Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla studentów I roku, studia I stopnia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla studentów I roku, studia I stopnia"— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla studentów I roku, studia I stopnia
Rok akademicki 2013/2014 Informacje dla studentów I roku, studia I stopnia

2 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Geografia Studia I stopnia Studia II stopnia Studia III stopnia Turystyka i Rekreacja Geoinformatyka Gospodarka przestrzenna – Studia I stopnia, inżynierskie W perspektywie Studia II stopnia

3 Specjalności geografia – od II roku na podstawie średniej ocen
Geomonitoring z ekofizjografią Hydrometeorologia Kartografia i geoinformacja Organizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej Możliwość realizacji bloku pedagogicznego – przygotowanie do nauczania przyrody w SP – zgłoszenia w Dziekanacie

4 Specjalności Turystyka i rekreacja – od II roku na podstawie średniej ocen
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (P) Rekreacja ruchowa i zdrowotna (P) Hotelarstwo(P) Ekoturystyka (O) Gospodarowanie zasobami turystycznymi (0)

5 Specjalności Gospodarka przestrzenna – od III roku na podstawie średniej ocen
Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni Planowanie przestrzenne Architektura krajobrazu

6 Geoinformatyka Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Zajęcia – na obu wydziałach Brak wyodrębnionych specjalności Licencjat: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

7 Programy studiów Strona Wydziału Studia Plany studiów Kierunek .......
Rok wdrożenia2013/14 Rok studiów

8 Adresy stron internetowych
– programy studiów Wirtualny Kampus – rejestracja na zajęciach z technologii informacyjnej

9 Formy zajęć: Wykłady – w jednej grupie
Zajęcia laboratoryjne – w grupach osób Zajęcia konwersatoryjne – w grupach osób Ćwiczenia audytoryjne – w grupach osób

10 Uczestnictwo w zajęciach
Wykłady – zasady określa prowadzący zajęcia Zajęcia ćwiczeniowe – 10% godzin można opuścić bez usprawiedliwienia

11 Organizacja zajęć Podział na semestry
Semestr zimowy Semestr letni Przedmioty (moduły): zajęcia wykładowe + zajęcia ćwiczeniowe Zaliczenie przedmiotów Zaliczenie na ocenę Egzamin Warunek przystąpienia do egzaminu – zaliczenie wykładów i ćwiczeń Egzaminy Termin pierwszy Termin poprawkowy Egzamin komisyjny – gdy egzamin poprawkowy budzi zastrzeżenia

12 Punkty ECTS Miara nakładu pracy studenta (1 p. ECTS – 30 g.)
Każdy semestr 30 p. ECTS = 180 p.ECTS Możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach za 30 p. ECTS bezpłatnie Pow. 30 p. ECTS - odpłatnie

13 Dziekanat – obsługa studenta
Pokoje: Nr 6: studia na kierunku Gospodarka przestrzenna, Geoinformatyka, pomoc materialna Nr 8: studia na kierunku Geografia, Turystyka i Rekreacja (stacjonarne) Nr 7: Kierownik Dziekanatu Gabinet Dziekana – nr 9,10 Przyjmowanie studentów – tylko w wyznaczonych godzinach

14 Legitymacja studencka
Odbiór od 1 października w dziekanacie Geografia – pokój nr 7 – P. Danuta Tanikowska Turystyka i rekreacja – pokój nr 7 – P. Anna Zasada Gospodarka przestrzenna + Geoinformatyka – pokój nr 6 – P. Grzegorz Kosmala

15 Język obcy – do wyboru Do wyboru
Egzamin dla wszystkich na poziomie B2 (lub odpowiedni certyfikat) Rozpoczęcie kursu: Geografia - semestr 2 Turystyka i rekreacja – (2 języki) – semestr 2 Gospodarka przestrzenna – semestr 2 Geoinformatyka – semestr 1 Zapisy - Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych (strona internetowa) – test poziomujący Możliwość bezpłatnego kursu w ramach bezpłatnych p. ECTS (CNiCJO UMCS) Zgłoszenia w Dziekanacie

16 Wychowanie fizyczne Zapisy – Centrum Kultury Fizycznej UMCS – strona internetowa od r. Adres domeny: Spotkania organizacyjne – środa, czwartek, piątek: 9.00, 13.00 Rozpoczęcie zajęć: Geografia – semestr 1 Turystyka i rekreacja – semestr 1 Gospodarka przestrzenna – semestr 1 Geoinformatyka – semestr 2

17 Szkolenie biblioteczne:
Pobranie druku szkolenia z Dziekanatu On-line w semestrze zimowym – korzystanie z Biblioteki Głównej (strona BG) Termin szkolenia : 04. – 17 listopada Termin dostarczania indeksów oraz kart szkoleń: 18 – 22 listopada, Oddział Informacji Naukowej BG Możliwe szkolenie w Bibliotece Wydziałowej – w grupach Informacje:

18 Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna
E-learning - opiekunowie roku Dostęp poprzez Wirtualny Kampus wydziału Opiekunowie roku

19 Zajęcia fakultatywne – od II roku
Zapisy on-line w czerwcu na przyszły rok Każdy semestr – określona liczba punktów ECTS Fakultety w języku polskim – 1 p. Fakultety w języku angielskim – 2p. Limity miejsc Podanie numeru indeksu (albumu) + hasło

20 Organizacja roku akademickiego 2013/2014
SEMESTR ZIMOWY - trwa od 1 października 2013 r. do 16 lutego 2014 r., w tym: okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 22 grudnia 2013 r. wakacje zimowe – od 23 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r. okres zajęć dydaktycznych – od 7 do 26 stycznia 2014 r. zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna[*] – od 27 stycznia do 9 lutego 2014 r. przerwa międzysemestralna – od 10 do 16 lutego 2014 r. SEMESTR LETNI - trwa od 17 lutego do 6 lipca 2014 r., w tym: okres zajęć dydaktycznych – od 17 lutego do 16 kwietnia 2014 r. wakacje wiosenne – od 17 do 23 kwietnia 2014 r. okres zajęć dydaktycznych – od 24 kwietnia do 8 czerwca 2014 r. letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 9 czerwca do 6 lipca 2014 r. WAKACJE LETNIE od 7 lipca do 30 września 2014 r. Dodatkowy dzień wolny: 2 maja 2014 r. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do: 28 lutego 2014 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej 21 września 2014 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. Okres od 22 września do 30 września 2014 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2013/2014 i rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015.

21 Programy międzynarodowe
Dr hab. Wojciech Zgłobicki – Zakład Geologii i Ochrony Litosfery Erasmus Finlandia Litwa Słowacja Słowenia Portugalia Węgry Estonia Włochy Czechy Szwecja Niemcy

22 Pomoc materialna i stypendia Rektora:
Dział obsługi studenta stypendia Studenci Pomoc materialna

23 Ubezpieczenie NNW Możliwość wykupu ubezpieczenia na cały rok
Obowiązek ubezpieczenia na czas zajęć terenowych Spotkanie w wyznaczonym terminie - informacje do opiekunów roku Suma ubezpieczenia – zł Składka ubezpieczeniowa 45 zł

24 Opiekunowie I roku Geografia I stopień Turystyka i rekreacja I stopień
Dr Agnieszka Krzyżewska Dr Paweł Zieliński Turystyka i rekreacja I stopień Mgr Katarzyna Mięsiak - Wójcik Dr Paweł Pytka Gospodarka przestrzenna Dr Małgorzata Telecka Geoinformatyka Dr Marcin Siłuch Dr Dominik Szałkowski (Wydział Mat-Fiz-Info)

25 Koła naukowe: Geografia – dr Andrzej Gluza
Turystyka i Rekreacja – dr Ewa Skowronek Koło Naukowe Planistów – dr Dagmara Kociuba

26 Kontakt z nauczycielami:
Gabinety nauczycieli Wyłącznie w czasie godzin konsultacji Osoba kontaktowa – opiekun roku

27 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia kontakt:

28 Wszystkiego dobrego!!!

29


Pobierz ppt "Informacje dla studentów I roku, studia I stopnia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google