Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION 30.09.2015 Dr Katarzyna Molek-Kozakowska TUTOR /Opiekun.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION 30.09.2015 Dr Katarzyna Molek-Kozakowska TUTOR /Opiekun."— Zapis prezentacji:

1 Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION 30.09.2015 Dr Katarzyna Molek-Kozakowska TUTOR /Opiekun roku

2 Podział na GRUPY GR 1: A-K 1 Adamczyk Edyta Elżbieta 2 Bronowicka Ada Małgorzata 3 Bychenko Kateryna 4 Chaba Adriana Maria 5 Dąbrowski Łukasz 6 Dmitruczuk Karolina Daria 7 Dykacz Agnieszka Martyna 8 Gacek Damian Robert 9 Górska Ewelina 10 Grabowska Dominika 11 Haidukova Alina 12 Herrmann Paulina Dominika 13 Janusz Łukasz Władysław 14 Jendrusz Patrycja Alina 15 Jendrysiak Dominika 16 Jędrysiak Paulina Maria 17 Kaczmarczyk Dominika Anna 18 Kharebava David 19 Koleszko Paweł Damian 20 Kondratowicz Magdalena Janina 21 Kozyrieva Oleksandra 22 Kożuch Kacper Szymon 23 Krus Kamil Piotr 24 Krzyżanowska Maria Teresa 25 Kupriianova Daryna

3 Podział na GRUPY GR 2: L-Z 26 Legarska Emilia Bogumiła 27 Lemańska Martyna Agata 28 Lenkiewicz Katarzyna 29 Mamryha Ivan 30 Michnik Marcelina Adriana 31 Nowińska Małgorzata Alicja 32 Obrusnik Anna Magdalena 33 Ogrodnic Anastasia 34 Okropiridze Sopio 35 Pampukha Milana-Violietta 36 Parcej Aleksander Wojciech 37 Perz Natalia Joanna 38 Piecuch Magdalena Anna 39 Poczkajski Marcin Paweł 40 Popiashvili Nika 41 Poznań Mateusz Patryk 42 Roj Monika Aleksandra 43 Rychtowska Klara 44 Urbaniak Paweł 45 Vlasenko Roman 46 Wojciechowska Julia Krystyna 47 Wołowicz Mateusz Eugeniusz 48 Zadorozhna Nataliia 49 Żurek Magdalena Joanna

4 Struktura i siedziba 1. Uniwersytet Opolski http://www.uni.opole.pl 2. Wydział Filologiczny (jednostka formalnie prowadząca EPC) – Dziekanat W. Fil. budynek Collegium Maius pl. Kopernika 11, parter. (wt-pt 11:00-14:00) 3. Instytut Filologii Angielskiej (jednostka, której zasoby wykorzystuje się do prowadzenia EPC) – Sekretariat IFA, budynek CM pl. Kopernika 11, pok.23. Sale: 04, 111, 115, 206, 207, 207a, 208, 306

5 Informacje na temat studiów www.epc.uni.opole.pl Plan zajęć, Siatki studiów, sylabusy, kadra, Dokumenty praktyk, dyplomowania, Ogłoszenia bieżące,

6 Informacje na temat instytutu www.ifa.uni.opole.pl Dane na temat instytutu, zakładów, Dane kontaktowe, Odwołane zajęcia, zapisy na kursy Ogłoszenia bieżące,

7 Informacje na temat wydziału www.wfil.uni.opole.pl Dokumenty ogólnowydziałowe, Jakość kształcenia, Uroczystości, wykłady, akcje, Obsługa studenta przez Dziekanat: zaliczanie semestru, wpisy warunkowe, IOS,

8 Pracownicy odpowiedzialni za EPC Tutor I roku– dr Katarzyna Molek- Kozakowska (molekk@uni.opole.pl)molekk@uni.opole.pl Prodziekan – dr Elżbieta Szymańska- Czaplak (ela@uni.opole.pl)ela@uni.opole.pl Pracownik Dziekanatu – mgr Anna Hudaczek (ahudaczek@uni.opole.pl)ahudaczek@uni.opole.pl +48 77 541 59 37

9 Przedmioty w tym semestrze Module 1b Practical Englishgodz.pkt ECTS Individual in society: reading and listening skills 1303 Individual in society: oral communication skills 1303 Individual in society: writing 1303 Individual in society: grammar and style 1303 Module 2Language in Society and Culture305 Module 3Communication Theories and Semiotics 305 Module 4Social Communication304 Module 5Philosophy302 Module 6Information technology302 Obowiązkowe szkolenia – terminy podane w gablocie obok Sekretariatu/stronie IFA lub EPC (będzie z tego wpis do indeksu) SZKOLENIE BIBLIOTECZNE BHP

10 Plan Class timetables: www.epc.uni.opole.plwww.epc.uni.opole.pl

11 Timetable winter semester 2015/2016 – Full-time, BA level - I year English In Public Communication L.p.L.p. MondayTuesdayWednesdayThursday 1 2121212 1 9:00 – 10:30 Communication Theories and Semiotics dr K. Molek-Kozakowska s. 207 A 9:00 – 10:30 Grammar and style 1 dr J. Szymańska s. 207 9:00 – 10:30 Language in Society and Culture dr hab. J. Zalewski, prof. UO s. 306 8:30 – 10:00 Social Communicati on mgr G. Omelan s.203 CC 2 10:30 – 12:00 Grammar and style 1 dr J. Szymańska s. 207 10:30 - 12:00 Communication Theories and Semiotics dr K. Molek- Kozakowska s. 207 A 10:30 – 12:00 Philosophy – wykł. dr hab. K. Skowroński s. 306 10:30 – 12:00 Language in Society and Culture dr hab. J. Zalewski, prof. UO s. 306 10:00 – 11:30 Social Communicati on mgr G. Omelan s.203 CC 3 13:30 – 15:00 Information technology mgr T. Sutarzewicz s. 304 3 15:00 – 16:30 Oral Communications skills 1 dr T. Lewandowski s. 115 15:00 – 16:30 Information technology mgr T. Sutarzewicz s. 304 13:30 – 15:00 Writing 1 mgr M. Szyszka s. 208 16:30 – 18:00 Reading and listening skills 1 dr T. Lebiecki s. 207 5 16:30 – 18:00 Oral Communications skills 1 dr T. Lewandowski s. 115 15:00 – 16:30 Writing 1 mgr M. Szyszka s. 208 18:00 – 19:30 Reading and listening skills 1 dr T. Lebiecki s. 207

12 ECTS European Credit Transfer System (Europejski System Transferu Punktów) Wg siatki, w każdym semestrze uzyskuje się 30 pkt ECTS, niektóre kursy są wybieralne (zmienne) Student jest odpowiedzialny za zrealizowanie 30 pkt (można więcej ale nie mniej) Obowiązkowe: WF 2x30h (Studium Wych. Fiz.) w 2-3 semestrze i język obcy 2x60h (Studium Jęz. Obcych) realizuje się w 4-5 semestrze (albo wcześniej ale wpis jest wtedy). Obowiązuje rejestracja internetowa. Na wyższych latach można 1-2 semestry studiować w zagranicznych uczelniach (Erasmus+) po 30 ECTS

13 Sylabusy Dokumenty zamieszczone na stronie EPC dotyczące szczegółów kursów – ilość godzin, typ zajęć, pkt ECTS, cele kursu, treści kursu, sposób zaliczenia kursu, literatura przedmiotu, efekty końcowe. Sylabusy mogą być modyfikowane przez prowadzących, powinny być prezentowane na pierwszych zajęciach.

14 Tutorzy i prowadzący Tutorzy to pracownicy przypisani do danego roku, którzy pomagają, koordynują i udzielają informacji, np. na temat kursów wybieralnych, procedur. Każdy prowadzący ma wyznaczone godziny konsultacji i można kontaktować się z nim mailowo. Terminarz dyżurów i lista adresów opublikowana będzie na stronie internetowej.

15 USOS – UNIWERSYTECKI SYSTEM OBSŁUGI STUDIÓW Każdy kandydat po przyjęciu na studia otrzymuje adres mailowy w postaci nr_indeksu@student.uni.opole.pl (nr indeksu = nr albumu). Jest on generowany automatycznie w momencie nadania nr albumu nowo przyjętemu studentowi. Hasło do tego adresu pozostaje takie samo, jak to, które używane było przez kandydata w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia). Powyższy adres mailowy jest jednocześnie loginem do systemu USOSweb na stronie: https://usosweb.uni.opole.pl, hasło pozostaje bez zmian. Tylko z tego adresu należy pisać do Dziekanatu, należy go też regularnie sprawdzać.

16 Regulamin studiów UO http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/regu lamin_studiow_uo.pdf http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/regu lamin_studiow_uo.pdf wersja z 2013 określa m.in. tryby studiowania (IOS), organizację roku akademickiego (semestr, sesja), prawa i obowiązki studenta (nieobecności), rygory i nagrody, egzaminy i dyplomowanie

17 Przedstawiciele studentów Starosta roku zakłada skrzynkę i administruje mailem roku reprezentuje grupy przed prowadzącymi (negocjuje, przedstawia propozycje) reprezentuje rok w Dziekanacie (np. informuje się, odbiera dokumenty dla całego roku). Prosimy nie zgłaszać się indywidualnie do Dziekanatu w sprawach, które dotyczą całego roku, zawsze czytamy ogłoszenia w gablotach PRZED wejściem reprezentuje rok w Radzie Studentów Wydziału Filologicznego

18 Starostą roku i przewodniczącą grupy 1 jest Dominika Grabowska grabowska.d6@gmail.com Przewodniczącą grupy 2 jest Emilia Legarska emilia.legarska@gmail.com

19 Opłata za indeks = 4 zł 1. Starosta zbiera gotówkę 2. Konto Wydziału Filologicznego: 63 1090 2138 0000 0001 1255 9497 (tytuł: opłaty za indeksy, EPC) dane odbiorcy: Uniwersytet Opolski – Wydział Filologiczny pl. Kopernika 11 45-040 Opole 3. Podaje listę osób i potwierdzenie wpłaty do Dziekanatu; odbiera indeksy w wyznaczonym terminie.

20 Korzystanie z bibliotek Zapisy do Biblioteki Głównej UO odbywają się na podstawie legitymacji studenckiej lub indeksu (miejsce: Wypożyczalnia Biblioteki Wydziału Filologicznego, Collegium Maius, przyziemie). Informacje o zasobach na zajęciach z technologii informacyjnej. Materiały do skopiowania na zajęcia zostawiane są przez pracowników w segregatorach, lub przesyłane elektronicznie.

21 Dział Spraw Studentów www.dss.uni.opole.pl Informacje, przepisy i wnioski dotyczące: ubezpieczenia zdrowotnego i NNW, stypendiów i zapomóg, miejsc w domach studenckich Instrukcje do USOS

22 1)6.10.2015 uroczysta inauguracja roku akademickiego; przewidziane godziny rektorskie we wtorek 10:30-13:30. Zajęcia z mgr Szyszką w sali 206 od 13:30 obie grupy 2)7.10.2015 wyjątkowo zajęcia z prof. Zalewskim odbędą się w sali 206, obie grupy na 10:30 3)Jednorazowe zajęcia z BHP odbędą się 08.10.2015 r. (czwartek) w godz. 16:00 – 19:00 w auli 413 ul. Kominka. Obecność OBOWIĄZKOWA

23 1)Studenckie Centrum Kultury zaprasza do zapoznania się z ofertą 2)Samorząd Studencki zaprasza na otrzęsiny Informacje samorzad.uni.opole.pl 3)Rada Studentów Wydziału Filologicznego zaprasza do włączenia się w różne formy aktywności, kontakt alicja.szczepankiewicz@gmail.com


Pobierz ppt "Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION 30.09.2015 Dr Katarzyna Molek-Kozakowska TUTOR /Opiekun."

Podobne prezentacje


Reklamy Google