Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O Bibliotece Profil Biblioteki jest ściśle związany z kierunkami i specjalnościami studiów w PJATK. Księgozbiór Biblioteki stanowi ponad 13 000 woluminów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O Bibliotece Profil Biblioteki jest ściśle związany z kierunkami i specjalnościami studiów w PJATK. Księgozbiór Biblioteki stanowi ponad 13 000 woluminów."— Zapis prezentacji:

1

2 O Bibliotece Profil Biblioteki jest ściśle związany z kierunkami i specjalnościami studiów w PJATK. Księgozbiór Biblioteki stanowi ponad 13 000 woluminów książek z zakresu informatyki, matematyki, zarządzania, bankowości, historii sztuki, architektury, kultury i historii Japonii, a także beletrystykę japońską w języku polskim i angielskim oraz literaturę z zakresu sztuki nowych mediów (grafika, gry komputerowe, multimedia, malarstwo, film itp.). Biblioteka posiada również dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra oraz wypożyczalni książek elektronicznych EBL. Biblioteka prenumeruje ok. 70 tytułów czasopism, w tym czasopisma zagraniczne, również w dostępie on-line, a także gromadzi prace dyplomowe studentów oraz prace doktorskie. Czytelnia wyposażona jest w stanowiska komputerowe - w tym jedno ze skanerem. Organizacja czytelni umożliwia pracę zarówno indywidualną jak i grupową.

3 Ogólne zasady Do Biblioteki nie trzeba się dodatkowo zapisywać. Zgoda na przestrzeganie regulaminu Biblioteki jest zaakceptowana podczas podpisania kontraktu z Uczelnią.regulaminu Aby dokonać wypożyczenia należy okazać legitymację studencką oraz znać sygnaturę potrzebnej książki.

4 Wypożyczenia Książki wypożyczane są studentom na okres trzech tygodni. Osoby, które uzyskały zgodę bibliotekarza, mają prawo wypożyczać książki na dłuższy okres. Można pożyczyć nie więcej niż trzy książki równocześnie. Wypożyczający powinien sprawdzić stan otrzymywanego egzemplarza oraz stan załączników do książki. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym wypadku Czytelnik jest za nie odpowiedzialny. Czytelnik, w momencie wypożyczenia, bierze odpowiedzialność za stan i termin zwrotu książki. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia - telefonicznie, e-mailowo lub osobiście, w okresie nieprzekraczającym daty zwrotu. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, Czytelnik płaci karę pieniężną za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania w wysokości 0,50 zł. Karę należy uregulować w Bibliotece, nie dłużej niż w ciągu jednego miesiąca, od daty naliczenia kary. W przypadku zadłużenia na koncie bibliotecznym nie będą wypożyczane kolejne pozycje. W zamian za karę pieniężną można podarować na rzecz Biblioteki książki o wartości kary. Tytuły musi zaakceptować bibliotekarz. Studenci kończący edukację w PJATK zobowiązani są do przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki.

5 Czytelnia Z Czytelni mogą korzystać Czytelnicy Biblioteki PJATK oraz osoby niezapisane do Biblioteki PJATK. Z pozycji księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, bieżące numery czasopism itp.) wolno korzystać wyłącznie w Czytelni. Dyski CD/DVD dołączane do czasopism oraz numery archiwalne czasopism (z ostatnich dwóch lat) można wypożyczać na okres 3 dni. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na wypożyczenie zbiorów z Czytelni określając czas lub termin takiego udostępnienia. Czytelnicy Biblioteki mają możliwość wglądu do prac dyplomowych wyłącznie na miejscu. Prac dyplomowych (forma drukowana / dysk CD) nie można kopiować. Chęć przejrzenia wybranych prac należy zgłaszać z wyprzedzeniem. W Czytelni nie ma możliwości kserowania i drukowania dokumentów.

6 Czytelnia Prosimy o: zachowanie ciszy, niespożywanie posiłków, zostawianie okryć wierzchnich w szatni, dużych toreb, plecaków w szarych boksach, nieodłączanie kabli od komputerów znajdujących się w czytelni, zachowanie wysokiej kultury bycia w poszanowaniu prawa do właściwych warunków pracy pozostałych czytelników.

7 Strona biblioteki http://www.pja.edu.pl/biblioteka

8 Strona biblioteki

9 Katalog Katalog elektroniczny Katalog elektroniczny obejmuje wszystkie zgromadzone: książki, książki elektroniczne, prenumerowane czasopisma, prace dyplomowe (projektowe, licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie), multimedia, dokumenty życia społecznego. Praca dyplomowa Film

10 System biblioteczny Patron W zakładce Pomoc znajduje się czytelna instrukcja obsługi systemu.

11 Pełna funkcjonalność konta jest dostępna po zalogowaniu. Dane do logowania są wysyłane na adresy mailowe Czytelników.

12 Dostępność egzemplarzy jest oznaczona odpowiednią ikonką: Pozycja jest dostępna Pozycja jest wypożyczona Pozycja jest zamówiona

13 Książki elektroniczne IBUK Libra IBUK Libra – czytelnia książek elektronicznych polskich wydawnictw, w tym Wyd. PJATK (wykupiony dostęp do ok. 70 książek + ok. 100 w wolnym dostępie) EBLEBL – wypożyczalnia książek elektronicznych najważniejszych zagranicznych wydawców profesjonalnych, naukowych i akademickich (aby książkę przeczytać należy ją zamówić; koniecznie należy podać uzasadnienie) Biblioteka udostępnia również książki on-line na platformach:

14 Czasopisma elektroniczne Dziennik Gazeta Prawna (http://edgp.gazetaprawna.pl)http://edgp.gazetaprawna.pl Login: biblioteka_pjwstk Hasło: biblioteka (dla jednego zalogowanego czytelnika) Puls Biznesu (http://egazeta.pb.pl/)http://egazeta.pb.pl/ Login: biblioteka@pjwstk.edu.pl Hasło: pjwstk (dla jednego zalogowanego czytelnika) Zarządzanie jakością (www.zj.com.pl)www.zj.com.pl (dostęp do wydań przez panel KONTO – prawy, górny róg) Login: biblioteka_pjwstk Hasło: biblioteka Ebsco (http://search.ebscohost.com)http://search.ebscohost.com Logowanie po IP PJWSTK lub z zewnątrz: Login: s1265658 Hasło: password Harvard Business Review ()(http://hbr.org) Login: pjatk@online.abe.pl Hasło: biblioteka Marketing w praktyce (http://marketing.org.pl/(http://marketing.org.pl/) Login: pjwstk1 Hasło: pjwstk1 Code, PHP Architect, Automatyka Podzespoły Aplikacje, Elektronik 3DCreative, 2DArtist, Estrada i Studio, Digital Photographer Polska

15 Wypożyczenia międzybiblioteczne Czytelnicy Biblioteki PJATK korzystać mogą z bibliotek: Instytutu Podstaw Informatyki PAN Politechniki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Informacji i Kultury przy Ambasadzie Japonii Filmoteki Narodowej Wypożyczenia międzybiblioteczne dokonywane są na podstawie rewersów międzybibliotecznych uzyskanych w Bibliotece PJATK. Można posiadać nie więcej niż 5 rewersów jednocześnie. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z otrzymanych rewersów w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania. Rewers międzybiblioteczny

16 Propozycje zakupu Każdy czytelnik może zgłosić propozycje do zakupu. Tytuł potrzebnej książki lub czasopisma, należy wpisać do zeszytu PROPOZYCJE ZAKUP KSIĄŻEK, PRENUMERATA CZASOPISM; (zeszyt na ladzie bibliotecznej). Należy pamiętać o niezbędnych elementach: hasło przedmiotowe, dane książki, czasopisma (tytuł, autor, wydawca, rok wydania, ISSN/ISBN).

17 Bazy publikacji naukowych W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki Biblioteka PJATK uzyskała dostęp do poniższych baz: Ebsco Elsevier: baza ScienceDirect Springer Web o Knowledge, baza Web of Science Wiley & Blackwell Scopus W ramach testów udostępniamy także inne bazy publikacji naukowych. Czytelnicy informowani są na bieżąco o takich dostępach.

18 Repozytorium Instytucjonalne PJATK Repozytorium Instytucjonalne PJATK służy upowszechnianiu dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów oraz studentów Uczelni a także promowaniu i upowszechnianiu wyników projektów i badań naukowych prowadzonych w PJATK. W repozytorium gromadzone są oraz udostępniane elektroniczne wersje utworów pracowników, doktorantów i studentów PJATK lub innych prac wydanych w Wydawnictwie PJATK. Repozytorium nawiązuje do idei Otwartej Nauki.

19 Wydawnictwo PJATK W Bibliotece można również nabyć publikacje Wydawnictwa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Ambicją Wydawnictwa PJATK jest zapewnienie podręczników na wysokim poziomie merytorycznym dla każdego kluczowego przedmiotu wykładanego na Uczelni.

20 Funkcjonowanie biblioteki G odziny otwarcia: parter, sala 14, budynek główny PJATK Poniedziałek – czwartek 8.30 - 18.00 Piątek 8.30 – 17.00 Sobota 10.00 - 16.00 Niedziela 10.00 - 15.00 Informacje o zmianach godzin np. z okazji świąt, wakacji, przerw międzysemestralnych są wysyłane drogą mailową oraz zamieszczone na stronie internetowej. Adres: ul. Koszykowa 86, 02 – 008 Warszawa tel. (22) 58 44 533 E-mail: biblioteka@pja.edu.pl Kierownik Biblioteki PJATK mgr Aneta Ługowska Zapraszamy!


Pobierz ppt "O Bibliotece Profil Biblioteki jest ściśle związany z kierunkami i specjalnościami studiów w PJATK. Księgozbiór Biblioteki stanowi ponad 13 000 woluminów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google