Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU."— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU

2 Celem szkolenia bibliotecznego jest przedstawienie nowym użytkownikom biblioteki zasad jej funkcjonowania. Podczas szkolenia student otrzyma informacje na temat profilu gromadzonych przez bibliotekę zbiorów oraz dowie się na jakich zasadach może z nich skorzystać. Tematyka szkolenia bibliotecznego: struktura organizacyjna biblioteki zbiory Biblioteki PPWSZ regulamin udostępniania zbiorów wyszukiwanie książek w katalogach biblioteki e-zasoby JAKI JEST CEL SZKOLENIA ? Tematyka szkolenia bibliotecznego 2

3 CZYTELNIA telefon: 18 26 10 714 czytelnia@ppwsz.edu.pl WYPOŻYCZALNIA telefon: 18 26 10 715 wypozyczalnia@ppwsz.edu.pl WYPOŻYCZALNIA Poniedziałek: 9.00 - 15.30 Wtorek: 9.00 - 15.30 Środa: 13.00 - 15.30 Czwartek: 9.00 - 15.30 Piątek: 10.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 12.00 (wg. harmonogramu terminów zjazdów studiów niestacjonarnych) Niedziela: biblioteka zamknięta CZYTELNIA Poniedziałek: 9.00 - 15.30 Wtorek: 9.00 - 15.30 Środa: 9.00 - 15.30 Czwartek: 9.00 - 15.30 Piątek: 9.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 12.00 (wg. harmonogramu terminów zjazdów studiów niestacjonarnych) Niedziela: biblioteka zamknięta KIEDY BIBLIOTEKA JEST DOSTĘPNA ? Godziny otwarcia biblioteki Kontakt KONTAKT GODZINY OTWARCIA 3

4 Prawdą jest, że zbiory są najważniejszym elementem w każdej bibliotece i bez nich nie jest możliwe istnienie żadnej placówki bibliotecznej. Jednak należy pamiętać, że gromadzenie zbiorów ma sens tylko wtedy, jeżeli znajdą się odbiorcy, którzy zechcą z nich skorzystać. Biblioteka uczelni jest przede wszystkim dla studenta! Biblioteka PPWSZ bierze czynny udział w organizowaniu pracy naukowej i dydaktycznej pracowników i studentów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu poprzez: gromadzenie i uzupełnianie zbiorów zgodnie z kierunkami oraz potrzebami dydaktycznymi i organizacyjnymi Uczelni opracowanie zbiorów magazynowanie i konserwację zbiorów udostępnianie zbiorów udzielanie informacji o zbiorach i innych zasobach wiedzy JAKIE ZADANIA REALIZUJE BIBLIOTEKA PPWSZ ? 4

5 Struktura organizacyjna Biblioteki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przedstawia się następująco: DZIAŁ OPRACOWAŃ Do jego zadań należy gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru, opracowywanie zbiorów w systemie bibliotecznym, przygotowywanie bibliografii tematycznych, tworzenie katalogu kartkowego oraz komputerowego. CZYTELNIA Czytelnia ma charakter otwarty. Mogą z niej korzystać zarówno studenci, pracownicy PPWSZ w Nowym Targu, a także osoby z zewnątrz – nienależące do społeczności akademickiej. Pojedyncze egzemplarze publikacji książkowych i czasopiśmienniczych, które znajdują się na regałach w czytelni, udostępniane są poprzez wypożyczanie prezencyjne (na miejscu w czytelni). WYPOŻYCZALNIA Z wypożyczalni mogą korzystać tylko studenci i pracownicy Uczelni. Aby móc korzystać z książek poza biblioteką (wypożyczyć na dłuższy okres), należy założyć KARTĘ CZYTELNIKA. W wypożyczalni można dokonywać rezerwacji książek oraz ich prolongaty (przedłużenia okresu wypożyczenia). JAKA JEST STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI ? 5

6 Księgozbiór gromadzony przez Bibliotekę PPWSZ ściśle związany jest z planem nauczania na poszczególnych kierunkach w Podhalańskiej Wyższej. Biblioteka dysponuje 10 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, 2 stanowiskami do wyszukiwania informacji w katalogu komputerowym, 3 stanowiskami do pracy w grupach oraz ponad 100 stanowisk do pracy indywidualnej. Na terenie biblioteki można korzystać z WiFi. CZYM DYSPONUJE BIBLIOTEKA ? Zbiory biblioteki Profil udostępnianych przez bibliotekę zbiorów, odpowiada zapotrzebowaniom pracowników i studentów Uczelni. Biblioteka oferuje czytelnikom: książki o tematyce ściśle związanej z realizowanym kierunkiem studiów oraz podręczniki akademickie regionalia związane z Podtatrzem czasopisma prenumerowane dla poszczególnych kierunków studiów mapy, broszury, pocztówki płyty CD / DVD (z możliwością odtworzenia w kabinie multimedialnej) e-podręczniki oraz bezpłatne bazy czasopism dostępne on-line w bibliotece 6

7 Zakładanie karty czytelnika WYPOŻYCZALNIA Aby móc wypożyczać książki na dłuższy okres i korzystać z nich na zewnątrz biblioteki należy założyć KARTĘ CZYTELNIKA. Bibliotekarz zakłada kartę tylko na podstawie indeksu, bądź legitymacji studenckiej ! Zapisu do biblioteki można dokonać w ciągu całego roku akademickiego, a także w okresie przerwy wakacyjnej. Z początkiem każdego nowego roku akademickiego należy kartę zaktualizować. JAK ZOSTAĆ CZYTELNIKIEM ? NALEŻY ZAPAMIĘTAĆ Czytelników korzystających z biblioteki obowiązuje zachowanie odpowiadające powadze instytucji naukowej. Na terenie czytelni zabrania się: prowadzenia rozmów przez telefon, wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów. Należy zachować absolutną ciszę. Korzystanie z zasobów biblioteki na dokument CZYTELNIA Aby móc skorzystać z zasobów czytelni na miejscu należy : 1.Pozostawić odzież wierzchnią w szatni. 2.Wpisać się do rejestru użytkowników czytelni. 3.Zostawić dyżurującemu bibliotekarzowi dokument tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, lub indeks). Po skończonej pracy w czytelni, należy zgłosić się po odbiór pozostawionego wcześniej dokumentu. 7

8 JAKIE SĄ ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI ? Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki PPWSZ (dostęp na stronie internetowej Uczelni, w zakładce BIBLIOTEKA ) WYPOŻYCZALNIA Dla studentów i pracowników PPWSZ w Nowym Targu Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz Okres wypożyczenia: 14 dni Ilość wypożyczonych książek: 1-5 egz. Wypożyczanie na podstawie założonej KARTY BIBLIOTECZNEJ. Użytkownik składa rewers na książkę i czeka na jego realizację. Możliwość rezerwacji książek oraz ich prolongaty (tj. przedłużenia okresu wypożyczenia) CZYTELNIA Dla studentów i pracowników PPWSZ w Nowym Targu oraz osób nie związanych z Uczelnią Udostępnianie zbiorów na miejscu Możliwość wypożyczenia książek na zajęcia lub do ksero. W tym przypadku zwrot publikacji musi nastąpić nie dłużej niż do kilku godzin od chwili udostępnienia ! Czytelnik ma możliwość wolnego dostępu do regałów. Po skończonej pracy, należy pozostawić książkę na stoliku w wyznaczonym miejscu. Czasopisma prenumerowane przez bibliotekę, a wydane w bieżącym roku, są dostępne na półkach w czytelni. Pozostałe numery przechowywane są w części magazynowej. Aby z nich skorzystać należy złożyć rewers, przygotowany na podstawie katalogu. 8

9 Katalog kartkowy służy do wyszukiwania informacji na temat zbiorów Biblioteki PPWSZ w sposób tradycyjny (po kartach katalogowych). Katalog umiejscowiony jest w bibliotece naprzeciwko wejścia od strony wypożyczalni. JAK WYSZUKAĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE ? Biblioteka Uczelni dysponuje dwoma katalogami: kartkowym i katalogiem OPAC. Katalog kartkowy 9

10 W chwili obecnej trwają jeszcze w bibliotece prace nad wdrożeniem systemu bibliotecznego PATRON oraz udostępnieniem katalogu on-line. Z katalogu OPAC można już korzystać na wszystkich komputerach w czytelni oraz stanowiskach specjalnie przygotowanych do wyszukiwania informacji w systemie bibliotecznym. JAK WYSZUKAĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE ? Biblioteka Uczelni dysponuje dwoma katalogami: kartkowym i katalogiem OPAC. Katalog OPAC Katalog OPAC (kliknij, aby wejść do katalogu) Katalog OPAC umożliwia wyszukiwanie informacji na temat zasobów biblioteki bez wychodzenia z domu. 10

11 JAK WYSZUKAĆ KSIĄŻKĘ W BIBLIOTECE ? W bibliotece wyszukujemy książki na 2 sposoby: wg nazwiska autora wg tytułu książki Jeżeli książka posiada od 1 do 3 autorów, wtedy wyszukujemy ją po nazwisku pierwszego z autorów. Przykład: Tytuł: Wprowadzenie do socjologii Autor: Barbara S zacka Książka w księgozbiorze biblioteki znajduje się pod literą S Jeżeli książka posiada więcej niż 3 autorów, lub powstała pod redakcją, wtedy wyszukujemy ją po tytule. Przykład: Tytuł: R ekreacja i czas wolny Red. nauk.: Ryszard Winiarski Książka w księgozbiorze biblioteki znajduje się pod literą R 11

12 Wzór poprawnie wypełnionego rewersu JAK POPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ REWERS? Wypożyczenia realizowane są na podstawie przygotowanego REWERSU do każdego tytułu książki i czasopisma. UWAGA Rewersy wypełnione niezgodnie z instrukcją, lub nieczytelnie NIEZOSTANĄ ZREALIZOWANE ! 12

13 E-ZASOBY Bazy publikacji elektronicznych dostępne w sieci Ibuk Libra www.libra.ibuk.pl Wirtualna Biblioteka Nauki www.wbn.edu.pl Serwis IBUK LIBRA to pierwsza w Polsce czytelnia online podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców (PWN, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL). Czytelnia IBUK LIBRA jest dostępna na wszystkich komputerach w sieci Uczelni bez konieczności logowania. Biblioteka PPWSZ udostępnia kody PIN, pozwalające na korzystanie z bazy na komputerach domowych. Od 1 stycznia 2013 r. PPWSZ w Nowym Targu posiada dostęp do ponad 100 podręczników akademickich w czytelni internetowej ibuka. Biblioteka PPWSZ w Nowym Targu została zarejestrowana w Wirtualnej Bibliotece Nauki, dzięki czemu Uczelnia posiada dostęp do naukowych baz danych (w tym kolekcji czasopism elektronicznych) wydawnictw: Elsevier, Springer, Web of Knowledge, EBSCO, Nature, Science, SCOPUS, Wiley-Blackwell. 13

14 Wykorzystując informacje zamieszczone poniżej, proszę o przygotowanie 1 rewersu posługując się katalogiem OPAC: ZALICZENIE SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO Warunkiem zaliczenia szkolenia jest udział studenta w przygotowanym przez bibliotekarza kursie, potwierdzony podpisem na liście obecności oraz wykazanie umiejętności wyszukiwania publikacji w zbiorach Biblioteki PPWSZ. Katalog OPAC Katalog OPAC (kliknij, aby wejść do katalogu) TYTUŁY KSIĄŻEK Atlas ćwiczeń korekcyjnych Bezpieczna turystyka i rekreacja Ekologia krajobrazu Elementy opieki nad chorym przewlekle Jakość pracy pielęgniarki Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku Kompendium wiedzy o turystyce Komunikowanie się z chorym psychicznie Laboratoryjne badania gruntów i gleb Masaż segmentarny Podstawy hydrogeologii stosowanej Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie Przestrzeń dla komunikacji w mieście Ratownictwo medyczne w Polsce Regiony turystyczne Techniki budowlane w kompleksach zabytkowych : słownik terminologiczny Wprowadzenie do prawa Zamki i kasztele na polskim Podtatrzu Zarządzanie środowiskiem w Polsce AUTORZY / REDAKTORZY Ciechaniewicz Wiesława Kasińska Lidia Kasperczyk Tadeusz Lenartowicz Helena Magiera Leszek Markiewicz Przemysław Mazurek Henryk Młynarska Paulina Rajtar-Cynke Grażyna Roszkowska Ewa Wilczewski Adam Wolski Karol Woźniewski Marek Żarska Barbara Tischner Józef 14

15 Zachęcam do korzystania z zasobów biblioteki. Biblioteka PPWSZ jest otwarta dla WAS ! OPRACOWAŁ mgr Krzysztof Bosak Biblioteka PPWSZ w Nowym Targu


Pobierz ppt "Biblioteka Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU PPWSZ W NOWYM TARGU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google