Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok akademicki 2013/2014 Informacje dla studentów I roku, studia I stopnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok akademicki 2013/2014 Informacje dla studentów I roku, studia I stopnia."— Zapis prezentacji:

1 Rok akademicki 2013/2014 Informacje dla studentów I roku, studia I stopnia

2 Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Geografia – Studia I stopnia – Studia II stopnia – Studia III stopnia Turystyka i Rekreacja – Studia I stopnia – Studia II stopnia Geoinformatyka – Studia I stopnia Gospodarka przestrzenna – – Studia I stopnia, inżynierskie W perspektywie Studia II stopnia

3 Specjalności geografia – od II roku na podstawie średniej ocen Geomonitoring z ekofizjografią Hydrometeorologia Kartografia i geoinformacja Organizacja przestrzeni społeczno- ekonomicznej Możliwość realizacji bloku pedagogicznego – przygotowanie do nauczania przyrody w SP – zgłoszenia w Dziekanacie

4 Specjalności Turystyka i rekreacja – od II roku na podstawie średniej ocen Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (P) Rekreacja ruchowa i zdrowotna (P) Hotelarstwo(P) Ekoturystyka (O) Gospodarowanie zasobami turystycznymi (0)

5 Specjalności Gospodarka przestrzenna – od III roku na podstawie średniej ocen Zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni Planowanie przestrzenne Architektura krajobrazu

6 Geoinformatyka Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Zajęcia – na obu wydziałach Brak wyodrębnionych specjalności Licencjat: – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

7 Programy studiów Strona Wydziału – Studia Plany studiów » Kierunek....... » Rok wdrożenia2013/14 » Rok studiów

8 Adresy stron internetowych www.umcs.lublin.pl www.geografia.umcs.lublin.pl – programy studiów www.geografia.umcs.lublin.pl Wirtualny Kampus – rejestracja na zajęciach z technologii informacyjnej

9 Formy zajęć: Wykłady – w jednej grupie Zajęcia laboratoryjne – w grupach 10-15 osób Zajęcia konwersatoryjne – w grupach 20-25 osób Ćwiczenia audytoryjne – w grupach 25-35 osób

10 Uczestnictwo w zajęciach Wykłady – zasady określa prowadzący zajęcia Zajęcia ćwiczeniowe – 10% godzin można opuścić bez usprawiedliwienia

11 Organizacja zajęć Podział na semestry – Semestr zimowy – Semestr letni Przedmioty (moduły): zajęcia wykładowe + zajęcia ćwiczeniowe Zaliczenie przedmiotów – Zaliczenie na ocenę – Egzamin Warunek przystąpienia do egzaminu – zaliczenie wykładów i ćwiczeń Egzaminy – Termin pierwszy – Termin poprawkowy – Egzamin komisyjny – gdy egzamin poprawkowy budzi zastrzeżenia

12 Punkty ECTS Miara nakładu pracy studenta (1 p. ECTS – 30 g.) Każdy semestr 30 p. ECTS = 180 p.ECTS Możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach – za 30 p. ECTS bezpłatnie – Pow. 30 p. ECTS - odpłatnie

13 Dziekanat – obsługa studenta Pokoje: – Nr 6: studia na kierunku Gospodarka przestrzenna, Geoinformatyka, pomoc materialna – Nr 8: studia na kierunku Geografia, Turystyka i Rekreacja (stacjonarne) – Nr 7: Kierownik Dziekanatu – Gabinet Dziekana – nr 9,10 Przyjmowanie studentów – tylko w wyznaczonych godzinach

14 Legitymacja studencka Odbiór od 1 października w dziekanacie – Geografia – pokój nr 7 – P. Danuta Tanikowska – Turystyka i rekreacja – pokój nr 7 – P. Anna Zasada – Gospodarka przestrzenna + Geoinformatyka – pokój nr 6 – P. Grzegorz Kosmala

15 Język obcy – do wyboru Do wyboru Egzamin dla wszystkich na poziomie B2 (lub odpowiedni certyfikat) Rozpoczęcie kursu: – Geografia - semestr 2 – Turystyka i rekreacja – (2 języki) – semestr 2 – Gospodarka przestrzenna – semestr 2 – Geoinformatyka – semestr 1 Zapisy - Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych (strona internetowa) – test poziomujący Możliwość bezpłatnego kursu w ramach bezpłatnych p. ECTS (CNiCJO UMCS) Zgłoszenia w Dziekanacie

16 Wychowanie fizyczne Zapisy – Centrum Kultury Fizycznej UMCS – strona internetowa od 7.10.2013 r. Adres domeny: www.wf.net.plwww.wf.net.pl Spotkania organizacyjne – środa, czwartek, piątek: 9.00, 13.00 Rozpoczęcie zajęć: – Geografia – semestr 1 – Turystyka i rekreacja – semestr 1 – Gospodarka przestrzenna – semestr 1 – Geoinformatyka – semestr 2

17 Szkolenie biblioteczne: Pobranie druku szkolenia z Dziekanatu On-line w semestrze zimowym – korzystanie z Biblioteki Głównej (strona BG) Termin szkolenia : 04. – 17 listopada Termin dostarczania indeksów oraz kart szkoleń: 18 – 22 listopada, Oddział Informacji Naukowej BG Możliwe szkolenie w Bibliotece Wydziałowej – w grupach Informacje: http://biblioteka.kampus.umcs.lublin.pl

18 Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna E-learning - opiekunowie roku Dostęp poprzez Wirtualny Kampus wydziału – Opiekunowie roku

19 Zajęcia fakultatywne – od II roku Zapisy on-line w czerwcu na przyszły rok Każdy semestr – określona liczba punktów ECTS – Fakultety w języku polskim – 1 p. – Fakultety w języku angielskim – 2p. Limity miejsc Podanie numeru indeksu (albumu) + hasło

20 Organizacja roku akademickiego 2013/2014 SEMESTR ZIMOWY - trwa od 1 października 2013 r. do 16 lutego 2014 r., w tym: – okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 22 grudnia 2013 r. – wakacje zimowe – od 23 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r. – okres zajęć dydaktycznych – od 7 do 26 stycznia 2014 r. – zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna[*] – od 27 stycznia do 9 lutego 2014 r. – przerwa międzysemestralna – od 10 do 16 lutego 2014 r. SEMESTR LETNI - trwa od 17 lutego do 6 lipca 2014 r., w tym: – okres zajęć dydaktycznych – od 17 lutego do 16 kwietnia 2014 r. – wakacje wiosenne – od 17 do 23 kwietnia 2014 r. – okres zajęć dydaktycznych – od 24 kwietnia do 8 czerwca 2014 r. – letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 9 czerwca do 6 lipca 2014 r. WAKACJE LETNIE od 7 lipca do 30 września 2014 r. Dodatkowy dzień wolny: 2 maja 2014 r. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do: – 28 lutego 2014 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej – 21 września 2014 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. Okres od 22 września do 30 września 2014 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2013/2014 i rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015.

21 Programy międzynarodowe Dr hab. Wojciech Zgłobicki – Zakład Geologii i Ochrony Litosfery Erasmus – Finlandia – Litwa – Słowacja – Słowenia – Portugalia – Węgry – Estonia – Włochy – Czechy – Szwecja – Niemcy

22 Pomoc materialna i stypendia Rektora: www.umcs.lublin.pl – Dział obsługi studenta stypendia – Studenci Pomoc materialna

23 Ubezpieczenie NNW Możliwość wykupu ubezpieczenia na cały rok Obowiązek ubezpieczenia na czas zajęć terenowych Spotkanie w wyznaczonym terminie - informacje do opiekunów roku Suma ubezpieczenia – 40 000 zł Składka ubezpieczeniowa 45 zł

24 Opiekunowie I roku Geografia I stopień – Dr Agnieszka Krzyżewska – Dr Paweł Zieliński Turystyka i rekreacja I stopień – Mgr Katarzyna Mięsiak - Wójcik – Dr Paweł Pytka Gospodarka przestrzenna – Dr Małgorzata Telecka Geoinformatyka – Dr Marcin Siłuch – Dr Dominik Szałkowski (Wydział Mat-Fiz-Info)

25 Koła naukowe: Geografia – dr Andrzej Gluza Turystyka i Rekreacja – dr Ewa Skowronek Koło Naukowe Planistów – dr Dagmara Kociuba

26 Kontakt z nauczycielami: Gabinety nauczycieli Wyłącznie w czasie godzin konsultacji Osoba kontaktowa – opiekun roku

27 Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia kontakt: jolanta.rodzos@poczta.umcs.lublin.pl

28 Wszystkiego dobrego!!!

29


Pobierz ppt "Rok akademicki 2013/2014 Informacje dla studentów I roku, studia I stopnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google