6. Zapewnienie zasobów

10 Etapy budowania partnerstwa c.d. 7. Wdrożenie 8. Monitoring 9. Okresowa ocena 10. Korekta 11. Instytucjonalizacja 12. Kontynuacja bądź zakończenie współpracy

11 Zasady współpracy partnerskiej 1. Wypracowane i zaakceptowane przez wszystkich partnerów 2. Jednakowe prawa partnerów 3. Przejrzystość (otwartość i uczciwość) 4. Obopólne korzyści

12 Sukces partnerstwa - ocena Oddziaływanie społeczne Wartość p. dla poszczególnych organizacji partnerskich Rzeczywiste koszty i korzyści związane z współpracą partnerską


Pobierz ppt "Budowanie partnerstwa Halina Siemaszko W prezentacji wykorzystano materiały Fundacji Partnerstwo dla Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google